Nämä 12 osaketta hyötyvät sähköautobuumista

Morningstarin tutkimusten mukaan vuoteen 2030 mennessä kaikista maailmanlaajuisesti myydyistä autoista kaksi kolmasosaa tulee olemaan sähköautoja ja hybridejä.

Valerio Baselli 06.08.2021
Facebook Twitter LinkedIn

smart car at charging point

Morningstarin analyytikot ennustavat sähköajoneuvojen saavuttavan 30 % ja hybridien 37 % osuuden liikenteestä vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2025 ennakoidaan olevan käännekohta sähköajoneuvojen ja hybridien käyttöönotossa Kiinassa, EU:ssa ja Yhdysvalloissa, jotka yhdessä vastaavat lähes 70 % vuosittaisesta maailmanlaajuisesta automyynnistä.

Morningstarin viimeisimmän Electric Vehicle Observer -julkaisun mukaan sähköautojen lisääntyvä käyttöönotto kehittää ja muuntaa useita toimialoja koko toimitusketjussa. Analyytikkomme mukaan trendistä hyötyvät muun muassa:

  • Autojen OEM-valmistajat (alkuperäisosien valmistajat) ja osien toimittajat
  • Akkujen valmistajat
  • Raaka-aineet (litiumin tuottajat)
  • Erikoiskemiaalit
  • Teknologiakomponentit
  • Yleishyödylliset laitokset
  • Öljy & kaasu

Seuraavaksi tarkastelemme 12 osaketta, jotka hyötyvät sähköautojen lisääntymisestä. Olemme jättäneet Teslan pois listalta siitä huolimatta, että se on alansa markkinajohtaja ja omaa kilpailijoitaan paremman teknologian. Uskomme kuitenkin Teslan voivan osoittautua yhdeksi parhaimmista täyssähköautoihin keskittyvistä sijoituksista, mikäli Teslan kilpailijat eivät kykene pysymään sen teknologisen kehityksen perässä. Lisätietoa artikkelissa käytetyistä Morningstarin kehittämistä moat-luokituksista löytyy täältä.

BMW Group (BMW)

Vuonna 2020 BMW tarjosi kuluttajille 14 sähkökäyttöistä mallia, jotka vastasivat 8 % koko vuoden myynnistä. BMW:n kapea moat-luokitus perustuu sen vahvoihin tuotemerkkeihin ja immateriaalioikeuksiin. BMW odottaa täyssähköisten mallien myynnin kasvavan keskimäärin 50 % vuodessa vuoteen 2025 asti, jolloin sillä on tarkoituksena olla valikoimissaan 25 sähkökäyttöistä mallia. Niistä 12 tulee olemaan sähköajoneuvoja ja 12 plug-in hybridejä. BMW:n tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä sen maailmanlaajuisista myyntivolyymista 50% syntyisi sähköautojen myynnistä. Osakeanalyytikko: Richard Hilgert.

General Motors (GM)

General Motors ilmoitti vuonna 2021 tavoitteestaan myydä ainoastaan päästöttömiä ajoneuvoja vuoteen 2035 mennessä. General Motorsilla ei kuitenkaan ole taloudellista vallihautaa (moat), sillä kovan kilpailun johdosta yksittäisen yrityksen on lähes mahdotonta saada kestävää kilpailuetua. General Motors on suunnittellut investoivansa 35 miljardia dollaria sähkö- ja itseohjautuvien ajoneuvojen kehitykseen vuosien 2020 ja 2025 välisellä ajanjaksolla, jonka aikana se aikoo tuoda markkinoille 30 sähköautoa, tavoitteenaan yltää vuotuisessa myyntivolyymissä miljoonaan sähköautoon. General Motorsilla on myös oma Ultimum-akkuteknologia, jota se myy muille yrityksille, kuten Hondalle. Osakeanalyytikko: David Whiston.

Ford (F)

Ford on vihdoin vauhdittanut suunnitelmiaan sähköautojen suhteen, ja uusi Mustang Mach-E alkaa jo vaikuttamaan varteenotettavalta kilpailijalta Teslan Model Y-mallille. Fordin tuottavimman F-sarjan lanseeraus sähköajoneuvona vuonna 2022 (F-150 Lightning) osoittaa Fordin olevan tosissaan sähköautojen suhteen. Fordilla ei kuitenkaan ole taloudellista vallihautaa. Toukokuussa Ford ilmoitti investoivansa yli 30 miljardia dollaria sähköajoneuvojen kehitykseen vuoteen 2025 mennessä, jonka uskomme kohdistuvan sekä henkilö-  että hyötyajoneuvoihin. Osakeanalyytikko: David Whiston.

Volkswagen (VOW3)

Arviolta 3 % Volkswagenin vuoden 2020 maailmanlaajuisesta myyntivolyymistä syntyi täyssähköajoneuvoista. Myöskään Volkswagenilla ei ole taloudellista vallihautaa. Vaikka sen premium ja ultraluksusmerkit kuten Porsche, Bentley, Lamborghini ja Bugatti synnyttävät kestävää kilpailuetua, eivät ne riitä kompensoimaan massamarkkinoilla myytävien Volkswagen-, Skoda- ja Seat-merkkien sekä vielä pääomavaltaisemman hyötyajoneuvoliiketoiminnan kilpailuedun puutetta. Volkswagen on kuitenkin suunnitellut käyttävänsä 46 miljardia euroa tuotevalikoimansa sähköistämiseen seuraavien viiden vuoden aikana. Volkswagen uskoo täyssähköajoneuvojen vastaavan 20 % yrityksen vuotuisesta myyntivolyymistä vuonna 2025, ja odottaa myyntivolyymin kasvavan 55-60 prosenttiin 2030-luvun alkuun mennessä. Analyytikko: Richard Hilgert.  

BorgWarner (BWA)

BorgWarner valmistaa moottoreita, vaihteistoja, inverttereitä, muuntimia, akunhallintajärjestelmiä, ajoneuvolatureita ja ohjelmistoja sähköajoneuvoja varten. Yritys myös yhdistää komponentteja ja ohjelmistoja täydellisiksi integroiduiksi ajomoduuleiksi. BorgWarnerilla on kapea moat-luokitus, joka on peräisin jatkuvasti uusiutuvista immateriaalioikeuksista ja asiakkaille koituvista toimittajan vaihtamiseen liittyvistä kustannuksista. BorgWarnerin tavoitteena on, että vuonna 2030 noin 45 % sen liikevaihdosta syntyisi sähköajoneuvojen myynnistä, kun vielä vuonna 2021 sähköajoneuvojen myynti vastasi noin 3 % yrityksen liikevaihdosta. Uskomme BorgWarnerin liikevaihdon kasvavan keskimäärin 2-4 prosenttiyksikköä enemmän kuin maailmanlaajuisten kevyiden ajoneuvojen tuotannon, samalla kun uusien sähköautojen määrä kompensoi polttomoottorikäyttöisten autojen määrän vähenemistä. Osakeanalyytikko: Richard Hilgert.  

Continental (CON)

Continentalin sähköajoneuvo-tuotevalikoimaan kuuluvat syyskuussa 2021 irtaantuvan tytäryhtiö Vitescon kautta moottorit, vaihteistot, invertterit, muuntimet, akunhallintajärjestelmät, ajoneuvolaturit, lämmönhallintajärjestelmät ja ohjelmistot. Yhtiö myös yhdistää komponentteja ja ohjelmistoja täydellisiksi korkeajänniteakselien käyttömoduuleiksi. Vitesco tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli kahden miljardin euron liikevaihtoa sähköistämisteknologioista, ja uskommekin sen saavuttavan tavoitteensa jo vuonna 2025 – vertailun vuoksi yhtiön sähköistämisteknologiat tuottivat 406 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuonna 2020. Yhtiö on jo kerryttänyt 13 miljardin euron tilauskannan sähköistämisteknologian alalla. Odotamme liikevaihdon kasvavan keskimäärin 2-4 prosenttiyksikköä enemmän kuin kevyiden ajoneuvojen maailmanlaajuinen tuotanto, kun sähköautojen tuotantoon liittyvä kasvu ohittaa laskun polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen tuotannossa. Osakeanalyytikko: Richard Hilgert.

STMicroelectronics (STM)

STMicroelectronics on keskeinen toimittaja sähköautojen valmistajille. Yhtiö myy piikarbidipohjaisia (SiC) tehopuolijohteita Teslalle Model 3:n inverttereitä varten. STM investoi voimakkaasti sähköautoihin tarkoitettuihin SiC- ja galliumnitridipohjaisiin puolijohteisiin. STM:n kapea moat-luokitus perustuu vuosikymmenten asiantuntemukseen sirujen suunnittelemisessa, ja koska uudelleensuunnittelu on kallista, yhtiön moat-luokitusta parantaa myös mahdollliset asiakkaille koituvat kalliit toimittajan vaihtamiseen liittyvät kustannukset. STM hyötyy autojen kasvavasta sirujen tarpeesta, jonka arvioidaan kasvavan noin 5 prosenttia nopeammin kuin kevyiden ajoneuvojen maailmanlaajuinen myynti. Osakeanalyytikko: Brian Colello.

Johnson Matthey (JMAT)

Johnson Matthey on uusi tulokas sähköautojen akkujen suurienergisten katodimateriaalien alalla lippulaivatuotteellaan eLNO (enhanced lithium nickel oxide). Odotamme Johnson Mattheyn ensimmäisen eLNO-tehtaan valmistuvan vuonna 2022. Johnson Mattheylla on kapea moat taloudellinen vallihauta, joka perustuu yhtiön aineettomiin hyödykkeisiin ja toimittajan vaihtokustannuksiin sen päästökatalyytti-, prosessikatalyytti- ja jalometallipalvelujen liiketoiminnoissa. Yhtiö aikoo laajentaa eLNO-kapasiteettiansa Euroopassa nopeasti tulevina vuosina. Ensimmäisen tehtaan kapasiteetti on 10 000 tonnia vuodessa. Toisen, 30 000 tonnin kapasiteetin omaavan tehtaan suunnittelu on kuitenkin jo aloitettu. Osakenanalyytikko: Rob Hales.

Panasonic (6752)

Panasonic on yksi maailman suurimmista sähköautojen akkujen valmistajista, ja sen tuotantolaitokset toimittavat akkuja autonvalmistajille ympäri maailman. Arvioimme Panasonicin akkujen tuotantokapasiteetin kasvavan 6-8-kertaiseksi ja yhtiön pystyvän saavuttamaan kustannusetua kilpailijoihin nähden. Akkujen osuus Panasonicin liiketoiminnasta on kuitenkin yhä liian pieni verrattuna yhtiön laajempaan liiketoimintaan kulutuselektroniikan parissa, emmekä näe Panasonicin omaavan kestävää kilpailuetua koko yhtiön tasolla. Panasonic kuitenkin investoi voimakkaasti akkukapasiteettinsa laajentamiseen rakentamalla gigatehtaita, eli tuotantolaitoksia jotka voivat tuottaa 1 GWh:n vuotuisen akkukapasiteetin. Analyytikko: Kazunori Ito.

Glencore (GLEN)

Glencore on sidoksissa sähköautojen kehitykseen kuparin, koboltin ja nikkelin tuotannon kautta. Mielestämme yhtiön hyödykekauppa- ja markkinointitoiminnot yksinään ansaitsisivat kustannusetujensa perusteella kapean moat-luokituksen. Glencoren kaivosomaisuus ei kuitenkaan keskimäärin ole moat-luokituksen arvoinen. Glencore on ollut suhteellisen kurinalainen pääomansa kohdentamisessa, ja suurimpien sähköautojen kehitykselle alttiiden metallien kasvunäkymät ovat yleisesti ottaen tasaiset. Koboltti on kuitenkin poikkeus, ja sen tuotannon odotetaankin kasvavan 40 % vuoteen 2022 mennessä vuoden 2020 tasosta, kun vuoden 2019 elokuussa aloitetut tuotannon leikkaukset perutaan. Osakeanalyytikko: Mathew Hodge.

Sociedad Quimica y Minera (SQM)

SQM:n suurin liiketoiminta on litiumin tuotanto. Koska litium on keskeinen komponentti sähköautojen akkuteknologiassa, sähköajoneuvojen yleistyminen tulee nostamaan litiumin kysyntää ja siten sen hintaa sekä sitä tuottavien yritysten voittoja. Olemme antaneet SQM:lle kapean moat-luokituksen, joka perustuu yrityksen kustannusetuihin litiumin, jodin ja erikoislannoitteiden tuotannossa. SQM:llä on maailman edullisin suolaveteen perustuva litiumvaranto. SQM investoi yli kolminkertaistakseen litiumvarantonsa seuraavan vuosikymmenen aikana, johon pyritään suurelta osin hyödyntämällä kustannuksiltaan edullisia joutomaita. Kun otetaan huomioon suotuisat näkymämme sähköautojen tulevaisuudesta, uskomme SQM:n investointien kerryttävän arvoa osakkeenomistajille. Osakeanalyytikko: Seth Goldstein.

ExxonMobil (XOM)

Öljystä valmistetaan pääasiassa polttoaineita, kuten bensiiniä, jota sähköautot eivät tarvitse. Täten sähköautojen yleistyessä raakaöljyn kysyntä heikkenee, mutta sen sijaan maakaasun kysyntä voi kasvaa, sillä sitä käytetään osana sähköntuotantoa. Ajoneuvoilla on kuitenkin jopa 10-15 vuoden käyttöikä, joten siirtymä polttomoottorikäyttöisistä ajoneuvoista sähköajoneuvoihin tulee olemaan hidas. Samaan aikaan tuottavat öljylähteet tulevat vähenemään, joten uusia öljyn porauskaivoja tulisi rakentaa pitääkseen polttomoottoreilla toimiva ajoneuvokanta liikenteessä ennen täydellistä siirtymää. Uskommekin kustannuskäyrän alaosissa sijaitsevien öljyn tuottajien voivan edelleen menestyä. ExxonMobil on ykkösvalintamme tällä sektorilla (yhdessä Schlumbergerin kanssa). Säilytämme aikaisemmin antamamme kapean moat-luokituksen, vaikka katsommekin Exxonin kilpailuaseman heikentyneen. Osakeanalyytikko: Allen Good. 

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Bayerische Motoren Werke AG89,46 EUR1,80
BorgWarner Inc33,60 USD1,42Rating
Continental AG2 194,45 MXN12,52
Exxon Mobil Corp114,05 USD2,97Rating
Ford Motor Co12,23 USD3,29Rating
General Motors Co48,11 USD0,82Rating
Glencore PLC459,50 GBX1,06Rating
Johnson Matthey PLC1 624,00 GBX3,51
Panasonic Holdings Corp1 330,00 JPY0,00
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR40,68 USD-0,22Rating
STMicroelectronics NV37,76 EUR-0,45Rating
Volkswagen AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht106,40 EUR-0,42

Tietoja kirjoittajasta

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja