Etf:t seuraavat indeksiään pääosin hyvin

Morningstarin tutkimuksen mukaan kulut ovat merkittävin selittäjä huonosti indeksiään seuraavien rahastojen laahaamisessa.

Alanna Petroff 11.02.2013
Facebook Twitter LinkedIn

Etf:t ovat pörssissä kaupattavia rahastoja, joista pääosa pyrkii mahdollisimman tarkasti seuraamaan jotakin markkinaindeksiä. Vuoden 2013 alusta Euroopan arvopaperivalvoja (ESMA) on velvoittanut ne julkistamaan, miten paljon rahaston ja indeksin tuotto eroavat toisistaan.

Ilmoitus tulee tehdä kahden tuottoeroa kuvaavan mittarin osalta: tracking errorin (rahaston ja indeksin tuottoerojen keskihajonta) sekä tuottoeron (tracking difference; ero indeksin ja rahaston tuoton välillä jollakin ajalla) osalta.

Näin kaikilla sijoittajilla on mahdollisuus saada käsitys siitä, miten hyvin etf vastaa matkimaansa indeksiä. Tähän mennessä indeksipoikkeamaa koskevista tiedoista osa on täytynyt laskea itse.

Tässä siirtymäkohdassa Morningstar on halunnut kartoittaa, miten hyvin Euroopan etf:t indeksien matkimisessa ovat onnistuneet. Tuoreen tutkimuksemme päätulokset ovat seuraavat:

  • Valtaosa Euroopean etf-rahastoista seuraa indeksiään hyvin eli tracking error on pieni.
  • Indeksiään synteettisesti eli johdannaisten avulla seuraavat pystyvät yleensä seuraamaan indeksiään paremmin. Etulyöntiasema fyysisesti replikoituihin etf-rahastoihin ei ole kuitenkaan suuri.
  • Etf-rahaston kokonaiskuluilla (TER) on hyvin suuri merkitys sille, miten hyvin rahasto pärjää suhteessa indeksiinsä. Jos TER on korkea, on luultavampaa, että indeksipoikkeama on tuntuva.
  • TER:n lisäksi muutkin syyt vaikuttavat indeksipoikkeamaan, esimerkiksi arvopaperilainauksesta saatavat tulot, käteispositiosta johtuva tuottoero (cash drag), vero-optimointi sekä indeksissä tapahtuvista muutoksista seuraava tarve vaihtaa rahaston omistuksia joka taas aiheuttaa kuluja.

”Etf-rahastojen suosio kasvaa, ja yhä useampien sijoittajien tulisi ottaa selvää tracking errorista ja muista indeksipoikkeamasta kertovista mittareista. Käsityksemme mukaan tracking erroriin liittyviä monia väärinkäsityksiä”, sanoo Morningstarin Euroopan etf-tutkimusta johtava Hortense Bioy, CFA.

Ennen sijoittamista etf-sijoittajan tulisi tracking error -ennusteen lisäksi ottaa selvää millä tavoin rahasto kopioi indeksiään, millaisia mahdollisia vastapuoliriskejä sillä on, mitkä ovat etf:ään littyvät merklaripalkkiot sekä voittojen verotus.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Alanna Petroff

Alanna Petroff  is a financial journalist with Morningstar UK.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja