Halvempi hedge sijoittajan makuun

Hedge-strategioita olisi mahdollista tehdä etf-muodossa paremmin ja halvemmalla kuin nykyään.

Alastair Kellett 24.09.2012
Facebook Twitter LinkedIn

Kun puhe kääntyy passiivisiin sijoituksiin, kuten indeksirahastoihin ja etf:iin, moni yhdistää ne osakemarkkinoihin. Indeksituotteet ovatkin aiheuttaneet osakesijoitusten maailmassa pienimuotoisen vallankumouksen.

Erityisesti Yhdysvalloissa rahastojen kulut ovat kovassa paineessa alaspäin, kun kuka vain voi sijoittaa osakkeisiin indeksirahaston kautta ja saada suurin piirtein kohdeindeksin tuoton vähennettynä verraten alhaisilla kuluilla. Sen sijaan perinteisessä aktiivisessa salkunhoidossa kulut ovat korkeammat ja vaarana on, että rahasto jää indeksille huonojen sijoituspäätösten seurauksena.

Osakkeiden lisäksi suursijoittajat ovat ottaneet indeksituotteet käyttöön myös korkosijoituksissa. Eikä vyörytys jää tähän. Passiivisen sijoittamisen vaikutus alkaa tuntua myös hedge-rahastojen maailmassa.

Hedge-rahastoja nimitetään suomeksi suoja- ja joskus myös riskirahastoiksi. Niitä on moneen lähtöön. Yhteistä hedge-rahastoille on, että ne poikkeavat joko strategiansa tai muotonsa puolesta tavanomaisista osake- tai korkorahastoista.

Sen lisäksi että minimisijoitukset voivat olla korkeita ja rahasto sijaita alhaisen valvonnan maassa, tyypillinen hedge-rahasto pyrkii synnyttämään markkinoista riippumatonta ylituottoa lyhyeksi myynnin, johdannaisten tai esimerkiksi pikakaupan avulla.

Sijoittajat ovat usein valmiita maksamaan hyvän palkkion siitä, että saavat markkinoista riippumatonta lisätuottoa. Perinteisesti hedge-rahaston palkkio onkin ollut kaksi prosenttia vuodessa ja lisäksi 20 prosenttia lisätuotosta.

Koko kasvaa, ruuhkaa kaivoksella
Hedge-markkinoilla on kuitenkin ruuhkaa. Rahastojen määrä on kasvanut Yhä useammin salkunhoitajaksi sattuu siten keskivertokaveri huippumanagerin sijaan.

Myös rahastojen koko on paisunut. Se pakottaa salkunhoitajat etsimään useampia hyviä ideoita koska likviditeetti ei riitä. Ja kuten usein sijoitusmarkkinoilla, moni hedge-salkunhoitaja yrittää lyödä rahoiksi samalla idealla. Ruuhka kultakaivoksen ovella nostaa hintoja ja pienentää siten voittoja.

Uudenlainen hedge-rahasto?
Monet hedge-rahastot yrittävät tehdä rahaa  verraten kaavamaisella strategialla. Yksi tyypillinen strategia on merger arbitrage eli pyrkimys hyötyä yrityskauppojen tuomista kurssiliikkeistä. Siinä yleensä ostetaan yrityskaupan kohteeksi tulleiden yhtiöiden osakkeita ja myydään lyhyeksi yritysostajien osakkeita. Toinen on convertible bond arbitrage jossa hyödynnetään vaihtovelkakirjaan liittyvien korkopapereiden ja osakkeiden kurssiliikkeitä. Strategiassa omistetaan yrityksen vaihtovelkakirjaa ja myydään lyhyeksi saman yhtiön osaketta.

Vaikka näitä jompaa kumpaa strategiaa olisi toteuttamassa lahjakas salkunhoitaja, saman työn voisi tehdä myös sääntöpohjaisen strategian kautta, "konemaisesti". Näin syntyisi hedge-strategiaa hyödyntävä passiivinen eli indeksirahasto.

Tähän astikin hedge-rahastoja on ollut saatavilla indeksituotteina, mutta ne ovat toimineet toisella tavalla. Usein kyse on aktiivisten hedge-rahastojen kopioinnista.

Esimerkiksi Goldman Sachs Absolute Return Tracker (GAQ1) -etf on rakennettu kuin kopioimaan olemassa olevien aktiivisisten hedge-rahastojen tuottokäyrää. Rahasto ostaa ja myy lyhyeksi sellaisia arvopapereita, joiden avulla rahaston tuoton liikkeet saadaan samanlaisiksi kuin todellisilla hedge-rahastoilla. .

db x-trackers db Hedge Fund (DX2Y), RBS Market Access CTA Index ETF (M9SX) ja UBS ETF HFRX Global Hedge Fund SF (UIQA) sen sijaan sijoittavat varansa useisiin indeksirahastoihin, ja sitä myöten sijoittaja ottaa kantaakseen myös hedge-tason kustannukset.

Indeksi toisi esiin todellisen ylituoton
Entä jos etf sijoittaisikin samoihin kohteisiin kuin hedge-rahastot, mutta ilman että se yrittää valita kaikkein parhaita sijoituskohteita muiden joukosta? Silloin olisi kysymys suurin piirtein samasta asiasta kuin tutuissa osake-etf-rahastoissa. Sijoittaja pääisi kiinni markkinailmiöön, jota hedge-rahastot pyrkivät käyttämään hyväkseen, mutta ilman että maksaa ”2-20”-palkkioita. (Sijoitusslangilla sijoittaja ottaisi ”beetan” ja jättäisi maksamatta ”alfasta”.)

Tällainen passiivinen hedge-etf olisi halpa tapa päästä käsiksi hedge- omaisuusluokkaan. Jos hedge-rahastojen käyttämistä sijoituskohteista (esimerkiksi yrityskaupan kohteet ja ostajat) pystyttäisiin luomaan indeksejä, se tarjoaisi myös hyvän vertailukohdan kaikille aktiivisellkin hedge-rahastoille.

Nyt monet hedge-rahastot vertaavat itseään riskittömän koron indeksiin, koska väittävät että sopivaa indeksiä ei ole. Varsinaisista sijoituksista koostuva indeksi pakottaisi managerit todistamaan, että heidän tuottonsa on aidosti keskivertoa parempaa ennen kuin he voisivat veloittaa tuottopalkkioita.

Jo nyt hedge-rahastojen palkkiot ovat lähteneet hienoiseen laskuun. Kilpailu on kovempaa, ja kun tuotot ovat alittaneet toiveet - sijoittajien mielestä rahastot eivät ole tuoneet rahalle vastinetta. Siirtyminen aitoihin hedge-indeksirahastoihin luultavasti kiihdyttäisi tätä prosessia.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Alastair Kellett  Al Kellett is an ETF analyst with Morningstar Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja