Jos korot nousevat kuinka käy korkorahastojen?

12 kuukauden Euribor korko on noussut vuoden pohjistaan 0,3 prosenttia. Asiantuntijat eivät povaa rajua korkojen nousua, mutta siitä huolimatta on paikallaan tarkastella kuinka korkorahastot käyttäytyivät korkojen viimeksi noustessa.

Morningstar.fi, 07.08.2003
Korkorahastoja pidetään yleisesti ottaen turvallisina sijoituksina, mitä ne ovatkin. Korkotason nousu saattaa kuitenkin viedä myös korkorahastojen tuotot hetkellisesti negatiivisiksi, sillä joukkovelkakirjan arvo vaihtelee laina-aikana yleisen korkotason muutosten mukaan. Yksinkertaistaen voisi sanoa että jos korkotaso nousee korkeammaksi kuin joukkovelkakirjan korko, joukkovelkakirjan hinta laskee ja päinvastoin.

Korkorahastot, ja etenkin pitkän koron rahastot ovat viimeksi kuluneiden vuosien aikana tuottaneet erinomaisen hyvin. Markkinakorkojen viimeaikaisen nousun vaikutukset näkyvät kuitenkin jo korkorahastoissa. Suurin osa pitkän koron rahastoista on jäänyt miinukselle viimeksi kuluneiden kuukausien aikana. Kuinka korkorahastot ovat aiemmin toimineet markkinakorkojen noustessa?

Viimeisin pidempi markkinakorkojen nousu koettiin vuonna 1999, jolloin 12 kuukauden euribor korko lähes tuplaantui kuudentoista kuukauden aikana 2.7 prosentista 5.3 prosenttiin. Kun taulukkoa tarkastelee täytyy korkosijoittajan vuoksi toivoa että asiantuntijat ovat oikeassa korkotason nousun suhteen.
Morningstar korkorahastoluokkien tuotot aikaväliltä 1.5.1999-31.8.2000 (16 kuukautta)
Rahastoluokka Tuotto
Eur lyhyt korko, vakaa +2,55%
Euro lyhyt korko, dynaaminen +2,52%
Euro keskipitkä korko +1,31%
Eur High Yield, korkorahastot +0,09%
Euro pitkä korko -1,32%
Eur pitkä korko, valtioiden jvk:t -2,05%

Tarkemmat kuvaukset Morningstar rahastoluokista löydät info-osiosta

Näin siis kävi viimeksi korkojen noustessa. Lyhyen koron rahastot pärjäsivät kohtuullisesti verrattuna esimerkiksi pankkitiliin Pitkän koron rahastot jäivät sen sijaan auttamattomasti miinukselle. Korkorahastoihin sijoitetaan yleensä lyhytjännitteisesti, joten kuudentoista kuukauden ”kuiva kausi” saattaa tuntua korkosijoittajasta kohtuuttoman pitkältä. Muihin kuin Euro pohjaisiin korkorahastoihin sijoitettaessa kannatta huomioida myös valuuttakurssiriskit. Palvelumme tarjoaa rahastokohtaista tietoa myös korkorahastojen valuuttariskipositioista, joiden vaikutus korkorahastojen tuottoihin saattaa olla yllättävänkin suuri. Niin ja menneisyyden tuotto ei ole tae tulevasta.

Tietoja kirjoittajasta