Seuraa miten hyvin olet onnistunut

Osa 3: Käymme läpi Morningstarin Salkku-työkalua, johon osakkeiden arvot päivittyvät myös pörssipäivän aikana.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstarin Salkku-palvelussa omia sijoituksia voi seurata sillä säännöllisyydellä kuin kokee mielekkääksi. Salkku-työkalu antaa mahdollisuuden myös arvioida oman salkun tuottoa ja sijoitusten ajoitusten onnistumista.

Jos omistaa suoria osakesijoituksia ja haluaa olla jopa pörssipäivän keskellä selvillä salkun kokonaisarvosta ja -tuotosta, osakkeiden arvot päivittyvät Morningstarin salkkuihin 15 minuutin viiveellä. Rahastojen (sijoitusrahastot ja etf:t) arvot päivittyvät kerran päivässä lukuunottamatta niitä joiden arvon rahastoyhtiö julkaisee harvemmin.

Näet viimeisen päivityksen päivämäärän sivulta "Seuranta" - "Tilannekuva".

Seuranta Tilannekuva

 

Jos haluat päivityksen salkkusi tilanteesta sähköpostiisi, voit tilata päivittäisen tai viikottaisen raportin kohdasta "Hälytykset". Voit pyytää järjestelmää lähettämään sähköpostin myös, jos salkun osake-, tai korkopainoissa tapahtuu odotettua suurempi muutos. Tämä auttaa pitämään salkun tasapainoisena eri omaisuuslajien välillä.

Tilannekuva
Yleiskäsityksen salkun tilanteesta saa lehdeltä "Tilannekuva". Se kertoo kunkin osakkeen tai osuuden viimeisen hinnan ja viimeisen päivän tuoton sekä salkussa olevien osuuksien määrän, niiden yhteisarvon ja osuuden salkusta. Viimeisin on tärkeä, sillä kurssinousu voi muuttaa yksittäisen osakkeen tai riskipitoisen rahaston osuutta salkussa nopeasti. Se voi johtaa siihen, että salkku on liian riippuvainen yhden arvopaperin tai markkinan heilahteluista.

Lehdellä "Uutiset" on viimeisin kutakin arvopaperia koskeva sivustolla julkaistu artikkeli.

Tuottoluvut
"Kehitys"-välilehdellä on tarkempi näkymä koko salkun sekä yksittäisten arvopaperien tuottoihin.

Vihreä käyrä kuvaa salkkusi tuottoa tarkastelujakson alusta. Oranssit palkit kuvaavat kunkin kuukauden tai vuoden aikana saatua tuottoa. Oletuksena on viimeisen 12 kuukauden näkymä. Klikkaamalla pois "Viimeiset 12 kuukautta" saat pidemmän näkymän.

(Tässä pidemmässä näkymässä tumma viiva kuvaa salkulle valitsemasi vertailuindeksin tuottoa. Käytettävissä ovat kaikki Morningstarin rahastoluokat. Ne ovat tässä työkalussa englanniksi, mutta tärkeimmät ryhmät on käännetty täällä.)

Ertiyisen kiinnostava näkymä avautuu alemmasta taulukosta "Historialliset tuotot". Siellä on nimittäin laskettu salkullesi kaksi eri tuottoa:

Kokonaistuotto kuvaa yksinkertaisesti omistamiesi arvopaperien tuottoa mutta ei huomioi ostojen eikä myyntien vaikutusta. Tämä on ns. aikapainotettu (time-weighted return) jota käytetään esimerkiksi sijoitusrahastojen julkaisuissa.

Rivi "Henkilökohtainen tuotto" ottaa huomioon milloin olet ostanut ja myynyt arvopapereita vuositason luvuissa (1 vuotta, 3 vuotta jne.) Se on pääomapainotettu tuotto (money-weighted return).

Kahden tuottorivin vertaileminen vuoden ja sitä pidemmällä ajanjaksolla kertoo, miten hyvin ajoituksesi on onnistunut. Jos henkilökohtainen tuottosi on korkeampi kuin kokoniastuotto, olet pystynyt ajoituksella synnyttämään lisätuottoa. Jos olet jäljessä, ovat ajoitukset menneet ennemmin pieleen kuin onnistuneet.

Myös tyhjäksi myydyt rivit mukana
Lehdellä "Voitto/tappio" saat euromääräiset tiedot siitä, miten kukin sijoituksesi on tuottanut ja miten paljon nykyiset omistuksesi ovat voitolla tai tappiolla. Siellä ovat mukana laskuissa myös pois myymäsi arvopaperit, sillä tarkoitus on antaa todellinen kuva siitä, miten sijoituksesi ovat onnistuneet, ei vain kartoittaa nykytilannetta.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja