Ehdokkaamme parhaaksi korkosijoittajaksi

Evlin Mikael Lundström on yksi kolmesta ehdokkaasta euroalueen vuoden korkosalkunhoitajaksi.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar valitsee vuosittain Euroopan parhaat salkunhoitajat.

Morningstarin analyytikoiden ehdokkaat euroalueen vuoden 2014 korkosijoittajaksi

Salkunhoitaja: Michael Krautzberger
Rahasto josta ehdolla: BGF Euro Bond
Morningstar Analyst Rating: Gold
Rahastoluokka: Korko pitkä yhdistelmä, euro

Michael Krautzberger tuli BlackRockiin 2005. Hän oli tuolloin jo kokenut sijoittaja hoidettuaan 15 vuotta euro- ja globaaleja korkomandaatteja Union Investmentissä ja DWS:ssä. Euroalueen korkosijoitusjohtajana hän on luonut BlackRockille vankan maineen riskitietoisella lähestymistavallaan. Krautzberger myös hyödyntää taitavasti BlackRockin globaalia osaamista korkosalkunhoidossa ja -analyysissä.

Krautzbergerin lähestymistapa on aktiivinen. Sijoitukset hajautetaan monen tyyppisiin kohteisiin useiden strategioiden kautta. Hajauttaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän epäröisi tarttua markkinoilla avautuviin tilaisuuksiin. Ominaista Krautzbergerin ajattelulle on tarkastella sijoitusten suhteellisia arvostuksia. Hän hyödyntää kuitenkin myös perinteisempiä lähestymistapoja kuten duraatiota, sektori- ja maapainotuksia sekä yksittäisten kohteiden valintaa. Suuri osa Krauzbergerin tavoittelemista alfan eli lisätuoton lähteistä onkin tuonut lisäarvoa sijoittajille lokakuun 2005 jälkeisellä jaksolla. BGF Euro Bond on kaiken kaikkiaan tuottanut hyvin, tuoton ja riskikorjatun tuoton perusteella. Se on ollut ensimmäisessä tai toisessa tuottoneljänneksessä jokaisena kalenterivuonna Morningstar-luokassaan Krautzbergerin kaudella.

Salkunhoitaja: Mikael Lundström
Rahastot joista ehdolla: Evli Yrityslaina, Evli High Yield Yrityslaina
Morningstar Analyst Rating: molemmat Bronze
Rahastoluokat: Korko pitkä yrityslaina, euro; Korko pitkä high yield, euro

Yrityslainoihin sijoittaminen alkoi yleistyä Suomessa maan liittyttyä euroon 1999, ja Mikael Lundström oli yksi edelläkävijöistä. Hän oli mukana suunnittelemassa Evli Yrityslainan prosessia ja on hoitanut rahastoa sen käynnistämisestä syyskuussa 1999. Rahasto on ylittänyt vertailuryhmänsä tuoton kaikkina paitsi yhtenä kalenterivuonna perustamisestaan lähtien ja lyönyt vertailuindeksinsä 1,67 prosenttiyksiköllä vuotta kohden. Rahastolla on kuitenkin ollut tyypillisesti enemmän luottoriskiä kuin keskimääräisellä kilpailijallaan, onhan rahaston vertailuindeksissä 25 prosenttia high yield -lainoissa.

Vuonna 2001 Evli perusti High Yield Yrityslainan, jota Lundström on vetänyt siitä saakka ja luonut vahvan track recordin myös korkean luottoriskin sijoitusten hoitajana. Rahasto on lyönyt Morningstarin vertailuryhmänsä 1,6 prosenttiyksiköllä perustamisestaan laskien vuotta kohden.

Lundström on ajan myötä rakentanut vahvan kuuden hengen sijoitustiimin näiden rahastojen ympärille. Molempien rahastojen menestys perustuu tarkkaan arvopaperivalintaan prosessilla, jossa tarkastellaan erityisesti yritysten pitkän ajan menestysmahdollisuuksia. Prosessi on ohjannut Lundströmin rakentamaan selvästi vertailuindeksistä poikkeavia salkkuja niin liikkeellelaskijoiden, sektorien kuin maidenkin osalta. Liikkeellelaskijoiden valinnan lisäksi Lundström lukee markkinaa usean syklin kokemuksellaan ja muovaa salkkuja jonkin verran myös top-down-näkökulmasta. Vuonna 2013 tämä osaaminen tuli esiin, kun Evli Yrityslainassa painotettiin korkeampaa luottoriskiä, kun taas duraatio pidettiin vertailuindeksiä alempana. Lisäksi salkkua täydennettiin poikkeuksellisen suurella määrällä reittaamattomia velkakirjoja. Valinnat hyödyttivät osuudenomistajia.

Salkunhoitaja: Richard Klijnstra tiimeineen
Rahasto josta ehdolla: Kempen (Lux) Euro Credit
Morningstar Analyst Rating: Silver
Rahastoluokka: Korko pitkä yrityslaina, euro

Richard Klijnstra on hoitanut tiiminsä kanssa Kempen Euro Credit -rahastoa toukokuusta 2008 erinomaisella menestyksellä. Klijnstralla on 15 vuotta tätä tehtävää hyödyttävää kokemusta. Hän johtaa tiimiä ja muodostaa 12 vuotta kokemusta keränneen Alain van der Heijdenin ja kuusi vuotta relevanttia kokemusta keränneen Rik den Hartogin kanssa sijoituskomitean. Den Hartog ja van der Heijden ovat työskennelleet Kempenin yrityslainatiimissä koko uransa. Tiimi hallinnoi vain investment grade -luottoluokituksen saaneita yrityslainoja. Yhteensä tiimissä on seitsemän salkunhoitajaa tai analyytikkoa jonka keskimääräinen kokemus on 11 vuotta. Jokaisella jäsenellä on sijoitusvastuita. Kaiken kaikkiaan tiimi on yhtenäinen ja sen jäsenillä on monenlaista kokemusta ja taustaa. Kaikki salkunhoitajat sijoittavat hoitamaansa rahastoon ja heidän bonuksensa on sidottu tuottotavoitteiden täyttymiseen, mikä yhtenäistää sijoittajien ja salkunhoitajien intressejä.

Salkunhoitajien lähestymistapa on suoraviivainen. Ylituottoa pyritään luomaan top-down-allokaatiolla muun muassa salkun markkinariskiä eli beetaa säätelemällä sekä sektoripainoja vaihtelemalla. Yksittäisten yritysten velkakirjojen valintaa tehdään, mutta siihen on käytössä rajattu osuus riskibudjetista. Tiimi hyödyntää Kempenin omaa analyysiä. Liikkeellelaskijoiden valinnassa korostuu suhteellisten arvostusten näkökulma. Tiimi haluaa mieluummin tehdä useita pieniä aktiivisia sijoituksia ja hyödyntää samalla useita erilaisia tuoton lähteitä, ja tässä tiimi onkin onnistunut.

Toukokuun 2008 jälkeen rahasto on onnistunut tuottamaan tasaisesti ja reilusti enemmän kuin vertailuindeksi Iboxx EU Corporates TR sekä vertailuryhmä. Riski on pysynyt hyvin kontrollissa. Tiimi on synnyttänyt lisäarvoa niin nousu- kuin laskumarkkinoissa. Rahasto tuo meistä esiin Kempen-varainhoitoyhtiön sijoituskulttuurin vahvuuden erinomaisesti.

Lue täältä osakerahastojen ehdokkaista.

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
BGF Euro Bond A117,55 EUR0,11Rating
Evli High Yield Yrityslaina B310,48 EUR0,15Rating
Evli Yrityslaina B251,22 EUR0,18Rating

Tietoja kirjoittajasta

Christopher J. Traulsen, CFA

Christopher J. Traulsen, CFA  on Morningstarin rahastotutkimuksen johtaja Euroopassa ja Aasiassa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja