ETF

ETF (exchange traded fund) tarkoittaa pörssissä noteerattua, sijoitusrahaston kaltaista sijoituskohdetta. ETF:iä myydään ja ostetaan pörsseissä kuin osakkeita. Niiden arvo määräytyy pääosin rahastojen omistamien arvopaperien hintojen kehityksen mukaan, mutta osin myös markkinoilla vallitsevan kysynnän ja tarjonnan mukaan. Osa ETF-rahastoista maksaa sijoittajille yritysten tai muiden sijoituskohteiden sille maksamat osingot, osa sijoittaa ne takaisin markkinoille. ETF-rahastojen suosio on kasvanut Euroopassa voimakkaasti 2010-luvun taitteessa. ETF:t ovat yksi alalaji ETP:istä (exchange traded products) eli pörssinoteerattuista sijoitustuotteista, joista ovat ETF:ien ohella ETC:t (pörssinoteeratut hyödykerahastot) ja ETN:t eli pörssinoteeratut velkasitoumukset.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja