Tracking error

Tracking error kertoo, miten paljon rahaston tuotto eroaa sen indeksin tuotosta. Matemaattisesti tracking error tai aktiivinen riski (aktiiviriski) on rahaston ja indeksin tuottojen eron keskihajonta vuositasolla. Kun indeksin tracking error on nolla, indeksirahastolla voi odottaa olevan hyvin alhainen (0-2%) tracking error. Aktiivisesti hoidetulla osakerahastolla tracking error voi usein nousta 5-10 prosenttiin.

Tracking error kasvaa kun rahastoa ohjaavat riskitekijät eroavat indeksistä, usein esimerkiksi indeksistä voimakkaasti poikkeavan sektoripainotuksen vuoksi. Vaikka aktiiviselta rahastolta tulee odottaa indeksistä erottuvaa tuottoa, hyvin korkea aktiiviriski kertoo, että indeksi ei ole mielekäs rahaston tuoton mittaamiseen.

On osakestrategioita, joissa tracking error pyritään pitämään verraten matalana seuraamalla indeksin sektorijakaumaa, mutta jossa eroa indeksiin pyritään tekemään voimakkaasti indeksistä poikkeavalla osakevalinnalla kunkin sektorin sisällä.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja