Ehdokkaamme vuoden osakemanagereiksi

Morningstarin analyytikot palkitsevat parhaan osakesalkunhoitajat kahdella pystillä.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstarin analyytikoiden ehdokkaat Eurooppa-osakkeiden vuoden salkunhoitajaksi

Salkunhoitaja: Tim Stevenson
Rahastot joista ehdolla: Henderson Horizon Pan European Equity; Henderson Euro Trust Plc
Morningstar Analyst Rating: Silver
Rahastoluokka: Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet

On harvinaista, että salkunhoitaja synnyttää tasaisesti lisäarvoa yli kahden vuosikymmenen ajan. Harva salkunhoitaja ylipäänsä pysyy paikallaan niin pitkään. Tim Stevenson aloitti Henderson Global Investorsissa vuonna 1986. Hän on hoitanut Henderson EuroTrust Plc –rahastoa yksin vuodesta 1992 ja sai vastuulleen myös Henderson Horizon Pan European Equities –rahaston sen käynnistyessä vuonna 2001. Stevensonin kokemus on vahvuus, mutta erityisesti siksi, että hän on käyttänyt aikansa hyvin syventämällä jatkuvasti tietojaan kohdeyhtiöistään ja pystynyt siten toteuttamaan valitsemaansa sijoitusprosessia menestyksekkäästi.

Sijoitusprosessi on pysynyt pitkälti muuttumattomana, vaikka markkinat ympärillä ovat muuttuneet. Stevenson on keskittynyt yhtiöiden taseen vahvuuteen jo ennen vuoden luottokriisiä 2008. Se oli suuri helpotus hänen rahastonsa sijoittajille 2008 kuin myös sen jälkeen kausina, joina markkinat ovat pudonneet sijoittajien kääntäessä selkänsä riskille. Stevenson kiinnittää huomiota myös arvostuksiin, mikä auttoi häntä välttämään kaikkein suosituimpia defensiivisten sektorien kurssinousuja 2013. Stevenson siirtyi syklisempiin osakkeisiin ilman että joutui tinkimään osakkeiden valintakriteereistään. Suurin osa vuoden 2013 ylituotosta tulikin osakevalinnasta. Horizon Pan European Equities oli parhaiten tuottaneiden kymmenen prosentin joukossa Euroopan suurten yhtiöiden sekatyylin Morningstar-rahastoluokassaan 2013. Vuodesta 2001 rahasto on tuottanut yhdeksän prosenttia vuositasolla. Tuotto ylittää selvästi kilpailijoiden keskiarvon, vaikka se on tullut alemmalla keskihajonnalla.

Salkunhoitaja: Nicolas Walewski

Rahasto josta ehdolla: Alken European Opportunities
Morningstar Analyst Rating: Silver
Rahastoluokka: Eurooppa joustava osakkeet

Salkunhoitajana 20 vuotta toiminut Nicolas Walewski perusti Alken-varainhoitoyhtiön joulukuussa 2005. Hän on kasvattanut ympärilleen kompaktin mutta kovatasoisen viiden sektorianalyytikon ja yhden apulaissalkunhoitajan tiimin. Walewskin sijoitustyyli on opportunistinen: hän etsii “unohdettuja” osakkeita yhtiöissä, joiden kaikki tai osa niiden tase-eristä on aliarvostettu tai yhtiöissä joista hän uskoo löytäneensä uusia tuloskasvun lähteitä. Oli sijoitusteesi mikä tahansa, Walewski suosii yhtiöitä, joiden johto pystyy nostamaan yhtiön tulostason korkeaksi. Walewski väistelee markkinoiden ylilyöntejä ja saattaa mennä vastakarvaan sijoitusvalinnoissaan. Walewskin tuotto historia osoittaa hänen kyenneen ylituottoon niin aiemmassa työpaikassaan Banque Syzissä (Oyster European Opportunities -rahasti) kuin nykyisessä tehtävässäänkin. Alken European Opportunities on hänen ajallaan ylimmässä kvartiilissä Morningstarin joustavien Eurooppa-rahastojen luokassa ja ylsi parhaaseen kymmenekseen 2013 erityisesti vahvojen teknologiaosakkeiden valintojen ansiosta. Walewski pitää huolta sijoittajiensa edusta, mistä todistaa päätös sulkea rahasto uusilta sijoittajilta syyskuussa 2013.

Salkunhoitaja: Isabelle Levy

Rahasto josta ehdolla: Metropole Sélection
Morningstar Analyst Rating: Silver
Rahastoluokka: Eurooppa arvoyhtiöt osakkeet

Yli 20 vuotta sijoituskokemusta kerännyt Isabelle Levy oli yksi Metropole Gestionin perustajista 2002. Hän on siitä asti johtanut vakaata sijoitustiimiä, johon kuuluu seitsemän salkunhoitajaa keskimäärin 17 vuoden kokemuksella. Tiimin vankka kokemus on olennainen tekijä vahvan luottamuksemme taustalla. Tiimi nimittäin sijoittaa tavalla joka edellyttää paljon osaamista ja uskoa omiin päätöksiin. Levy ja hänen kollegansa etsivät aliarvostettuja suuria ja keskisuuria yhtiöistä Euroopasta. He ovat valmiita toimimaan avian toisin kuin markkinoiden valtavirta. Yhtiön lippulaivarahastossa Metropole Sélectionissa onkeskittynyt 25 osakkeen salkku. Väärät valinnat tulevat kalliiksi.

Levy on kerta toisensa jälkeen osoittanut taitavuutensa. Metropole Sélection kuuluu parhaaseen kymmenikseen luokassaan kymmenen vuoden ajalla (joulukuussa 2013). Ajoittain rahasto saattaa kuitenkin alittää vertailuryhmänsä tuoton kuten 2006-2007 sekä 2011, kun sen käyttämä sijoitustyyli jäi markkinoille. Sijoittajien kannattaa kuitenkin huomioida, että rahaston volatiliteetti on kilpailijoita korkeampi keskittyneisyyden, syklisyyden ja arvoluonteisen strategian vuoksi. Vuonna 2013 tiimi kuitenkin löi kilpailijansa yli kuudella prosenttiyksiköllä. Levy on luonut yhtiöön vahvan sijoituskulttuurin ja ajattelun, jossa sijoittajan edusta huolehditaan mm. keskittymällä Eurooppa-osakkeisiin jotka salkunhoitajat hallitsevat parhaiten.

Globaalien osakkeiden vuoden salkunhoitaja

Salkunhoitaja: Stuart Rhodes
Rahasto josta ehdolla: M&G Global Dividend
Morningstar Analyst Rating: Silver
Rahastoluokka: Maailma osinkoyhtiöt osakkeet

Stuart Rhodes on hoitanut globaaleja osakerahastoja M&G:ssä vuodesta 2005. Hän on noussut verraten lyhyessä ajassa yhdeksi avainhenkilöistä eurooppalaisittain suuressa varainhoitotalossa. Rhodes sai vastuulleen M&G Global Dividendin sen käynnistyessä 2008. Tämä osinkorahasto on kasvanut alallaan yhdeksi mailman suurimmista yli kymmenen miljardin euron varallisuudellaan. Emme usko, että rahaston suuri suosio on ongelma, koska Rhodesin kehittämä sijoitusprosessi toimii myös sijoitettaessa suuriin, likvideihin yhtiöihin, joilla on pitkä historia kasvavien osinkojen maksajana. Rahastossa on niin osinkomaailman ”aristokraatteja” kuin syklisempiä yhtiöitä, mikä tekee salkusta hajautetumman kuin monilla kilpailijoilla, joiden salkuissa on voimakkaampi defensiivinen painotus. Pidämme Rhodesin holistisesta lähestymistavasta. Se on tuottanut kilpailijaryhmää parempaa tuottoa joka kalenterivuosi. Samaan aikaan rahastossa on ollut MSCI All Countries World -indeksiä korkeampi osinkotuotto. Vuonna 2013 rahasto tuotti 20 prosenttia, selvästi enemmän kuin indeksinsä ja Morningstarin vertailuluokka. Tuottojen tasaisuus eri olosuhteissa todistaa Rhodesin kyvyistä.

Salkunhoitaja: J. Kristoffer C. Stensrud tiimeineen
Rahasto josta ehdolla: Skagen Kon-Tiki
Morningstar Analyst Rating: Gold
Rahastoluokka: Kehittyvät maat osakkeet

Vuosi 2013 oli jälleen hyvä veteraani Kristoffer Stensrudille. Skagen Kon-Tiki löi kilpailijansa 10,6 prosenttiyksiköllä. Indeksin lyöminen on Stensrudille tuttua: hän on onnistunut siinä 19 kertaa 20 kalenterivuonna, joina on hoitanut osakerahastoa. Kon-Tikistä hän on vastannut sen perustamisesta vuonna 2002. Rahaston tuottanut vuositasolla yli prosenttiyksikön enemmän kuin lähin kilpailijansa Morningstar-luokassaan. Uskoamme Stensrudiin vahvistavat hänen suuret sijoituksensa Skagenin omiin rahastoihin.

Rahaston tiimi on muutoinkin vahva. Sillä on neljä muuta salkunhoitajaa ja lisäksi tukea antavat muut Skagenin salkunhoitajat. Salkunhoitajien täytyy sijoittaa puolet varoista kehittyviin maihin, mutta muuten rajoitteita on vähän. Opportunistinen ja vastakarvainen ote johtaa heidät ostamaan arvopapereita, joita he pitävät halpoina ja jotka ovat usein pois muodista. Joustavuutta tuo mahdollisuus ostaa kehittyneiden maiden osakkeita. Vuonna 2013 suurin osa ylituotosta tuli kehittyvistä maista. Lähestymistavassa on riskinsä, mutta Stensrud on toteuttanut sitä erittäin menestyksekkäästi.

Salkunhoitaja: Vincent Strauss ja Wojciech Stanislawski
Rahastot joista ehdolla: Comgest Growth Emerging Markets, Magellan
Morningstar Analyst Rating: Gold
Rahastoluokka: Kehittyvät maat osakkeet

Vincent Strauss ja Wojciech ovat tulleet Comgestille 1994 ja 1999. Se kuvaa yhtiön tiimin vakautta. 17 kehittyvien maiden manageria ja analyytikkoa työskentelee hyvin yhdessä. Salkunhoitajat istuvat Pariisissa sekä Hong Kongissa, Singaporessa ja Mumbaissa. Strauss ja Stanislawski erottuvat kilpailijoistaan siinä, että he eivät jousta Comgestin tiukoista sijoituskriteereistä. Yhtiöiden tulee olla laadukkaita ja kasvavia. He eivät sijoita hyvin syklisiin osakkeisiin ja välttivät pankkeja jo pitkään ennen 2007-08 finanssikriisiä. Molemmat salkunhoitajat ovat sijoittaneet vetämiinsä rahastoihin. Heille asiakkaat ovat kuin partnereita. He ovat esimerkiksi ajoittain pelotelleet sijoittajia pois rahastoistaan, kun kehittyvillä markkinoilla on mennyt liian kovaa. Strauss ja Stanislawski pystyivät pitämään tuoton plussalla molemmissa rahastoissa myös vaikeana vuonna 2013.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Alken European Opportunities A243,65 EUR0,45Rating
Comgest Growth Emerging Mkts EUR Inc26,15 EUR0,66Rating
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 USD18,89 USD1,07Rating

Tietoja kirjoittajasta

Christopher J. Traulsen, CFA

Christopher J. Traulsen, CFA  on Morningstarin rahastotutkimuksen johtaja Euroopassa ja Aasiassa.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja