Viekö Basel III pankkien elinvoiman?

Morningstarin analyytikon katsaus pankkialaan, joka odottaa tiukentuvia määräyksiä.

Jamie Peters, 20.06.2011
Facebook Twitter LinkedIn

Basel III on kansainvälinen sopimus, jonka tarkoituksena on yhtenäistää vaatimukset pankkien taloudelliselle turvallisuudelle. Lehman Brothersin ja Northern Rockin konkurssit, vakavat ongelmat Kreikassa, Espanjassa, Italiassa Irlannissa ja Portugalissa – kaikki nämä osoittavat, miten vaikeudet yhdessä maassa siirtyvät maailmanlaajuisiksi. Siksi tarvitaan kansainvälistä säätelyä.

Kaikkia ongelmia Basel III tuskin pyyhkii kerralla pöydältä. Emme usko, että se riittää estämään uutta maailmanlajuista finanssikatastrofia, ja pankit voivat sen voimaantulon jälkeenkin aiheuttaa kriisejä. Basel III pakottaa kuitenkin pankitvarautumaan odottamattomiin tilanteisiin paremmin edellyttämällä niiltä suurempaa pääomapuskuria ja siten jykevämpää tasetta.

Pääomavaatimukset ovat Basel III:n ytimessä. Pääomaa tulee olla suhteellisesti enemmän kuin aiemmin, ja sen on oltava laadukkaampaa. Pankkien ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhteeseen (Tier 1) laskettavien varojen laadusta ei tingitä. Niiden on oltava yhtiön osakepääoman ja kertyneiden voittojen kaltaista pääomaa, jota ei voi korvata "hybridi"-pääomalla. Lisäksi rajoituksettomien omien varojen (core capital) määritelmää tiukennetaan. Esimerkiksi käyttämättömiä verovähennyksiä ei enää lasketa mukaan.

Vipua saa ottaa entiseen malliin
Lisäksi tarvittavan pääoman määrä kasvaa. Yhtiön osakepääoman pitää nousta seitsemään prosenttiin riskipainotetuista varoista vuoteen 2019 mennessä, kun nyt vaaditaan vain kaksi prosenttia. Tier 1-pääomaa on oltava 10,5 prosenttia nykyisen kuuden sijaan. Vipuvaikutusta ei rajoiteta erityisemmin: pääomaa on oltava kolme prosenttia suhteessa sataan prosenttiin lainapääomaa.

Järjestelmän kannalta kriittisen tärkeäksi määritellyllä finanssiyhtiöllä on oltava lisäpuskuria. On vielä päättämättä, millaiset yhtiöt määritellään systeemin kannalta olennaisiksi. Samoin likvidien varojen määristä väännetään kättä.

Johtopäätös
Basel III:n vaikutukset tulevat näkymään kaikkialla maailmassa. Osa pankeista on valmistautunut muita paremmin, mutta aikaa on niin paljon, että kaikki pankit saavuttavat vaaditut pääomavaatimukset ilman lisäosakepääoman hankkimista, jos haluavat. Vaikka tarkoituksena on tasata pankkien välistä kilpailutilannetta, emme usko että siinä onnistutaan, koska systeemin kannalta olennaisille pankeille asetetaan eri vaatimukset eri puolilla maailmaa.

Siksi sijoittaisimme maihin, jotka näyttävät huolehtivan pankkiensa kilpailukyvystä eli jotka eivät aseta liian kovia pääomavaatimuksia. Välttäisimme maita, joiden talouskriisit tekevät pankkien velanotosta kallista ja vaarantavat siten hyvän kilpailuaseman saavuttamisen. Niin sanotut ”PIGS”-maat ovat siten pitkälti ulkona pelistä.

Lue englanninkielinen katsauksemme Basel III:n vaikutuksista eurooppalaisiin pankkeihin ja videomme, jossa Morningstarin analyytikko käy läpi eurooppalaisten pankkien taloudellisen tilanteen.

Morningstar Institutional Equity Research
Morningstarilla on lähes sata osake- ja korkoanalyytikkoa, mikä tekee yhtiöstä yhden mailman suurimmista itsenäisistä osake- ja korkotutkimustaloista. Analyytikkomme hyödyntävät kehittämäämme metodologiaa, joka selvittää yhtiöiden kestävän kilpailuedun. Parhaaksi valitsemiemme yhtiöiden tuotot puhuvat puolestaan: Morningstar® Wide Moat Focus Index on tuottanut vuositasolla 14,94% käynnistymisestään syyskuussa 2002. Indeksi seuraa 20 yhtiötä joilla on vahvin taloudellinen vallihauta (Wide Economic Moat™ Rating) ja niiden hinta on alhaisin suhteessa näkemyksemme niiden käyvästä arvosta.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja