Korkeat palkkiot tuhoavat korkotuotot

Erityisesti korkorahastoissa palkkiotasoa kannattaa katsoa tarkasti.

Facebook Twitter LinkedIn

Kokeneet sijoittajat tietävät, miten olennaisesti palkkiot vaikuttavat tuottoihin. Niiden merkitys korostuu erityisesti korkorahastoissa nyt, kun korkotuotot ovat alhaisia. Korkorahastoihin sijoittavien kannattaakin ottaa kulut ensisijaiseksi – vaikkei ainoaksi – valintaperusteeksi rahastoja seuloessaan.

Korkorahastojen on aina vaikea voittaa indeksinsä, sillä marginaalit korkomarkkinoilla ovat pieniä ja siten erot rahastojen tuotoissa kapeat. Alhaiset korkotuotot tekevät indeksin voittamisesta tavallistakin vaikeampaa.

Miten tutkimme kulujen merkitystä?
Olemme selvittäneet kulujen merkitystä korkorahastoille. Mukana tässä tutkimuksessa ovat Morningstarin puntamääräisissä rahastoluokkissa Korko pitkä joustava, GBP, Korko pitkä yrityslainat, GBP, Korko pitkä high yield, GBP ja Korko pitkä inflaatiosidottu, GBP. Mukana olivat kaikkien rahastojen kaikki rahastoluokat. (Morningstarin Suomen verkkosivuilla eivät näy kaikki selvityksessä läpikäydyt rahastot tai luokat, koska osa ei ole myynnissä Suomessa.) Tuotot mitattiin ennen veroja. Rahastoluokat sijoitettiin tuotoittain kvintiileihin eli viidenneksiin kolmen ja viiden vuoden tuoton mukaan (31. elokuuta 2012). Laskimme kullekin tuottoviidennekselle keskimääräisen palkkiotason.

Rahastoluokat tuottoviidenneksittäin 3 vuotta keskim. TER % 5 vuotta keskim. TER %
Paras viidennes 0,67 0,63
2. paras 0,78 0,77
3. paras 0,82 0,84
4. paras 1,02 0,98
Heikoin 1,05 1,17

Tulokset: Tuotto ja palkkio kulkevat käsi kädessä
Tulokset ovat yksiselitteiset: alemmat palkkiot johtavat parempaan tuottoon. Oheinen taulukko kertoo tuoton ja palkkiotason välisen yhteyden.

Ylimmällä rivillä on parhaiten tuottanut viiidennes* rahastoluokista, alimmalla rivillä heikoin viidennes. Prosenttiluku kertoo keskimääräisen kokonaispalkkion (TER) kussakin viidenneksessä. Parhaiten tuottaneilla rahasto palkkio on ollut keskimäärin 0,67 %, kun taas heikoimmin tuottaneessa viidenneksessä kokonaispalkkio on ollut keskimäärin 1,05 %.

Sama tulos saadaan myös rahastoluokkien sisäisessä vertailussa, vaikkakin keskimmäisissä tuottoviidenneksissä suhde ei ole aivan lineaarinen etenkään luokissa, joissa rahastojen tuotot heiluvat voimakkaasti. (Inflaatiosidottuja rahastoluokkia on verraten vähän, minkä vuoksi numeroissa on enemmän heittoa. Parhaiten ja heikkoimmin pärjänneiden rahastojen hintaero näkyy kuitenkin sielläkin.)

Opetukset sijoittajille
Selvityksen viesti on selvä: sijoittaja tekee itselleen hallaa, jos ei ota kulutasoa keskeiseksi perusteeksi korkorahastojen valinnalle. Ei pidä luonnollisestikaan uskoa vain yhtä lukua, mutta kannattaa huomioida, että mitä korkeammat kulut sitä vaikeampi salkunhoitajan on synnyttää ylituottoa. Joidenkin salkunhoitajien osaamisesta saattaa kannattaa maksaa enemmän, mutta sellaisia salkunhoitajia on harvassa. Kannattaa lisäksi muistaa, että salkunhoitajat vaihtuvat mutta kulut pysyvät. Sijoittajien kannattaakin harkita korkosijoittamiseen myös passiivisia rahastoja (indeksirahastot tai etf:t) – huomioiden kuitenkin, että kaikki passiiviset rahastot eivät ole halpoja!

*Rahasto-osuudet jaettiin tuoton perusteella viidenneksiin Morningstarin rahastoluokan sisällä. Taulukon luvut kertovat kaikista neljästä luokasta muodostettujen viidenneksien yhteenlasketut luvut.

Tämä artikkeli on julkaistu aiemmin FT Groupin International Advisor -lehdessä.

 

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Christopher J. Traulsen, CFA

Christopher J. Traulsen, CFA  on Morningstarin rahastotutkimuksen johtaja Euroopassa ja Aasiassa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja