Ovatko aktiiviset rahastot pärjänneet laskusuhdanteessa?

Kaikista aktiivisimmat rahastot eivät ole voittaneet passiivisia rahastoja. Sen sijaan positiivisen Analyst Ratingin omaavat rahastot ovat tuottaneet selvästi paremmin.

Fernando Luque 08.08.2022
Facebook Twitter LinkedIn

tienhaara

Olemme aikaisemmin tarkastelleet, miten kolmeen tärkeimpään osakerahastoluokkaan (Eurooppa suuryhtiöt sekatyyli osakkeet, Yhdysvallat suuryhtiöt sekatyyli osakkeet ja Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet) kuuluvat aktiivisesti hallinnoidut rahastot ovat pärjänneet laskusuhdanteissa. Johtopäätös oli selkeä: vuoden 2022 ensimmäisten viiden kuukauden aikana näiden rahastoluokkien keskimääräiset tuotot olivat vastaavia ETF-rahastoja alhaisemmat.

Yksittäisen sijoittajan kannalta opetus voisi olla seuraavanlainen: miksi tuhlata aikaa aktiivisesti hoidettujen rahastojen valintaan, jos ne eivät edes laskusuhdanteessa - jolloin aktiivisesti hoidettujen rahastojen oletetaan lyövän passiivisesti hoidetut rahastot  - päihitä ETF-rahastoja. (Tässä artikkelissa jätämme verot huomiotta.)

Selvityksessä oli kuitenkin merkittävä metodologinen puute. Siinä nimittäin oletettiin kaikkien sijoitusrahastojen olevan aktiivisesti hoidettuja. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Mihin tahansa rahastoluokkaan kuuluvat rahastot voidaan jakaa kolmeen ryhmään: indeksirahastoihin sekä "aitoihin" ja ”epäaitoihin” aktiivisiin rahastoihin.

Merkittävä osuus indeksirahastoja

Indeksirahastojen osuus ei ole niin merkityksetön kuin voisi luulla. Passiiviset rahastot ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina, erityisesti kolmessa edellä mainitussa rahastoluokassa.

Yhdysvallat suuryhtiöt sekatyyli osakkeet -luokan osalta indeksirahastojen osuus on 22 prosenttia, kuten alla olevasta kuviosta selviää. Siksi indeksirahastot on parempi jättää pois otoksesta.

Väärin luokitellut rahastot

Jokaisessa rahastoluokassa, jossa luokittelu tehdään sijoitustyylin perusteella, on joitain rahastoja, jotka eivät täysin vastaa kyseisen rahastoluokan määritelmää.

Esimerkiksi Europpa suuryhtiöt sekatyyli osakkeet -rahastoluokasta voi löytyä rahasto, jonka sijoitustyyli on merkitty sekatyylin sijaan arvoksi tai kasvuksi Morningstarin Style Boxissa.

Tämä ei sinänsä ole ongelma, sillä rahastot eivät ole staattisia. Rahastojen tyylipainotukset vaihtelevat ajan mittaan.

Kyse ei ole myöskään luokitteluongelmasta. Emme muuta rahastoluokkaa automaattisesti, koska rahaston Style Box on muuttunut kuukaudesta toiseen suuryhtiöt sekatyyli -rahastosta suuret arvoyhtiöt- tai suuret kasvuyhtiöt -rahastoksi.

Sen sijaan ETF-rahastot ovat yleensä tyylillisesti hyvin lähellä rahastoluokkiensa keskiarvoa.

rahastoluokat

Kaappi-indeksit

Tarkasteltaessa aktiivisia rahastoja merkittäväksi ongelmaksi muodostuvat niin kutsutut kaappi- tai piiloindeksoivat rahastot. Ne liikkuvat hyvin lähellä indeksiä, vaikka niiden veloittamat hallinnointipalkkiot edellyttäisivät aktiivista salkunhoitoa.

Miten nämä ”epäaidot” aktiiviset rahastot erotetaan ”aidosti” aktiivisista rahastoista? Olen laskenut kaikkiin kolmeen rahastoluokkaan kuuluvien rahastojen tracking errorin eli seurantavirheen. Se mittaa yksinkertaisesti, kuinka hyvin rahasto seuraa vertailuindeksiä tietyn ajanjakson aikana. Matemaattisesti seurantavirhe ilmaisee rahaston ja vertailuindeksin välisten tuottoerojen keskihajonnan. Pieni seurantavirhe osoittaa rahaston seuraavan läheisesti vertailuindeksiään.

Olemme jakaneet aikaisemmin mainittujen kolmen rahastoluokan rahastot (pois lukien indeksirahastot) kvartiileittain kolmen vuoden seurantavirheen suhteen seuraavasti: 1. kvartiili – suuri seurantavirhe (aidosti aktiiviset rahastot), 2. kvartiili – keskisuuri seurantavirhe, 3. kvartiili – keskisuuri ja matala seurantavirhe, ja 4. kvartiili – matala seurantavirhe (mahdolliset kaappi-indeksoijat).

Olemme myös sisällyttäneet vertailuun rahastot, jotka ovat saaneet positiivisen Analyst Ratingin (Bronze, Silver tai Gold) .

Olemme laskeneet kullekin kvartiilille tammikuun ja toukokuun välisen keskimääräisen tuoton. Tulokset ovat seuraavat:

Johtopäätökset

Selvityksestä voidaan tehdä useita johtopäätöksiä.

Rahaston korkea aktiivisuus (1. kvartiili) ei takaa sen menestyvän paremmin markkinoiden laskusuhdanteissa. Kolmessa tarkastellussa rahastoluokassa se joukko, jolla on pienin seurantavirhe (4. kvartiili), on menestynyt paremmin kuin muut aktiiviset rahastot keskimäärin.

Toiseksi. Positiivisen Analyst Ratingin omaavat rahastot tuottivat paremmin kuin muut aktiivisesti rahastot keskimäärin ja jopa paremmin kuin vertailu-ETF:t Yhdysvallat suuryhtiöt sekatyyli osakkeet - ja Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet -rahastoluokissa.

Se voi olla pelkkää sattumaa, mutta on myös huomioitava, että analyytikkomme ottavat Analyst Ratingissa kantaa salkun kiertonopeuteen, strategian toteuttamiseen, alhaisiin kustannuksiin ja menestykseen sekä nousu- että laskumarkkinoilla. Nämä tekijät yhdessä voivat selittää tämän ryhmän suhteellisesti paremman menestyksen vaikeassa markkinaympäristössä.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja