Passiivisen sijoittamisen yleistyminen nykyisillä markkinoilla

Passiivisten sijoitusten määrän jatkaessa kasvuaan on tärkeää tuntea passiivisten rahastojen toimintaympäristö perusteellisesti

Joshua McAlpine 02.07.2024
Facebook Twitter LinkedIn

Generic UK Graph Image

Mikä on passiivinen sijoitus?

Yksinkertaisesti sanottuna passiiviset rahastot ovat rahastotyyppejä, joiden sijoituskohteet salkunhoitaja ei itse valitse. Sen sijaan ne valitaan automaattisesti vastaamaan indeksiä tai osaa markkinoista.

Passiivisesta sijoitusstrategiasta poiketen aktiivinen sijoittaminen on korkeamman riskin ja korkeamman tuoton sijoitusstrategia, jossa ammattimainen tai yksityinen sijoittaja valitsee ja hallinnoi yksittäisiä arvopapereita tai rahastoja. Aktiivisen sijoittamisen tavoitteena on ylittää tietyn vertailuindeksin tai kokonaismarkkinoiden tuotto.

Mitä erilaisia passiivisia sijoitusrahastoja on olemassa?

Passiivisia sijoitusrahastoja on kahta päätyyppiä, jotka saattavat olla jo tuttuja: indeksirahastot ja pörssinoteeratut rahastot (ETF).

Indeksirahastot

Indeksirahastoja on ollut olemassa noin 50 vuoden ajan. Passiiviset sijoitusrahastot ovat kasvattaneet suosiotaan tarjoamalla markkinoiden mukaisia edullisia tuottoja seuraamalla vertailuindeksin sijoituksia. Niiden strategiassa keskitytään joko kaikkien osakkeiden jäljittelyyn tai optimoitujen valintojen käyttämiseen. Indeksirahastoja pidetään avoimempina sijoitusvälineinä, sillä niiden säännöt ovat tiukat ja rahastojen omistukset julkaistaan päivittäin. On tärkeää huomata, että indeksirahastoja voi ostaa tai myydä vain kerran päivässä markkinoiden sulkeuduttua.

Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t)

ETF:t otettiin käyttöön 1990-luvulla. Ne ovat samankaltaisia kuin indeksirahastot, mutta tarjoavat enemmän joustavuutta kaupankäynnissä, sillä ne toimivat osakkeiden tavoin. ETF-rahastoja voidaan ostaa ja myydä eri hinnoilla koko kaupankäyntipäivän ajan. Vaikka passiivinen sijoittaminen yleisstrategiana liittyy usein laajoihin markkinaindekseihin, kuten S&P 500 tai FTSE 100, ETF:t voivat tarjota monipuolisempia markkina-altistuksia, kuten ESG-strategioita ja temaattisia ETF:t, joiden avulla sijoittajat voivat kohdentaa sijoituksiaan tiettyihin teemoihin, kuten tekoälyyn tai terveydenhuoltoon. On tärkeää huomata, että jotkut ETF-rahastot voivat olla aktiivisesti hallinnoituja.

Miksi sijoittajat kiinnittävät huomiota passiivisiin sijoituksiin

Historiallisesti passiivisten sijoitusrahastojen suosio on vaihdellut eri alueilla. Yhdysvalloissa viimeisten kahden vuosikymmenen aikana on tapahtunut merkittävä siirtymä aktiivisista rahastoista passiivisiin sijoitusvälineisiin. Tämä muutos on osittain seurausta siitä, että aktiivisten rahastonhoitajien menestysprosentti on ollut tunnetusti alhainen Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla.

Euroopassa passiivinen sijoittaminen on edelleen kasvussa, ja pitkäaikaisiin rahastoihin kohdistuva kiinnostus kasvaa. Morningstar Directin European Asset Flows Commentaryn mukaan (lähde: Morningstar Direct Compass), pitkäaikaisiin indeksirahastoihin virtasi 13,41 miljardia euroa huhtikuussa 2024, kun taas aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin virtasi nettomääräisesti vain 1,86 miljardia euroa. Lisäksi pitkäaikaisten indeksirahastojen markkinaosuus nousi 27,96 prosenttiin huhtikuussa 2024, kun se oli 24,79 prosenttia huhtikuussa 2023

ETF:t passiivisena sijoitusvälineenä ovat menestyneet erityisen hyvin Euroopassa. Morningstarin European ETF Asset Flows Update Q1 2024 -raportin mukaan (lähde: Morningstar Direct Compass) Euroopan pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) ja hyödykkeiden markkinat keräsivät vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 44,5 miljardin euron pääomasijoitukset. Tämä summa on hieman pienempi kuin vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, jolloin sijoitukset olivat 47,4 miljardia euroa, mutta se on silti hyvä suoritus. Hallinnoitavat varat kasvoivat 1,81 biljoonaan euroon vuoden 2023 lopun 1,64 biljoonasta eurosta, mikä tarkoittaa 10 prosentin kasvua vuosineljänneksen aikana ja merkitsee uutta ennätystasoa markkinoilla.

Miten sijoitan passiivisiin rahastoihin?

Sijoittaminen passiivisiin rahastoihin on nykyisin helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Tarjolla on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, ja useat alustat tarjoavat nyt kuluttoman kaupankäynnin.

Kuitenkin, kuten minkä tahansa sijoituksen kohdalla, avain menestyksekkään salkun rakentamiseen on perusteellinen due diligence. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee huolellisesti arvioida ja valita indeksi, kuten S&P 500 tai Nasdaq 100, jota rahastosi seuraavat passiivisesti. On tärkeää ymmärtää indeksi perusteellisesti, koska se määrittää sijoitussalkkusi rakenteen ja strategian. Varmista siis, että valitsemasi indeksi vastaa omia sijoitustavoitteitasi ja -filosofiaasi.

Morningstarin avulla navigoit melun läpi

Passiivisten sijoitusrahastojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, joten ei ole ihme, että monet ammattimaiset sijoittajat tuntevat itsensä hämmentyneiksi. Tässä tilanteessa Morningstar astuu kuvaan. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja, kuten kattavan Morningstar Direct™ -alustamme, jotka tukevat rahoitusmarkkinoiden osallistujia prosessin kaikissa vaiheissa.

Morningstari Research: Maailmanluokan analyytikkotiimimme arvioi jatkuvasti passiivisten rahastojen kenttää ja rikastuttaa tietopankkiamme asiantuntevilla näkemyksillään.

Omat luokituksemme: Ainutlaatuisen luokitusjärjestelmämme ansiosta eri passiivisten rahastojen vertailu on helppoa. Selkeiden visualisointiemme avulla voit tarjota asiakkaille tärkeät mittarit helposti ja ymmärrettävästi.

Morningstar Indexes: Tarkka vertailuindeksialustamme on keskeinen resurssi menestyksekkäiden passiivisten salkkujen rakentamisessa.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Joshua McAlpine  on kirjoittaja Morningstarilla

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja