Suomi-salkuissa suuria eroja

Suomi-osakerahastojen salkkujen painotuksissa on tuntuvia eroja. Ne kannattaa huomioida ennen sijoitusta.

Facebook Twitter LinkedIn

Tämä on kolmas artikkeli sarjassamme Suomi-osakerahastoista.
Osa 1: Suomi-rahastot läpivalaisussa
Osa 2: SEB:llä ja Odinilla salkunhoitajat pisimpään

Suomalaisten osakerahastojen joukko ei ole kuin yhdestä puusta. Rahastojen välillä on merkittäviä eroja salkkupainotuksissa, ja se näkyy myös tuotoissa.

Tyypillisesti rahastojen omia raportteja selatessa on vaikea hahmottaa, minkä kokoisista ja tyylisistä yhtiöistä rahaston salkku koostuu. On tunnettava suomalaisten yhtiöiden kokoerot ja tunnusluvut voidakseen muodostaa niistä käsitys.

Tästä syystä Morningstar on kehittänyt monenlaisia tapoja tiivistää ja auttaa hahmottamaan rahastojen salkkujen koostumusta.

Suomi-rahastojen salkkutietoja voit vertailla yhdelllä näkymällä seuraavasti:

Valintaikkuna rahastot

Etusivulta valitse "Rahastot" ja sen jälkeen muodosta kuvan mukainen yhdistelmä erilaisista rahastoista (luokaksi "Suomi osakkeet", osuustyypiksi kannattaa valita "Kasvu" ja siivilöidä mukaan vain "Yksityissijoittajien rahasto" -ehdon täyttävät).

Kun valitset välilehden "Salkku" pääset tutkimaan salkkutietoja. Lista sisältää tiedot viimeisistä Morningstarille toimitetuista salkuista.

* Osakesijoitusten Style Box kertoo, mihin rahaston salkku sijoittuu Morningstarin tyylikartalla. Lisää Style Boxista Sanastossa sekä artikkelissa "Kurkista rahastosi osakesalkkuun".

* Keskim. markkina-arvo (EUR Mil) antaa kuvan salkun keskimääräisen yhtiön markkina-arvosta. Luku on geometrinen keskiarvo rahaston omistamien yritysten markkina-arvosta salkkupainot huomioiden. Geometrinen keskiarvo kuvaa parhaiten salkun painopistettä.

Kokoa mitataan Euroopan mittakaavassa
Tyypillisesti suomalaiset rahastot ovat tyylikartalla joko painopisteeltään keski- tai pienyhtiövaltaisia. Tämä johtuu siitä, että Suomessa on vain muutamia Morningstarin suuriksi luokittelemia yhtiöitä; Morningstarin kokovertailu on Euroopan laajuinen.

Sen vuoksi keskimääräisten yhtiöiden koon tarkastelu antaakin tärkeää lisätietoa erottelussa. Suomi-osakerahastojen salkkujen sisällöissä näkyy tuntuvia eroja.

Vahvin painotus suurissa yhtiöissä oli toukokuun alun tarkastelussa kahdella Danske Investin rahastolla (Suomi Osakkeella 6,7 miljardia ja Suomi Osingolla 6,6 miljardia euroa) sekä Nordean Suomi Indeksirahastolla, joka seuraa OMXH Bench Cap -indeksin painoja. Danske Invest Suomi Osake ei sijoituspolitiikkansa puolesta sijoita pieniin yhtiöihin kuin hyvin rajatusti; niitä on muissa Dansken Suomi-rahastoissa.

Kannattaa muistaa, että listalla ovat kaikki Suomeen keskittyvät rahastot, myös pienyhtiörahastot. Kun katsotaan koko Suomen markkinaan sijoittavia rahastoja, pienin sijoituksen keskikoko salkussa on FIM Fennolla, 1,9 miljardia euroa. Haitari on siis todella suuri. Kun Danske Invest Suomi Osakkeella on pienyhtiöissä 12 prosenttia, on FIM Fennolla vastaava luku 50 prosenttia.

Jos haluaa keskittyä pelkkiin suuriin ja keskikokoisiin yhtiöihin, ne muodostavat karkeasti 95 prosenttia Seligson & Co OMX Helsinki 25 -rahaston indeksistä. Se sijoittaa vain 25 suurimpaan pörssiyhtiöön.

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Danske Invest Suomi Osake K0,77 EUR-0,92Rating
Nordea Suomi Passiivinen B EUR K34,59 EUR-1,75Rating
Seligson & Co OMX Helsinki 2565,30 EUR-0,12Rating
S-Pankki Fenno Osake A377,89 EUR-0,67Rating

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja