Hei hei! heiluva Venäjä

Monet suomalaiset Venäjä-rahastot menettivät runsaasti pääomaa vuonna 2011.

Facebook Twitter LinkedIn

Vahva kiinnostus Venäjälle sijoittamiseen on Suomen erityispiirre. Suomessa on maan kokoon nähden runsaasti Venäjä-osakerahastoja ja pääomaa naapurimaan pörssissä.

Vuonna 2011 suomalaisten sijoittajien luottamus Venäjän markkinoihin sai kuitenkin tuntuvan kolauksen. Erityisesti suursijoittajat näyttävät vetäneen varojaan Venäjältä.

Jo sijoitustuottojen vuoksi 2011 oli Venäjä-rahastoille raskas: rahastot jäivät keskimäärin 26,3 prosenttia miinukselle. Katstrofaalisesta vuodesta 2008 (–73,6%) oli ehtinyt kulua vain kolmatta vuotta. Kun kaksi väliin jäänyttä vuotta oli tuonut finanssikriisin aikaiset tappiot suurin piirtein takaisin, moni näyttää todenneen itselleen: "Nyt riittää, ainakin tältä erää."

Suomeen rekisteröidyt Venäjä-rahastot näyttävät kärsineen erityisen pahoista pääomavuodoista, kertoo Morningstarin selvitys. Suhteutimme menetykset siihen, miten paljon pääomaa rahastolla oli vuoden 2010 lopussa.

Suhteellisesti eniten menettäneet
Suurimmat pääomapaot Suomeen rekisteröidyistä Venäjä-rahastoista kokivat Danske Invest Russia, Evli Greater Russia, FIM Russia Small Cap, OP-Venäjä ja UB Russia, jotka kaikki olivat joulukuun päättyessä yli 60 prosenttia pienempiä rahastoja kuin vielä vuotta aiemmin. Pelkät sijoitustappiot selittävät arvon laskusta näillä rahastoilla usein alle puolet.

Suhteessa pahimmin vuosi rokotti pienosakkeisiin sijoittavaa FIM Russia Small Capia, jonka Antti Pohjola ja Kuldar Rahuorg ottivat hoitaakseen toukokuussa. Sijoittajat vetivät pois yli 55 miljoonaa euroa ja rahaston salkku tuotti tappiota 43,6 prosenttia. Sen sijaan samojen salkunhoitajien vetämä FIM Russia jäi hienoisesti plussalle pääomavirroissa, vaikka tuottikin 8,1 prosenttiyksikköä alle luokkansa keskiarvon. Molemmissa rahastoissa sijoittajien määrä putosi selvästi.

Sijoittajia lisää vaikka rahaa kaikkosi
OP-Venäjä menetti 201 miljoonaa euroa ja Danske Invest Russia 120 miljoonaa euroa Finanssialan Keskusliiton tilastojen mukaan. Kuitenkin osuudenomistajien eli sijoittajien määrä näissä rahastoissa kasvoi. Se viittaa siihen, että pääomavuotojen takana ovat etenkin suursijoittajat. On myös mahdollista, että monet lunastuksia tehneet yksityissijoittajat eivät myyneet kaikkia omistuksiaan vaan ainoastaan kevensivät Venäjä-pottiaan.

Nordea Venäjä menetti reilut viisi miljoonaa euroa mutta se on vain noin prosenttuii rahaston vuoden 2010 lopun pääomasta. Rahaston tuotto ja arvonheilunta eivät poikenneet merkittävästi muista. Yksi syy Nordean vähäisiin menetyksiin voi olla, että rahastossa on paljon ruotsalaisia sijoittajia, joilla on pidempi sijoituskokemus ja siten kenties luottamusta riskisijoitusten pitkän ajan tuottoihin.

Venäjä-rahastojen jättiläinen on ruotsalainen East Capital. Sekin menetti pääomaa, Morningstarin laatiman arvion mukaan summan joka käsittää noin 18 prosenttia vuoden 2010 loppupääomasta. Swedbank Roburin Venäjä-rahastolta lähti noin 11 prosenttia ja Carnegien Venäjä-rahasto näyttää säästyneen suurista ruotsalaisista rahastoista pitkälti pääomatappioilta.

Mitä seurauksia?
Piensijoittajien kannalta nämä tilastot ovat valitettavaa luettavaa. Vanhan totuuden mukaan kannattaa myydä kalliilla ja ostaa halvalla. Venäjän markkinoiden hintataso putosi merkittävästi viime vuoden lopulla. Usein käy niin, että sijoittajat myyvät kärsittyään tappioita, jäävät nuolemaan haavojaan ja rohkaistuvat vasta kun kurssit ovat taas nousseet - ja ovat pian taas matkalla alaspäin.

Oheinen taulukko kuvaa pääomaliikkeiden suuruutta rahastoissa, jotka ovat tarjolla Suomen markkinoilla ja joiden pääomatilastoja Morningstar kerää.

Mukana ovat rahastot, joissa pääomavirrat ulospäin ovat olleet suurimpia sekä rajallinen määrä muita rahastoja kolmen pisteen (...) jälkeen. Luvut ovat suomalaisten rahastojen osalta ilmoitettuja lukuja, muiden osalta pääomavirrat ovat estimaatteja.

Venäjä-rahastojen pääomavirrat
Rahasto Pääoma 2011 Nettomerkinnät 2011 Nettomerkinnät % ed. v. pääomasta Tuotto 2011 %
UB Russia 9,0 -14,1 -53 -20,3
GustaviaDavegårdh Greater Russia S/M Cap 14,1 -43,3 -47 -32,1
FIM Russia Small Cap 33,6 -55,4 -45 -43,6
Säästöpankki Venäjä 8,0 -4,4 -45 -28,2
Danske Invest Russia 122,1 -120,2 -39 -27,3
OP-Venäjä 194,6 -200,9 -36 -37,3
Magna Russia 4,2 -3,2 -34 -29,9
Evli Greater Russia 86,6 -76,6 -32 -36,7
JPM Russia 851,7 -665,8 -31 -33,7
eQ Russian Top Picks 6,5 -1,0 -27 -24,0
... ... ... ... ...
East Capital Russia 1083,0 -336,6 -18 -25,2
... ... ... ... ...
Nordea Venäjä 393,8 -5,3 -1 -26,4
FIM Russia 184,7 0,5 0 -34,4

Lukujen selitykset:
Pääoma 2011=Rahastopääoma vuoden 2011 lopussa milj. euroa.
Nettomerkinnät 2011=Paljonko rahasto on vuoden 2011 aikana menettänyt tai saanut uutta pääomaa.
Nettomerkinnät % ed. v. pääomasta=Kuinka suuria nettomerkinnät ovat olleet suhteessa vuoden 2010 lopun rahaston kokoon, prosentteina.
Tuotto 1v=Tuotto prosentteina.

Lähteet: Morningstar Direct, Finanssialan Keskusliitto, rahastoyhtiöt.

Lisää Venäjästä: Venäjällä riskit eivät ole laantuneet

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja