Seuraa pienen rahaston koon kehitystä

Kun rahaston koko alittaa kaksi miljoonaa euroa, sitä uhkaa sulkeminen ellei uutta pääomaa löydy riittävän nopeasti.

Facebook Twitter LinkedIn

Sijoitusrahastolle pieni koko voi olla eduksi, sillä se mahdollistaa ketterän liikkumisen markkinoilla. Pienuus on kuitenkin suhteellista. Kooltaan liian pieni rahasto ei ole enää kannattava, eivätkä ostetut osake- tai velkakirjamäärät ole välttämättä enää mielekkäitä. Sen vuoksi laissa on määritetty alaraja, jota pienempää rahastoa voi uhata sulkeminen tai pakkonaimakauppa toisen rahaston kanssa. Finanssivalvonnan seuraamat alarajat ovat kaksi miljoonaa euroa pääomaa ja 50 osuudenomistajaa.

Yhdysvalloissa tavataan sanoa, että 50 miljoonaa dollaria on riittävän iso rahasto, jotta liiketoiminta voi olla kestävällä pohjalla. Euroopassa kuitenkin valtaosa rahastoista on sitä pienempiä. Rahastoja perustetaankin monenlaisiin tarkoituksiin, eikä ole helppoa arvioida ulkopuolelta milloin rahasto on jollekin yhtiölle kannattava milloin ei. Rahasto voi toimia itsenäisenä tuotteena ja salkunhoitoyhtiön ainoana tulonlähteenä tai olla osa laajempaa palettia jolloin varainhoito saa kenties merkittävästi liikevaihtoa muualta. On silti selvää, että esimerkiksi kahden miljoonan kokoisen rahaston tuomat hallinnointipalkkiot eivät kata hoitamiseen vaadittavia resursseja millään laskukaavalla.

Jos rahasto on ensin ylittänyt lain säätämät rajat mutta alittaa ne uudelleen, on sillä lähtökohtaisesti kolme kuukautta aikaa täyttää vaatimukset.

Morningstar kävi läpi pienimpien suomalaisten rahastojen listaa.

Alle kahden miljoonan euron kokoisia ei Suomeen rekisteröidyistä rahastoista ole yhtään. Sen sijaan Viroon rekisteröidyt eQ:n Itä-Euroopan Pienyhtiöt ja sen sisarrahasto Trigon New Europe Growth olivat Morningstarille annetun datan perusteella 1,9 miljoonassa elokuun alussa. Strategiassa oleva pääoma putosi 2011 alle kahden miljoonan, kävi hetkellisesti rajan yli, palasi taas noin 1,5 miljoonaan ja on nyt hienoisessa nousussa. Trigonin Emerging Agri-Sector oli tasan kahdessa miljoonassa.

Välillä 2-3 miljoonaa euroa oli heinäkuun päättyessä muutamia rahastoja:

UB HR Suomella oli 2,5 miljoonan euron pääomat. Virtaus on ollut tänä vuonna lievästi negatiivista. UB Eurooppa oli 2,7 miljoonassa eurossa. UB:n Russia on jo yhdistetty toiseen rahastoon tänä vuonna liian pienen koon vuoksi.

Alexandrian Emerging Markets Managerilla oli 2,5 miljoonaa. Yhtiö on kokenut rajoja pääomamenetyksiä.

Estlander & Partnersin kahdesta rahastosta Global XL on menettänyt tänä vuonna Finanssialan Keskusliiton Rahastoraportin mukaan reilut 700 000 euroa ja oli heinäkuun lopussa 2,6 miljoonan euron kokoinen.

Taaleritehtaan Dinaari Osake oli 2,7 miljoonan euron kokoinen heinäkuun päättyessä. Morningstarin keräämän kuukausidatan perusteella rahasto ei ole ollut missään vaiheessa suurempi kuin 3,5 miljoonaa euroa.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko65,53 EUR-0,38Rating
Sijoitusrahasto UB Suomi K607,42 EUR-0,09Rating
Trigon Dividend eQ15,22 EUR0,19Rating

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja