Vaihtoehtoisissa on mistä valita

Uudet Morningstarin rahastoluokat erottelevat vaihtoehtoiset rahastot tarkemmin toisistaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Euroopassa on nähty monimutkaisia strategioita käyttävien sijoitusrahastojen buumi. Sille antoi alkusysäksen Euroopan unionin 2000-luvun alussa hyväksymä UCITS III -direktiivi, joka antoi luvan tarjota vaativampia sijoitusstrategioita myös piensijoittajille rahastojen muodossa.

Lisäpontta näille rahastoille on antanut siedettävä menestys finanssikriisin aikana sekä finanssivalvojien tiukat vaatimukset likviditeetille ja sijoittajien suojalle.

Morningstar on tähän asti luokitellut nämä ”vaihtoehtoiset rahastot” kolmeen luokkaan: absoluuttinen tuotto euro ja ei-euro sekä long-short. Toisin kuin yleensä, olemme sijoittaneet rahastot absoluuttisen tuoton luokkiin niiden esitteen, ei sijoituskäyttäytymisen perusteella. Vaatimuksena on ollut absoluuttinen tuottovaatimus kuten inflaatio + 4 prosenttia sen sijaan, että rahasto pyrkisi voittamaan markkinaindeksin.

Long/short-rahastoissa olemme kiinnittäneet huomiota myös siihen, miten rahasto on varojaan sijoittanut. Mukaan ovat päässeet rahastot, joilla on tuntuvia lyhyitä positioita.

Käytäntö on ollut poikkeus ajattelustamme, jonka mukaan rahastot erotellaan luokkiin ensisijaisesti niiden omistusten perusteella ja toissijaisesti niiden strategian toteutuksen mukaan. Nyt olemmekin ottaneet käyttöön nämä periaatteet myös vaihtoehtoisissa rahastoissa.

18 uutta luokkaa
Sijoittajien käytössä on nyt 18 vaihtoehtoista rahastoluokkaa, joihin rahastot sijoitetaan omistusten ja strategian toteutuksen mukaisesti. Niihin voi perehtyä pääsivun Rahastot-painikkeen alta. Avaa valikko painamalla vasemmalta ylhäältä kohtaa "Morningstarin rahastoluokat" ja selaa V-kirjaimeen. Kaikkien uusien luokkien nimi alkaa verkkosivumme menussa sanallla ”Vaihtoehtoiset”.

Absoluuttisella tuottotavoitteella ei ole enää merkitystä rahaston luokkaa määriteltäessä. Emme halua vähätellä rahastoja, jotka pyrkivät tiettyyn tuottotasoon. Tavoitteet ovat usein hyödyllisiä mittareita menestykselle. Mutta tavoite ei kerro, miten varoja sijoitetaan.

Kuusi long/short-kategoriaa
Long/short-luokkia on kuusi: yksi korkorahastoille ja viisi maantieteellisesti jaetuille osakerahastoille. Korkopapereilla toimivat long/short-rahastot voivat käydä kauppaa credit default swapeilla (CDS) ja muilla johdannaisilla suojatakseen osaa omistuksistaan. Esimerkiksi rahasto Threadneedle Absolute Return Bond saa ostaa CDS:iä, olla lyhyenä korkoriskissä, treidata korkofutuureja sekä käyttää muita strategioita, joita tavalliset sijoitusrahastot eivät hyödynnä. (Tavallisella tarkoitetaan rahastoa, joka ostaa vain ”long”-sijoituksia eli ei pyri hyötymään markkinan laskusta (shorttaus).)

Osake-long/short-rahastoista etsimme maantieteellisiä painoja ja luokittelemme rahaston sen mukaan. Jos selvää painoa ei ole, rahasto sijoitetaan globaaliin long/short-luokkaan. Long/short-rahastot käyttävät tuntuvia lyhyitä positioita (myydään lainattuja osakeita jotka aiotaan ostaa halvemmalla takaisin, kun osakekurssi on laskenut). Lyhyeksi myynti voi tapahtua osakkeilla, futuureilla tai sopimuskaupoilla.

Poikkeuksena ovat niin sanotut 130/30-rahastot, joita emme sijoita long/short-luokkiin. 130/30-rahastot eivät pyri lyhyeksi myymällä vähentämään markkinaherkkyyttään tai liikkumaan markkinan suuntaa vastaan.

Pakoon markkinariskiä
Monet vaihtoehtoiset rahastot pyrkivät poistamaan markkinariskin vaikutuksen tuottoon. Näillä strategioilla on monia nimiä kuten arbitraasi, suhteellinen arvostus (relative value) ja markkinaneutraali. Kun markkinan vaikutus on poistettu, näiden rahastojen tuotto perustuu markkinoista riippumattomista tekijöistä (”alfa”).

Morningstarilla on näille strategioille kolme luokkaa: Vaihtoehtoiset – markkinaneutraali – osakkeet, Vaihtoehtoiset – velka-arbitraasi ja Vaihtoehtoiset – hajautettu arbitraasi.

Luokan Markkinaneutraali – osakkeet rahastot sijoittavat lähinnä osakkeisiin ja osakejohdannaisiin. Esimerkiksi JPM Highbridge Statistical Market Neutral on sijoittanut UCITS-direktiivin sallimassa muodossa tällaisella strategialla vuodesta 2007, mutta sama strategia on myynnissä Yhdysvalloissa sijoitusrahastona ja Cayman-saarilla hedge-rahastona.

Velka-arbitraasi-strategiassa sijoitetaan pääosin korkoinstrumentteihin. Hajautetut arbitraasistrategiat sijoittavat varansa useaan omaisuusluokkaan, mutta markkinaherkkyydet pidetään matalina.

Futuureista tuottoa
Systematic futures –luokan rahastot sijoittavat teknisen analyysin keinoin futuureihin. Käytössä on markkinoiden "momentumiin" perustuva strategia, johon salkunhoitaja ei juuri vaikuta. Näiden rahastojen menestys on usein riippuvainen markkinoiden suunnasta.

Globaali makro -luokkaan kuuluvilla rahastoilla on päinvastainen lähestymistapa. Salkunhoitaja perustaa päätöksensä fundamentaaliseen tutkimukseen tai makrotalousennustuksiin, mutta ei juuri markkinoiden momentumiin tai teknisiin signaaleihin. Salkunhoitaja liikuttaa varoja omaisuusluokkien välillä ja ottaa myös lyhyitä positioita. Nämä rahastot liikkuvat niin markkinoiden suuntaisesti kuin markkinoista riippumattomasti.

Morningstarlla on vielä kaksi muuta tämän tyyppisten rahastojen luokkaa: Vaihtoehtoiset – valuutat ja Vaihtoehtoiset – volatiliteetti. Valuutta-rahastot tekevöt valuutoilla parikauppaa; tai ottavat näkemystä yhden valuutan suunnasta; tai hyödyntävät muita valuuttaliikkeisiin perustuvia strategioita. Volatiliteetti-rahastot käyttävät muun muassa volatiliteettiarbitraasia sekä kirjoittavat optioita. Rahaston arvoon vaikuttavat erityisesti implisiittisen ja odotetun volatiliteetin muutokset, jotka nostavat tai laskevat rahaston omistamien johdannaisten arvoa.

Monta strategiaa samassa
Muut vaihtoehtoiset strategiat hyödyntävät useita prosesseja, ja sijoittavat usein moneen omaisuusluokkaan.

Event driven -rahastot pyrkivät hyötymään yrityksiä koskevista merkittävistä uutisista, kuten fuusioista, konkursseista tai strategiamuutoksista.

Multistrategia-rahastot sijoittavat useaan vaihtoehtoiseen strategiaan yhden salkunhoitotiimin johdolla. Ne ovat lähimpänä globaaleja markrorahastoja, mutta multistrategia-rahastot etsivät yleensä parhaita arvopapereita bottom-up-analyysin perusteella, kun globaalissa makrossa tärkein päätös on omaisuuslajin valinta.

Viimeiset kolme vaihtoehtoisten sijoitusten kategoriaamme ovat rahastojen rahastot – osakkeet, rahastojen rahastot – multistrategia sekä rahastojen rahastot – muut. Emme yleensä Morningstarilla erota rahastojen rahastoja muista rahastoista. Vaihtoehtoisten rahastojen kohdalla tilanne on kuitenkin erilainen. Näistä rahastojen rahastoista harva sopii mihinkään muuhun kategorioistamme. Seuraammekin hedge-alan käytäntöä, jossa rahastojen rahastot erotetaan omaksi vertailuryhmäkseen.

Osakkeisiin sijoittavat vaihtoehtoiset rahastojen rahastot omistavat yleensä sekä markkinaneutraaleja että long/short-rahastoja. Luokkamme rahastojen rahastot – muut keskittyvät yhteen muun vaihtoehtoisten rahastojen luokkaan kuin osakkeisiin. Multistrategia-rahastojen rahastot taas hajauttavat varansa useaan eri tyyppiseen rahastoon.

Uskomme, että alan kasvu tuo näihin rahastoluokkiin jatkossa lisää jäseniä. Monet nyt tarjolla olevista vaihtoehtoisista rahastoista ovat suurelle yleisölle tarjottavia versioita vain instituutioille ja ammattimaisille sijoittajille tarjottavista hedge-rahastoista. Toivomme uusien luokkiemme auttavan sijoittajia luovimaan tarjolla olevien vaihtoehtojen paljoudessa. 

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja