Mitä on osinkosijoittaminen?

Osinkosijoittaminen on yksinkertainen strategia. Se onnistuu myös rahastojen kautta.

Francesco Lavecchia 20.10.2021
Facebook Twitter LinkedIn

säästöpossu

Osinkosijoittaminen on yksinkertaisesti strategia, jossa ostetaan osinkotuottoa maksavia osakkeita. Sen avulla sijoituksesi tuottavat säännöllistä tulovirtaa pelkän osakkeiden markkina-arvon kasvun lisäksi.

Osinko-osakkeiden ostamiseen on olemassa monia hyviä syitä:

  • Matalien korkojen ja kasvavien inflaatio-odotuksien ympäristössä korkosijoitusten reaalituotot voivat ajautua mataliksi tai jopa negatiivisiksi
  • Ne tuottavat säännöllistä tulovirtaa
  • Osinkokasvulla voi olla merkittävä vaikutus sijoituksen kokonaistuottoon. Morningstarin tutkimuksen mukaan 2010-luvulla osinkotuotot vastasivat 16 prosentista  S&P500-indeksin kokonaistuotosta

 

Sijoitettaessa osinko-osakkeisiin on hyvä olla tietoinen joistakin osingonmaksuun liittyvistä käsitteistä. Osakkeenomistajalla on osinko-oikeus ennen osingon irtoamispäivää (eng. ex-dividend date) ostettuihin osakkeisiin. Irtoamispäivänä osakkeella sanotaan käyvän kauppaa ”osinko-oikeudettomana” (eng. ex-dividend). Täten, jos ostat osakkeen sen osingon irtoamispäivänä, et saa tuoreinta osinkoa. On myös yleistä törmätä termiin “etuoikeutetut osakkeet” (eng. preferred shares). Etuoikeutetut osakkeet antavat osingonmaksussa etuoikeuden kantaosakkeisiin nähden, mutta ne eivät anna äänivaltaa yhtiön päätöksissä tai yhtiökokouksissa.

Korkea osinkotuotto vs. korkea osinkokasvu

Osinkosijoittamisessa on kaksi pääasiallista strategiaa: korkean osinkotuoton tai osinkokasvun tavoittelu.

Korkeaa osinkotuottoa tavoittelevassa strategiassa haalitaan mahdollisimman korkeaa osinkotuottoa maksavia osakkeita. Lyhyellä aikavälillä tämä strategia voi osoittautua hyvin tuottoisaksi, mutta myös riskialttiiksi. Riskinä on, että osinkoja maksetaan liian avokätisesti. Suuret osinkotuotot eivät välttämättä ole kestäviä, jolloin on riski ajautua ”osinkoloukkuun”, mikäli yritys lopettaa osinkojen maksun, mikä vaikuttaaa negatiivisesti salkun kokonaistuottoon.

Korkeaa osinkokasvua tavoittelevassa strategiassa sen sijaan keskitytään tarkastelemaan yhtiön liiketoiminnan laatua ja taloudellista tilaa. Laadukkaan liiketoiminnan tulisi kyetä kasvattamaan yhtiön voittoja riippumatta makrotaloudellisesta kehityksestä. Vahvalla taloudellisella tilalla tarkoitetaan, että yhtiö kykenee maksamaan osinkoja pitkällä aikavälillä. On myös huomionarvoista, että tällaisten vakaiden yritysten osakkeenomistajat eivät yleensä myy omistuksiaan edes markkinaromahduksen aikana, sillä he uskovat yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen. Nämä tekijät selittävät osittain miksi tämäntyyppiset osakkeet tuottavat hyvin pitkällä aikavälillä.

Osinkoja voi saada sijoittamalla osakkeisiin tai rahastoihin. Rahastojen osalta voit valita haluatko saada osingot suoraan tilillesi vai uudelleensijoitetuksi rahastoon. Osingot tilille maksavia rahasto-osuuksia kutsutaan tuotto-osuuksiksi (eng. income share) ja osingot uudelleensijoittavia osuuksia taas kasvuosuuksiksi (eng. accumulation share).

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja