Mitkä ihmeen faktorit?

Morningstarin tuore raportti kartoittaa passiivisten ns. faktorirahastojen suosiota.

Facebook Twitter LinkedIn

Sijoittajien silmissä on viime vuosina hyppinyt muista elämänyhteyksistä tuttu sana, faktori. Se mainitaan usein samassa yhteydessä kuin "tyyli".

Faktori on kirjanpainoalalla tekninen johtaja, ainakin Wikipedian mukaan. Faktorointi taas on liiketoimintaa, jossa ostetaan laskuja ja sitä kautta rahoitetaan yrityksiä.

Sijoitusfaktorien tausta on faktorianalyysissä, jossa pyritään selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat jonkin muuttujan (sijoittamisessa tuoton) varianssiin eli heiluntaan.

Sijoitustyylit ovat kiinteästi sidoksissa riskifaktoreihin. Puhutaan esimerkiksi arvosijoittamisesta, ja sen taustalla on arvotekijä tai -faktori, jonka on todettu pitkällä aikavälillä synnyttävän ylituottoa riskiinsä nähden.

Rahoitustutkijat ovat löytäneet lukuisia faktoreita. Mutta ne eivät kaikki ole pysyviä, tai toisistaan kunnolla riippumattomia. Lopulta päädytään rajattuun joukkoon, johon kuuluvat mm. arvo (arvosijoittaminen ylituottaa pitkällä aikavälillä), yhtiökoko (pienyhtiöiden ylituotto), momentum (nousussa olevat osakkeet pärjäävät paremmin jatkossakin), vähäinen likviditeetti (likviditeettiriskin kantaja palkitaan), alhainen beeta, ja niin edelleen. Morningstarin tuoreessa riskityökalussa on 11 tyylifaktoria.

Faktorit ja tyylit puskevat voimakkaasti erityisesti etf-maailmaan. Yhdysvalloissa jo yli 20 prosenttia etf-rahastojen varoista on strategista beetaa eli jotakin tai joitakin faktoreita hyödyntävissä rahastoissa. Näissä indeksirahastoissa painot on asetettu jotenkin muuten kuin markkinapainoilla.

Faktori kuulostaa monimutkaiselta, mutta kun katsotaan suosituimpia strategisen beetan rahastojen listaa, kovin tuttuja tyylejä tulee vastaan.

Strategisen beetan rahastojen pääomat

Selvästi suosituimpia ovat osinkorahastot. Niissä oli noin 18 miljardin dollarin pääomat tämän vuoden puolivälissä Euroopassa.

Toiseksi suosituimpia olivat matalan volatiliteetin rahastot. Nämä eivät ole ehkä yhtä tuttuja, mutta teema on ollut puheenaiheena jo pitkään. Kyse on osakerahastoista, jotka sijoittavat vakaasti hinnoiteltuihin yhtiöihin. Tyypillisesti kohteena ovat vakaat ja etabloituneet osingonmaksajat.

Kolmanneksi suosituin luokka ovat multifaktorirahastot. Ne yhdistelevät useita faktoreita yhteen etf-rahastoon.

Lähde: Morningstar Direct

Morningstarin tutkimus tästä linkistä.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja