Varmimmat indeksin lyöjät

Mikään rahasto ei voita indeksiään jatkuvasti, vaan parhaatkin voittavat indeksin vain hieman useammin kuin joka toinen kuukausi.

Facebook Twitter LinkedIn

Tämä on neljäs artikkeli sarjassamme Suomi-osakerahastoista.
Osa 1: Suomi-rahastot läpivalaisussa
Osa 2: SEB:llä ja Odinilla salkunhoitajat pisimpään

Osa 3: Suomi-salkuissa suuria eroja

 

Me Morningstarilla haluamme etsiä käyttäjillemme erityisesti sijoituskohteita, jotka ovat hyviä pitkän aikavälin sijoituskohteina. Se pätee erityisesti aktiivisiin rahastoihin, joissa sijoitustyyli pääsee oikeuksiinsa vasta pidemmän ajan kuluessa.

 

Sijoitusrahastojen laatua hyvyyttä mitataan niiden riskikorjatulla tuotolla, mutta toki myös kyvyllä lyödä vertailuindeksi. Tuottoluvut ovatkin monien käyttäjien eniten tutkima osio Morningstarin sivustoa.

Suomeen sijoittavat osakerahastot synnyttävät tuottoa hyvin erilaisilla salkuilla. Erilaiset tyylit johtavat myös erilaisiin sijoitusprofiileihin. Tuotto voi syntyä suuremmalla riskillä kuin markkinoilla keskimäärin, jolloin kuopat kurssikäyrässä ovat syvempiä ja nousut jyrkempiä kuin vertailurahastoilla.

Tuotto voi myö tulla pyrskäyksinä tai jonakin rajattuna jaksona. Mutta entä jos sijoittaja ei juuri tuolloin ollutkaan rahastossa mukana?

Tässä artikkelissa käymme läpi tasaisimmin ylituottoa synnyttäneitä rahastoja. Kysymme myös, onko tasaisuus ollut valttia Suomen markkinoilla?

Lyöntivarmuus
Lyöntivarmuutta voidaan arvioida mittaamalla, kuinka usein rahasto voittaa indeksinsä tai vertailuryhmänsä esimerkiksi kuukausitasolla. Jos rahasto lyö indeksin kuutena kuukautena vuodessa, on sen osumaprosentti 50. Baseballista hullaantuneessa Yhdysvalloissa osumavarmuudesta käytetään nimeä "batting average".

On harvinaista, että aktiivinen osakerahasto löisi indeksinsä esimerkiksi 70-80 prosenttia kuukausista. Ennemminkin tulokset muistuttavat urheiluvedonlyöntiä: parhaatkaan sijoittajat tai pelaajat eivät voita markkinoita kuin hieman yli puolet kerroista. Joskus jopa alle 50 prosenttia kuukausista riittää indeksin voittamiseen, jos voitot ovat tarpeeksi suuria suhteessa kärsittyihin tappioihin. Näin näyttää käyneen myös Suomi-rahastoille.

Sijoittaja voi laskea rahaston osumatarkkuuden, jos saa ladattua esimerkiksi rahaston verkkosivuilta rahaston ja vertailuindeksin tuottohistorian. Alla olen käyttänyt dataa Morningstar Direct -ammattilaistyökalustamme.

Vertailussa ovat mukana rahastot, jotka sijoittavat kaiken kokoisiin yrityksiin. Pääpaino niillä on yleensä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. Nämä rahastot pyrkivät yleensä voittamaan OMX:n Helsinki Cap -tuottoindeksin.

Suomi-rahastojen varmimmat lyöjät, 10 v.
Kymmenen vuoden ajalla (huhtikuun loppuun 2014) korkein osumaprosentti on UB HR Suomi -rahastolla. Se on päihittänyt markkinaindeksin 57 prosenttia kuukausista. Valitettavasti rahasto on hyvin pieni, vain 2,5 miljoonan kokoinen, mikä on sijoittajalle riski. Mikäli rahaston pienenee alle kahteen miljoonaan, se saatetaan joutua yhdistämään tai lopettamaan.

SEB Finlandia ja Fondita Equity Spice yltävät 52,5 prosentin lyömävarmuuteen kymmenen vuoden ajalla.

Niiden jälkeen parhaaseen tulokseen yltää kolme rahastoa, jotka kaikki ovat lyöneet ja hävinneet indeksille yhtä useina kuukausina. Pääosa Suomi-rahastoista häviää indeksilleen tyypillisenä kuukautena.

UB:n ja Fonditan rahastot ovat ylittäneet selkeästi markkinoiden tuoton 10 vuoden ajalla. UB:n vahvuutena on, että kurssien laskiessa se tyypillisesti häviää markkinoita vähemmän. Fondita taas on saanut hyvin tuottoa irti nousukuukausista ja toisaalta pitänyt tappiot siedettävinä laskukuukausien aikana.

SEB:n rahasto sen sijaan on jäänyt 0,7 prosenttiyksiköllä vuositasolla indeksille. Huonot kuukaudet ovat olleet keskimäärin markkinoita selvästi heikompia, kun taas markkinoiden noustessa SEB:n rahasto on yltänyt tyypillisesti markkinoiden tasoiseen tuottoon.

Useimmin indeksin voittaneet kk-tasolla
Rahasto % kuukausista yli indeksin 10v Tuotto 10v p.a. Keskihajonta 10v Nousu-kk tuotto suht. indeksiin % Lasku-kk tuotto suht. indeksiin %
UB HR Suomi Kasvu 56,7 11,1 19,8 99,5 93,5
Fondita Equity Spice B 52,5 11,0 22,5 103,0 99,0
SEB Finlandia B 52,5 9,0 20,1 100,8 103,9
Indeksi: OMXH Helsinki Cap TR EUR   9,7 19,6 100,0 100,0

Mutta onko yli 50 prosentin lyöntivarmuus ollut edellytys sille, että voittaa indeksin? Ei, ainakaan Suomen osakemarkkinoilla. UB HR Suomen ja Fondita Equity Spicen lisäksi kolme rahastoa on onnistunut lyömään markkinaindeksin viimeisen kymmenen vuoden aikana: Odin Finland 0,7 prosenttiyksikön, Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0,27 prosenttiyksikön ja Aktia Capital hienoisella 0,07 prosenttiyksikön erolla vuositasolla.

Mainittujen lisäksi Seligson & Co:n Suomi-etf on lyönyt OMXH Helsinki Cap TR -vertailuindeksin selvästi useammin kuin joka toinen kuukausi. Rahasto kuitenkin seuraa indeksiä OMXH 25, jossa on vain suuria yhtiöitä.

Suomi-rahastojen heikoimmat lyöjät, 10 v.
Harvimmin indeksin ylle ovat päässeet Alfred Bergin Finland (40 %) ja SEB Finland Momentum (42,5 %). Danske Invest Suomi Osake ja FIM Fenno jäävät myös alle 45 prosentin osumavarmuuteen. Kaikki neljä rahastoa ovat jääneet indeksilleen kymmenen vuoden ajalla.

Kiinnostavaa on, että heikoimmin lyömävarmuuden vertailussa pärjännyt Alfred Bergin rahasto on jäänyt vuositasolla indeksilleen vain 0,57 prosenttiyksikköä. Rahasto voitti indeksinsä 2006-2009, näistä 2009 todella reilusti. Sittemmin tulokset ovat olleet Suomi-luokan peräpäästä. 2012 rahasto jäi markkinalle peräti 9,8 prosenttiyksikköä.

Varmimmat indeksin lyöjät finanssikriisin jälkeen
Kun katsotaan vain finanssikriisin jälkeistä aikaa maaliskuusta 2009, yli 50 prosentin lyömävarmuuteen yltää selvästi suurempi määrä rahastoja, kahdeksan, ja lisäksi yksi rahasto on ylittänyt indeksin tasan joka toinen kuukausi.

Danske Invest Suomi Yhteisöosake on osunut kuukausitasolla parhaiten. Sen menoa ovat siivittäneet tavallista matalammat palkkiot, koska rahastossa on korkea minimisijoitus. Se on voittanut indeksin vuoden 2009 maaliskuun jälkeisellä reilun viiden vuoden jaksolla 53,2 % varmuudella. Vuositason ylituotto on 1,16 prosenttiyksikköä.

Seitsemän muuta rahastoa on lyönyt indeksin 51,6 prosentin varmuudella. Näistä kaksi, Fonditan Equity Spice ja Nordea Pro Suomi (suursijoittajille suunnattu rahasto), ovat myös lyöneet indeksin, Fonditan rahasto peräti 1,8 prosenttiyksiköllä vuositasolla.

Kuitenkin vain kolme rahastoa näistä kahdeksasta 50 prosentin ylittäjästä on myös voittanut indeksin tuoton ajall 3/2009-4/2014. Lyöntivarmuus ei näytäkään takaavan hyviä tuloksia Suomen markkinoilla, joilla hinnat vaihtelevat voimakkaasti. Yksittäisillä yhtiöillä kuten Nokialla voi olla suuri merkitys rahaston tuottoon suhteessa indeksiin.

Se kuitenkin näyttää selvältä, että jos rahasto onnistuu lyömään selvästi alle 50 prosenttia kuukausista, tulee indeksin lyömisestä vaikeaa, ja tällaiset rahastot pääsevät harvoin merkittävään ylituottoon. Molemmilla ajanjaksoilla parhaiten tuottaneet rahastot löytyivätkin lyöntivarmimpien joukosta.

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Fondita Finland Micro Cap B234,54 EUR-0,81Rating
Nordea Pro Suomi K EUR151,04 EUR0,02Rating
Sijoitusrahasto UB Suomi K634,18 EUR0,42Rating
S-Pankki Fenno Osake A390,94 EUR0,32Rating

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja