Millaista tuottoa voi odottaa korkorahastolta?

Kulut ja rahastojen yhdistäminen heikentävät merkittävästi europpalaisten sijoittajien mahdollisuuksia löytää indeksin voittava korkorahasto.

Facebook Twitter LinkedIn

Eurooppalaiset korkorahastot eivät häikäise tuottopotentiaalillaan. Morningstarin tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin 15 eurooppalaisen korkorahastoluokan tuottoa ennen ja jälkeen kulujen.

Viidessä 15:stä luokasta tuotto ennen kuluja ylitti vertailuindeksin tuoton. Mutta kun kulut ja rahastojen yhdistämiset ja lakkauttamiset otettiin huomioon, menestys näytti huomattavasti heikommalta.

Itse asiassa keskiverto rahasto ei yhdessäkään luokassa yltänyt vertailuindeksin tuottoon kulujen jälkeen. Tutkimus koski vuosia 2002-2017. Menestystä mitattiin kolmivuotisilla jaksoilla.

Entä jos rahastosijoittaja onnistuu valitsemaan erityisen hyviä rahastoja? Tutkimuksessa tätä tutkittiin olettamalla, että sijoittaja valitsee rahaston, jonka tuotto on 20. persentiilissä (parhaimmasta laskien) eli parhaan viidenneksen alarajalla.

Nämä rahastot ylittivät kaikissa luokissa vertailuindeksin tuoton, ja nettotuottokin oli kuudessa luokassa selvästi indeksiä parempi. Useassa luokassa näiden erityisen hyvien tuotto oli nettotasolla sama kuin indeksin.

Rahastojen onnistunut valitseminen on siis päällisin puolin kannattavaa. Kannattaa kuitenkin aina muistaa, että se on vaativaa. Euroopassa yksi rahastovalintaa vaikeuttava tekijä on rahastojen tiheä yhdistyminen ja lakkauttaminen.

Mittasimmekin, miten todennäköistä on löytää rahasto, joka selviää yli kolmivuotisen jakson - eikä tule yhdistetyksi tai lakkautetuksi - ja ylittää vertailuindeksin tuoton kulujen jälkeen. Parhaat mahdollisuudet sijoittajilla oli kehittyvien maiden korkorahastoissa (33 %) ja heikoin eurooppalaisissa high yield -rahastoissa (9 %) tutkituista rahastoluokista.

Tutkimus on ladattavissa tästä linkistä.

Kuvio:

15 eurooppalaisen ja 10 yhdysvaltalaisen rahastokategorian tyypilliset tuotot ennen ja jälkeen kulujen

Bond funds returns gross and net

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja