Näin yllät tavoitteisiisi

Hyvistä suuren mittakaavan päätöksistä hyötyy vielä enemmän kuin yksittäisen osakkeen tai rahaston valinnasta.

Thomas Furuseth 25.03.2013
Facebook Twitter LinkedIn

Sijoittajat kiinnittävät usein pääosan huomiostaan yksittäisten osakkeiden tai rahastojen valintaan. Suurimmat tuottoerot ihmisten varallisuudessa syntyvät kuitenkin laajemman mittakaavan päätöksistä: verotuksessa eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta ja muista vastaavista. Morningstarin uusinta tutkimusta aiheesta esitteli Morningstarin konferenssissa Wienissä 14.-15.3 eläketutkimusta johtava David Blanchett.

Blanchett muistutti olennaisesta: mitä varten ihmiset sijoittavat? Ei siksi että se olisi itsetarkoitus, vaan tavoitellaakseen jotakin: parempaa eläkettä, suurempaa perintöä lapsille tai jonkin hankinnan tekemistä. Tästä näkökulmasta riski ei tarkoita vain sijoitusten hintojen heittelyä, vaan sitä, että tavoite jää saavuttamatta.

Miten toimia sijoittajana viisaammin? Olemme tiivistäneet Blanchettin viestiin viiteen pointtiin.

1. Huomioi koko omaisuutesi

Sinulla on enemmän omaisuutta kuin luuletkaan. Etenkin uransa alkupuolella ihmiset kuvittelevat olevansa vähävaraisia. Nuoren henkilön omaisuus voi kuitenkin olla merkittävä, se on vain kiinni hänen ansaintapotentiaalissaan eli hänen ihnhimillisessä pääomassaan, joka on henkilön odotettavissa olevan palkkatulon nykyarvo.

Inhimilliseen pääomaan sisältyy epävarmuutta. Jos henkilö kuolee, hänen inhimillinen pääomansa putoaa nollaan. Lisäksi toisilla tulot ovat volatiilimpia ja riippuvaisia pörssikursseista. Se tulee huomioida sijoituksissa. Esimerkiksi pörssimeklarin tulot ovat hyvin sidonnaisia pörssikursseihin kun taas opettajan inhimillinen pääoma on kuin valtion velkakirja. Mitä enemmän omat tulot ja uranäkymät riippuvat osakemarkkinoista, sitä enemmän kannattaisi sijoittaa matalan riskin kohteisiin kuten korkoihin. (Lue lisää artikkelistamme Oletko osake vai korkopaperi?)

Yhtä lailla tärkeää on muistaa, mitä muuta omistaa alkaen kiinteistöstä vakuutuksiin ja pohtia millaisia ne ovat tyypiltään (osakkeita vai velkakirjoja). Kaikki huomoiden voi muodostaa kokonaisuuden, jonka tulisi vastata oman riskinsietokyvyn mukaista jakaumaa kuten 60 prosenttia osakkeissa ja 40 prosenttia korkopapereissa.

2. Sopeudu muutoksiin

Kun ihminen on edennyt vaiheeseen, jossa hän nostaa säästöjään kulutusta tai esimerkiksi hoivaa varten, Blanchett kehottaa pysymään tilanteen tasalla. Sen sijaan että salkusta nostetaan joka vuosi jokin vakio-osuus, kuten neljä prosenttia alkusummasta, kannattaa varallisuustilanne päivittää vuosittain. Jos omaisuuden arvo on romahtanut esimerkiksi pörssilamassa, täytyy nostoja pienentää jotteivät rahat lopu kesken. Jos on vielä työelämässä, voi miettiä, tulisiko työuraa pidentää jotta säästöjä kertyisi enemmän ja eläke nousisi.

3. Millaisia vakuutuksia tarvitset?

Suomessa ei ole vielä tarjolla elinikäisiä eläkevakuutuksia. Finanssiala on sellaisia puuhannut, mutta markkinoiden syntyminen voi vielä kestää. Niissä maissa joissa tällaisia vakuutuksia on tarjolla, ne ovat Blanchettin mielestä kaikkein olennaisimpia pientä eläkettä saaville. Heille pitkäikäisyys voi johtaa vaikeaan tilanteeseen, jos ostovoimaansa menettänyt eläke ei enää riitä elämiseen ja mahdolliset säästöt ovat ehtineet huveta. Sen sijaan varakkaille ihmisille riski varojen loppumisesta on pienempi tai olematon, jolloin vakuutus ei ole yhtä tähdellinen jokapäiväisen leivän takaamiseksi. Hoidon rahoittaminen on hieman eri kysymys.

4. Oikeat varat oikeaan paikkaan

Monissa maissa, myös Suomessa, on tarjolla mahdollisuuksia säästää rajallinen summa vuodessa tilille (tai vakuutukseen), jossa varat kasvavat ilman että niistä maksetaan veroja (Suomessa PS-tili). Suomessa hallituksen päätös poistaa pörssiosingoilta osittainen verovapaus tekee osakesijoittajille entistä tähdellisemmäksi miettiä, millaisella tilillä pitää mitäkin varoja

Yleensä pääsääntö on, että jos omaisuuden lajista syntyy verotettavaa tuloa vuosittain (kuten pörssiosingoista tai tilikoroista), on näitä varoja mielekkäintä kasvattaa verovapaalla tilillä. Muutoin vero kaapaisee joka vuosi pois osan "korkoa korolle -efektistä". (On sitten toinen asia, onko tilisäästäminen järkevä tapa eläkesäästämiselle etenkään nuorelle ihmisellä tilirahan rajallisen tuottopotentiaalin vuoksi.)

Pohdi aina millaisia veroseuraamuksia ja kaupankäyntikuluja kaupoista syntyy ja minimoi niiden vaikutus. Kun varoja ryhdytään nostamaan käyttöä varten on yleensä viisainta viivästyttää verojen maksamista mahdollisimman pitkään jotta korkoa korolle -efekti ehtii jyllätä.

5. Millaisia vastuita sinulla on?

Pohtiessasi sijoituskohteita sinun kannattaa vielä pohtia, minkä tyyppisiä vastuita sinulla on. Jos haluat käyttää varoja myöhemmin jokapäiväiseen elämään, on vastuusi inflaatiosidonnainen, ja silloin olennaista on turvata varojen ostovoima. Blanchett kehottaa tällaisia sijoittajia suosimaan inflaatiosuojattuja sijoituskohteita. Niitä ovat korkopuolella esimerkiksi inflaatiosuojattuihin velkakirjoihin sijoittavat rahastot. Kun sitten sijoitussalkkua optimoidaan ammattivälinein, inflaatiosidottujen korkosijoitusten osuus voi nousta salkussa korkeammaksi kuin tuntuisi mielekkäältä. Siihen on kuitenkin selkeä syy: varat halutaan suojata inflaatiolta sen sijaan että vain maksimoitaisiin tuottopotentiaalia.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  on Morningstarin rahastoanalyytikko ja morningstar.no-sivuston päätoimittaja.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja