Kun EKP laskee korkoja, sijoittajien tulisi varautua euron heikkenemiseen

Mitä Euroopan keskuspankin käänne merkitsee valuuttamarkkinoilla toimiville sijoittajille?

Valerio Baselli 11.06.2024
Facebook Twitter LinkedIn

Rendered image of chess pieces representing major currencies

EKP on laskenut korkoja, mutta koska Yhdysvaltain keskuspankki ei todennäköisesti seuraa perässä, sijoittajien on hyvä varautua euron heikentymiseen.

Ulkomaisissa valuutoissa denominoidut sijoitukset voivat tarjota parempia tuottoja, kun valuuttakurssimuutokset parantavat sijoitusten kokonaistuottoa. Pitkällä aikavälillä euroalueen yritysten osakkeiden arvo voi myös kasvaa vientituotteiden lisääntyneen kilpailukyvyn ansiosta.

Euro voi heikentyä

"Ennakoimme dollarin säilyvän vahvana Euroopan keskuspankin nopeamman keventämisen ja dollarin korkean tuoton tuottajan roolin myötä", kirjoittivat Deutsche Bankin strategit perjantaina.

Huhtikuun puolivälistä kesäkuun alkuun euro oli vahvistunut hieman suhteessa Yhdysvaltain dollariin, nousten 1,06 dollarista 1,08 dollariin. Nyt on kuitenkin otettava huomioon Yhdysvaltain keskuspankin ja EKP:n eriävät kannat. Koska Fedillä ei ole kiirettä laskea korkoja, rahapoliittiset erot Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä todennäköisesti kasvavat.

”EKP:n tai BoE:n epäsynkronisten korkoleikkausten vaikutus johtaisi todennäköisesti euron tai punnan jyrkkään heikkenemiseen suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja muihin tärkeimpiin valuuttoihin”, Global X:n Euroopan sijoitusstrategian johtaja Morgane Delledonne kirjoitti tiedotteessaan.

"Tämä olisi haitallista inflaation hillitsemiselle Euroopassa, koska se tekisi tuonnista kalliimpaa, mutta samalla parantaisi kilpailukykyä ja vilkastuttaisi vientiä. Tässä tilanteessa eurooppalaiset osakkeet voisivat tarjota sijoittajille houkuttelevampia mahdollisuuksia verrattuna yhdysvaltalaisiin osakkeisiin."

Miten valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat omaisuuserien arvoihin?

Kun ulkomainen valuutta vahvistuu paikalliseen valuuttaan nähden, seurauksena on positiivinen vaikutus ulkomaisille sijoituksille. Toisaalta, jos paikallinen valuutta vahvistuu, sillä on negatiivinen vaikutus ulkomaisiin sijoituksiin.

Esimerkiksi Morningstar US Market -indeksi on kohonnut vuoden alusta 10,5 prosenttia Yhdysvaltain dollarin määräisenä, kun taas sen euroversio on noussut 12,4 prosenttia dollarin vahvistuttua euroon nähden. Samalla tavoin Morningstarin euroalueen indeksi on noussut euromääräisesti 11,5 prosenttia tähän päivään mennessä, kun taas sen dollarimääräinen vastine on noussut samana aikana vain 9,6 prosenttia.

Toisena esimerkkinä euroon nähden vahvistuneesta valuutasta voidaan mainita Morningstar Japan -indeksi, joka on kohonnut tänä vuonna euroissa mitattuna 7,9 prosenttia, kun taas yenissä mitattuna nousu on ollut 16,5 prosenttia. Tämä ero johtuu siitä, että euron arvo suhteessa Japanin jeniin on noussut lähes 10 prosenttia kyseisellä ajanjaksolla.

Tässä tapauksessa japanilaiset sijoittajat, joilla on euromääräisiä varoja, hyötyivät euron vahvistumisesta, kun taas euroalueen sijoittajien olisi ollut järkevää suojautua valuuttakurssiriskiltä asianmukaisella instrumentilla.

Miten suojautua valuuttariskiltä?

Yhä useammat sijoitusrahastot ja ETF:t tarjoavat nykyään suojattuja osakesarjoja, joiden tavoitteena on vähentää valuuttakurssimuutosten vaikutusta lopulliseen tuottoon.

Alla olevassa taulukossa on esitetty S&P 500 -indeksiä seuraavan Invesco ETF:n kolmen eri version tuotot vuodesta 2020 tähän päivään.

Useimmiten valuuttasuojausta käyttävät ammattimaiset sijoittajat, joilla on tietty näkemys valuutan kehityksestä tai jotka haluavat tasapainottaa sijoitussalkkunsa.

Myös joukkovelkakirjasijoittajat hyödyntävät sitä laajalti. He haluavat sijoittaa tietyn maan velkakirjoihin, mutta samalla minimoida valuuttariskiä. Tämä on erityisen tärkeää sijoitettaessa kehittyvien markkinoiden velkakirjoihin, joissa maat kuten Argentiina ja Turkki ovat kärsineet valuuttakriiseistä. 

Onko valuuttasuojaus todella sen arvoista?

Valuutan suojaamisen ensisijainen hyöty on valuuttariskin merkittävä vähentäminen. Suojaus ei kuitenkaan ole koskaan täydellistä, ja kuten yllä olevasta taulukosta ilmenee, suojaamisen ja valuuttakurssin lopputulokset voivat poiketa toisistaan. Tämä johtuu osittain siitä, että suojaamisesta on aina maksettava lisämaksu.

Useimmat tähän tarkoitukseen tarkoitetut rahastot käyttävät suojaamiseen termiinisopimuksia. Nämä sopimukset yksinkertaisesti lukitsevat tulevan valuuttakurssin, mutta niillä on myös "rullausvaikutus". Termiinisopimukset on vaihdettava eräpäivänä, ja tämä tuottaa "rullaustuoton". Tuotto voi olla positiivinen tai negatiivinen riippuen tulevaisuudessa päättyvän sopimuksen hinnan ja uuden, pidemmälle tulevaisuuteen päättyvän termiinisopimuksen hinnan erotuksesta.

Sijoittajien on myös pidettävä mielessä sijoitushorisonttinsa. "Valuuttakurssien tuotot voivat vaihdella ajan mittaan ja lisätä sijoituksen volatiliteettia, mutta niiden vaikutus pitkän aikavälin tuottoihin on yleensä vähäinen", kertoo Daniel Sotiroff, Morningstarin vanhempi johtava tutkimusanalyytikko. "Toisaalta valuuttakurssien vaikutus tuottoihin voi olla varsin dramaattinen lyhyellä aikavälillä."

Useimmille yksityissijoittajille suojaamattomat vaihtoehdot ovat yleensä edelleen helpoin ratkaisu, erityisesti globaalien rahastojen tapauksessa, joissa on useita eri suuntiin liikkuvia kohdevaluuttoja.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja