Onko USA kallis vai halpa?

Etsimme vastausta kysymykseen analysoimalla kahden Yhdysvaltain markkinoille sijoittavan etf-rahaston arvostuksia.

Jason Stipp 06.12.2011
Facebook Twitter LinkedIn

Yhdysvaltain markkinoiden arvostusta kuvaava S&P 500 -indeksi on saanut paljon kolhuja viimeisen kymmenen vuoden aikana. Indeksi on noussut vaivaiset 2,5 prosenttia vuotta kohden (tilanne 28.11), ja vaatimaton tuotto on tullut valtavan heilunnan saattelemana. Samaan aikaan turvallisemmat joukkovelkakirjat ovat tarjonneet keskimäärin 5,7 prosentin vuosituoton huomattavasti vähäisemmällä heilunnalla.

Yhdysvaltain osakkeiden näkymät ovat kuitenkin parantuneet - vihdoin. S&P 500 -indeksi oli marraskuun lopussa samalla tasolla, jolle se ylsi vuoden 1998 lopussa. Indeksiin kuuluvat yhtiöt ovat kuitenkin kasvaneet huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yritysten vuoden 2011 tulosten odotetaan nousevan ensimmäistä kertaa finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Myös S&P 500 -indeksin osinkotuotto on korkeammalla kuin Yhdysvaltain 10-vuotisten valtionobligaatioiden tuotto, mikä enteilee osakkeille hyvää.

Velka laskenut, kassat kasvaneet
Miksi yhdysvaltalaiset osakkeet ovat kompuroineet viime aikoina? Yhdysvaltain talouskasvussa tapahtui pieni notkahdus vuoden 2011 alkupuoliskolla. Se herätti pelkoja siitä, että talous sukeltaisi takaisin taantumaan. Kuitenkin jos tarkastelemme yhdysvaltalaisyhtiöiden taloudellista tilannetta, yhtiöt ovat paljon valmiimpia kohtaamaan talouden hidastumisen kuin kolme vuotta sitten. Yritysten velkaantuneisuus on myös laskenut ja käteisvarannot kasvaneet noista ajoista.

Arvostustasosta kuva etf:ien avulla
Kuinka houkuttelevalta New Yorkin pörssi sitten näyttää nykyisillä hintatasoilla? Eräs tapa arvioida markkinoiden arvostusta on paneutua Morningstarin etf-rahastoihin liittyviin tutkimuksiin ja aineistoihin.

Useimmat etf-osakerahastot seuraavat indeksejä, jotka on laadittu heijastelemaan tiettyjen alueellisten markkinoiden, toimialasektorien tai muiden osajoukkojen kehitystä. Etf-rahastojen omistukset ovat myös julkisesti tiedossa, ja etf-rahastojen tarjoajat raportoivat niistä päivittäin. Sijoittajilla on näin poikkeuksellisen varma tieto etf-rahastojen kulloisistakin omistuksista. Tämän ajantasaisen salkkutiedon ansiosta Morningstarin analyytikot pystyvät laskemaan arvion etf-rahaston salkun käyvästä arvosta keräämällä yhteen Morningstarin laskemat arviot käyvästä arvosta kullekin salkuissa olevalle osakkeelle. (Osakeanalyytikoillamme on tällaiset arviot noin 1 350 yhtiölle. Käypä arvo merkitsee arvoa, jolla yhtiön pörssikurssi heijastaa sen todellista arvoa analyysimme mukaan.)

Tarkastelimme muutaman Yhdysvaltain markkinoille laajalti sijoittavan etf-rahaston arvostustietoja ymmärtääksemme paremmin markkinoiden yleisiä arvostuksia. Seuraavassa on otteita Morningstarin etf-analyytikon Mike Rawsonin tutkimusraporteista.

Dow Jones -indeksi: Laatutavaraa alennuksella
Marraskuun 29. päivänä arviomme SPDR Dow Jones Industrial Average etf-rahaston (kaupankäyntitunnus: DIA) käyvälle arvolle oli 136 dollaria osuudelta samaan aikaan kun rahaston osuuksilla käytiin kauppaa 116 dollarin hintaan. Näin markkinaindeksin aliarvostus olisi noin 15 prosenttia. Morningstarin analyytikot seuraavat DJIA-indeksin kaikkia 30 yhtiötä, joten meillä on näkemys kunkin osakkeen käyvästä arvosta.

DJIA-indeksi sisältää ainoastaan suurimpien jättiyhtiöiden osakkeita, ja yli 71 prosenttia indeksin painosta keskittyy osakkeisiin, joilla on vahva taloudellinen vallihauta. Tämä osoittaa, että DIA-rahaston salkku koostuu erittäin laadukkaista yhtiöistä. (Vallihaudan vahvuus eli economic moat on Morningstarin analyytikkojen mittari sille, kuinka laadukas ja puolustuskykyinen jonkin yhtiön taloudellinen kilpailuetu on. Mittarissa on kolme porrasta: wide/vahva, narrow/heikko, none/puuttuu).

Viiden tähden osakkeita
Indeksin osatekijöiden nopea tarkastelu osoittaa, että 3M:llä, Exxonilla, Cisco Systemsillä, GE:llä ja muutamalla muulla yhtiöllä on Morningstarin korkein eli 5 tähden luokitus. 5 tähden luokitus tarkoittaa, että osakkeilla käydään kauppaa hinnalla, joka alittaa Morningstarin arvioiman käyvän arvon. Se, kuinka suuri tuon aliarvostuksen on oltava, jotta yhtiö saa 5 tähteä, riippuu siitä, kuinka tukevalla pohjalla käyvän arvon arvio on. Mikäli arvioon sisältyy paljon epävarmuutta, turvamarginaalin on oltava suurempi Analyytikkojemme mielestä Coca-Colan, Verizonin ja Wal-Martin arvostukset ovat lähempänä niiden käypää arvoa (3 tähteä). Tällä hetkellä DJIA-indeksissä ei ole 1 tai 2 tähden (eli yliarvostettuja) osakkeita.

Dow Jones -indeksin ja S&P 500:n erot
Ennen kuin teemme pitkälle meneviä johtopäätöksiä Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostustasosta, on syytä huomioida DJIA-indeksiin sisältyvät erityispiirteet. Kunkin osakkeen paino määräytyy indeksissä markkina-arvon sijaan osakkeen hinnan perusteella. Vaikka Microsoftin markkina-arvo on suurin piirtein sama kuin IBM:n markkina-arvo, yhtiön osakkeen alhaisen hinnan vuoksi Microsoft muodostaa indeksistä alle kaksi prosenttia kun taas osakkeeltaan kalliimpi IBM yli kymmenen prosenttia. Markkina-arvoltaan Yhdysvaltain toiseksi suurin yhtiö Apple taas ei sisälly indeksiin lainkaan. Lisäksi indeksissä ei ole lainkaan kuljetus- tai yhdyskuntapalvelusektorin yhtiöitä, ja S&P 500 -indeksiin verrattuna rahoitusala on alipainossa ja teollisuusyhtiöt ylipainossa.

Näistä erikoispiirteistään huolimatta indeksin korrelaatio S&P 500 -indeksin kanssa on 0,97, ja molempien indeksin volatiliteetti on samankaltainen.

Lisäksi kuten edellä todettiin, pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole edustusta tässä indeksissä. Näin ollen sijoittajien on suunnattava katseensa muualle, mikäli he haluavat sijoittaa Yhdysvaltain markkinoiden muihin osa-alueisiin. Sieltä ei välttämättä kuitenkaan löydy yhtä paljon arvoa. Vanguard Mid-Cap etf-rahaston (VO) tietojen tarkastelu kertoo, että pienemmät amerikkalaisyhtiöt eivät ole välttämättä yhtä edullisia kuin maan suuryritykset. Morningstarin käyvän arvon arvioiden pohjalta Vanguardin etf-rahaston aliarvostus on vain vaatimattomat 8 prosenttia. (Morningstar on laatinut arviot käyvistä arvoista noin 80 prosentille etf-salkun sisällöstä.)

S&P 500 -indeksin osakkeet edullisia
Morningstarin osakeanalyytikot ovat arvioineet käyvän arvon lähes jokaiselle S&P 500 -indeksiin kuuluvalle ja SPDR S&P 500 ETF -rahaston (SPY) sijoituskohteena olevalle osakkeelle. Marraskuun 29. päivän hintojen mukaan S&P 500 -indeksin osakkeilla käytiin kauppaa hinnoilla, jotka alittivat 19 prosentilla Morningstarin niille arvioiman käyvän arvon.

Toisin kuin Dow Jones Industrial Average etf-rahasto, SPDR S&P -rahastossa osakkeet on painotettu markkina-arvon mukaan. Niinpä Exxon Mobilin, Applen ja Microsoftin kaltaiset monikansalliset toimialajohtajat saavat salkussa merkittävän painon; silti kymmenen suurinta sijoitusta muodostaa vain 20 prosenttia salkusta. Kaikki kolme yhtiötä näyttäisivät myös olevan aliarvostettuja Morningstarin analyysien mukaan. Exxonin hinta oikeuttaa 5 tähteen, Applen ja Microsoftin hinta 4 tähteen.

S&P 500 pitää sisällään niin paljon kansainvälisiä yhtiöitä, että se on kuva yhtä lailla globaalista taloudesta. Noin 45 prosenttia kohdeyhtiöiden (markkina-arvojen mukaan painotetuista) tuloista tulee muualta kuin Yhdysvalloista. Indeksillä on kuitenkin laaja peitto: vaikka siitä puuttuvatkin kaikki pienet ja monet keskisuuretkin yritykset, se kattaa lähes 80 prosenttia Yhdysvaltain markkinoiden arvosta.

Molempien etf-rahastojen arvostustasot osoittavat, että äskettäinen pörssinotkahdus voi tarjota sijoittajille tilaisuuden sijoittaa Yhdysvaltain markkinoille – ja etenkin laadukkaisiin blue chip -yhtiöihin – suhteellisen houkuttelevilla arvostustasoilla. Mahdollisuus ei ole mennyt sivu suun niiltäkään, jotka siirsivät varansa käteiseen finanssikriisin aikana ja pettyivät, kun eivät ehtineet palata markkinoille tarpeeksi nopeasti Yhdysvaltain pörssien toipuessa 2009.

Kirjoitus on osa Morningstarin globaalia osakkeiden teemaviikkoa.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Jason Stipp  on Morningstar.com-sivuston päätoimittaja.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja