Vastuullisuus ei edellytä salkunhoitajaa

Miten passiivisia rahastoja käytetään vastuullisessa sijoittamisessa?

Thomas Furuseth 05.10.2016
Facebook Twitter LinkedIn

Miten eurooppalaiset sijoittajat etsiytyvät omistajiksi vastuullisiin yrityksiin? Selvitimme millaisissa rahastoissa vastuullinen pääoma on Morningstar Directin avulla.

Valitsimme kohteeksi Eurooppaan rekisteröidyt globaalisti suuryrityksiin sijoittavat rahastot, jotka kuuluivat Morningstarin globaaleihin arvo-, sekatyyli ja kasvuyritysten luokkiin. Tämän jälkeen tarkastelu rajattiin rahastoihin, jotka käsityksemme mukaan seuraavat yritys- ja yhteiskuntavastuun periaatteita. Lopuksi sovelsimme tuloksiin ”indeksirahastosuodatinta”, jolla aktiivista ja passiivista strategiaa noudattavat rahastot voitiin erottaa toisistaan.

Oli yllättävää huomata, että suurin osa vastuullisesti toimivista rahastoista, kuten norjalainen KLP AksjeGlobal, Handelsbanken Global Index Criteria ja SEB Ethical Global Index, sovelsivat passiivista sijoitusstrategiaa.

Sosiaalista vastuuta tavoittelevien rahastojen hallinnoimat varat olivat näissä rahastoluokissa vuoden 2016 elokuussa yhteensä noin 37 miljardia euroa, joten niiden markkinaosuus kaikista large cap -rahastoluokan rahastoista oli 8 %.  Tästä 37 miljardin euron sijoitusvarallisuudesta 45 prosenttia hoidetaan passiivisesti. Osuus on paljon suurempi kuin suuryhtiöihin sijoittavissa osakerahastoissa kaiken kaikkiaan - passiivisesti hoidettua varallisuutta on niissä keskimäärin 15 %.  Vastuullisuutta korostavat sijoittajat ovat suurempia indeksisijoittamisen ystäviä kuin sijoittajat yleensä.

ESG index fund flows

Osa indeksoijista, kuten norjalainen KLP, hoitaa kaikkia indeksirahastojaan käyttäen sijoitustalon omia poissulkevia filttereitä. KLP pyrkii yhteistyössä salkkuyhtiöiden kanssa kehittämään näiden vastuullisuuskäytäntöjä. Äskettäin KLP ilmoitti, että se luopuu sijoituksistaan yrityksissä, jotka tuottavat tai käyttävät hiiltä. Pian tämän jälkeen Norjan 890 miljardin dollarin öljyrahasto ilmoitti tekevänsä samoin. 

Yksi aktiivisesti hoidetuista vastuullisuutta korostavista rahastoista on hollantilainen Robeco, jonka Morningstar Analyst Rating on Bronze. Se hallinnoi 2,8 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, yksi vastuullisten rahastojen suurimmista. Robecon rahasto-osuuksista on kuitenkin ennemminkin luovuttu kuin ostettu lisää: arviomme mukaan rahasto on viimeisen vuoden ajalla menettänyt 439 miljoonaa euroa. Ulosvirtaus on voimakkaimpia vastuullisuutta tavoittelevien rahastojen joukossa. Syynä on luultavammin rahaston keskinkertainen tuotto kuin vastuullisuusajattelu.

Vastuullisuus ja indeksisijoittaminen: parhaita kavereita?
Onko indeksisijoittamisen ja vastuullisuuden yhdistämisessä järkeä? Morningstarin passiivista sijoittamista koskevasta tutkimuksesta vastaava Ben Johnson kirjoitti Morningstar ETFInvestorin toukokuun 2016 numerossa seuraavasti:

”Indeksisidonnaiset sijoitukset kuten etf-rahastot soveltuvat mainiosti sekä positiiviseen (vastuullisuutta korostavien yritysten valintaan) että negatiiviseen valikointiin (esim. tupakka-, ase- ja uhkapelialan yritysten karttamiseen).  Aiemmin näitä strategioita on johdettu hyvin asiakaskohtaisesti räätälöimällä sijoituskohteet yksittäisten, yleensä institutionaalisten sijoittajien vaatimusten mukaisesti. Viime vuosina jotkin näistä instituutioista ovat alkaneet suunnitella ja perustaa vastuullisia etf-rahastoja yhteistyössä rahastoyhtiöiden kanssa."

"Myös väestökehitys suosii uudentyyppisiä, vastuullisuutta painottavia etf-rahastoja. Morgan Stanley Institute for Sustainable Investingin vuonna 2015 tekemä kysely yksityissijoittajille osoitti, että 84 % ns. y-sukupolven sijoittajista on kiinnostunut vastuullisesta sijoittamisesta. Charles Schwabin vuonna 2015 tekemä sijoittajatutkimus osoitti, että etf-rahastojen osuus y-sukupolven edustajien sijoitussalkuissa oli suurempi (41 %) kuin millään aiemmalla sukupolvella. Lisäksi 61 % heistä aikoi kasvattaa ETF-sijoituksiaan seuraavan vuoden aikana – luku on lähes kaksinkertainen ns. x-sukupolveen verrattuna (33 %). Sitä mukaa kuin y-sukupolven edustajien osuus kaikista sijoittajista tulevina vuosikymmeninä kasvaa, on syytä olettaa, että vastuullisten etf-rahastojen määrä vain lisääntyy.”

(y-sukupolvi eli "millenials": 1980-luvun alussa syntyneet; x-sukupolvi: n. 1965-1980 syntyneet.)

Passiivista sijoittamista –  ei passiivisia omistajia tai sijoittajia
Wharton Schoolin professori Donald B. Keim piti äskettäin esitelmän Norjan ns. öljyrahaston seminaarissa. Keimin yhdessä muiden tutkijoiden kanssa tekemän selvityksen mukaan passiiviset sijoitusvälineet vaikuttavat yritysten toimintatapoihin tehokkaammin kuin aktiiviset: ”Tulosten mukaan passiiviset sijoitusrahastot vaikuttavat yritysten käytäntöihin tavalla, joka lisää johdon itsenäisyyttä, purkaa valtausten varalta pystytettyjä rakenteita ja edistää äänioikeuksien tasaisempaa jakautumista. Passiiviset sijoittajat näyttävät vaikuttavan suuren äänimääränsä kautta, ja passiivisen omistamisen katsotaan parantavan yritysten pitkän aikavälin tuloskehitystä aivan samoin kuin havaitut eroavaisuudet hallintokäytännöissä lisäävät yritysten arvoa.”

Passiivisten vastuullisten sijoitusstrategioiden kasvulle hyviä perusteita
Koska passiivisilla rahastoilla on hyvä syy sijoittaa vastuullisesti, ei ole mikään ihme, että myös sijoittajat ohjaavat varojaan niihin. Sen lisäksi, että indeksit esittävät jo merkittävä osaa sosiaalisuutta tavoittelevassa sijoittamisessa, vastuullisten rahastojen osuus globaaleista osakerahastomarkkinoista on kasvamassa.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
SEB Global Exposure C (USD)2,53 USD-0,05Rating

Tietoja kirjoittajasta

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  on Morningstarin rahastoanalyytikko ja morningstar.no-sivuston päätoimittaja.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja