Teemarahastojen pääomat kasvussa

Eurooppa on vallannut markkinaosuutta temaattisten rahastojen kentällä.

Facebook Twitter LinkedIn

Tämä artikkeli on poiminta Global Thematic Funds Landscape -raportista, joka on luettavissa Morningstar Direct -palvelussa tilaajille tästä.

Eurooppa on maailman suurin temaattisten rahastojen markkina pääomilla mitattuna. Euroopan osuus näistä sijoituksista on kasvanut vuoden 2000 kahdesta prosentista nykyiseen 54 prosenttiin. Temaattisia rahastoja on Euroopassa tällä hetkellä 293.

Pääomat näissä rahastoissa ovat lähes kolminkertaistuneet 105 miljardiin dollariin viimeisen

kolmen vuoden aikana. Nettomerkinnät ovat olleet positiiviset joka neljänneksellä. Yhteensä uusia varoja on tullut rahastoihin 43 miljardin dollarin arvosta.

Suurin osa Euroopan temaattisista rahastoista ovat edelleen aktiivisia, vaikka passiiviset rahastot ovat kasvussa. Viimeisen kolmen vuoden aikana passiivisten rahastojen osuus näistä varoista on noussut viisi prosenttiyksikköä ja ne kattavat nyt 9 % sijoituksista temaattisiin rahastoihin.

Theme_1

 

Kuluneen kolmen vuoden aikana ”Teknologia” on ollut suosituin sijoitusteema keräten 51 % nettomerkinnöistä. Kaksi muuta runsaasti varoja kerännyttä teemaa ovat ”Fyysinen maailma” ja ”Yhteiskunta”, molemmat noin 17 % (7,5 miljardin dollarin) osuuksilla.

Theme_2

Euroopassa vuosi 2019 toi temaattisten rahastojen markkinalle 47 uutta tulokasta. Uusien rahastojen lanseeraus korreloi positiivisesti osakemarkkinoiden nousun kanssa.

Vesi-aiheisten rahastojen suosion kasvu teki luonnonvarojen hallinnasta suurimman teeman Euroopassa. Tämän osa-alueen rahastoissa oli yhteensä 21 miljardin dollarin pääoma vuoden 2019 loppussa. Laajemmat temaattiset rahastot olivat toiseksi suurin osa-alue.

Robotiikkaan ja automaatioon keskittyvät rahastot ovat olleet myös suosittuja, keräten yhteensä 14 miljardin dollarin varallisuuden.

theme_3

Pictet Asset Management on Euroopan suurin temaattisten rahastojen tarjoaja, jolla on yli yli neljä kertaa enemmän varallisuutta temaattisissa rahastoissa verrattuna sen lähimpään kilpailijaan BNP Paribakseen. Pictetin tarjonta koostuu yhdeksästä eri aktiivisesta temaattisesta rahastosta, mukaan lukien Euroopan viisi suurinta rahastoa.

Euroopan suosituin rahasto on Pictet Global Megatrend Select Fund, joka sijoittaa useisiin eri teemoihin, mukaan lukien robotiikkaan, turvallisuuteen ja puhtaaseen energiaan.

Eurooppalaisten temaattisten rahastojen sijoitustyyli ja sijoituskohteiden kokoluokka seuraa kansainvälisiä trendejä. Suurimmalla osalla rahastoista on kasvuosakkeiden painotus ja vain seitsemällä prosentilla arvopainotus.

Sekä aktiivisilla että passiivisilla temaattisilla rahastoilla on huomattavasti suuremmat hallinnointikulut kuin ei-temaattisilla rahastoilla.

Yllä oleva kaavio kuvaa Euroopan temaattisten rahastojen kuolevaisuutta, joka on huolestuttavaa luettavaa pitkäaikaisille sijoittajille.

Joulukuussa 2019, ennen 2015 lanseeratuista temaattisista rahastoista 69 % oli edelleen toiminnassa ja niistä noin puolet voittivat MSCI World indexin.

Eloonjäämisaste sukelsi 40 prosenttiin ennen vuotta 2010 lanseerattujen rahastojen kohdalla. Näistä vain yksi kolmesta voitti MSCI World -indeksin.

Käännös Juuli Pekkonen

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Ben Johnson  Ben Johnson is Morningstar’s Director of European ETF Research.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja