OSA 4: Hajautus vähentää riskiä

Yleensä sijoittamiseen liittyy jonkinlainen riski eli vaara, ettei sijoitus anna toivottua tuottoa tai että sijoitetun pääoman arvo jopa vähenee. Sijoitus on riskitön vain, jos sijoituksen tuotto aiotulta sijoitusajalta on täydellä varmuudella etukäteen tiedossa.

Morningstar 21.09.2009
Facebook Twitter LinkedIn

Mitä enemmän tuottoa sijoitukselle luvataan, sitä riskipitoisempi se useimmiten on.

Riskiä voi parhaiten pienentää hajauttamalla sijoituksensa useaan eri sijoituskohteeseen. Myös pitkä sijoitusaika yleensä vähentää riskiä. Merkitystä on lisäksi sillä, sijoittaako kerralla suuren summan vai ostaako sijoituskohteita pienissä erissä.

Kun valitsee salkkuunsa useita erilaisia sijoituskohteita ja hajauttaa niiden oston pidemmälle ajalle, voi suhteellisen turvallisin mielin odottaa ainakin markkinoiden keskimääräisen kehityksen mukaista tuottoa. Hajautuksen lisäksi sijoituskohteiden valinnassa on hyvä ottaa huomioon oma elämäntilanne (ks. oppaan osa 3).

Rahastot osakesijoituksia riskittömämpiä
Rahastot hajauttavat sijoituksia

automaattisesti. Verrattuna suoriin sijoituksiin eli esim. yksittäisen yhtiön osakkeiden ostamiseen rahastot tarjoavatkin riskittömämmän vaihtoehdon. Sijoitusrahastot sijoittavat varat aina useisiin yhtiöihin, jolloin yhden sijoituksen epäonnistuminen ei vaaranna koko sijoituksen tuottoa.

Jos haluaa yritysriskin lisäksi välttää myös ns. markkinariskiä, kannattaa salkkuunsa valita eri markkina-alueille sijoittavia rahastoja. Tällöin yksittäisen maan tai markkina-alueen epäsuotuisat muutokset eivät vaaranna sijoituksen arvoa olennaisella tavalla.

Vaikka rahastosijoitus tarjoaa automaattisesti laajemman hajautuksen kuin yhteen yhtiöön sijoittaminen, on hyvä muistaa, etteivät rahastotkaan ole täysin riskitön tapa sijoittaa.

Riskimittareita on monenlaisia
Sijoituksen riskiä mitataan yleensä tuoton vaihtelun voimakkuudella eli volatiliteetilla. Mitä enemmän tarkasteltavan sijoituskohteen kokonaistuotto (arvonmuutos + mahdolliset korot tai osingot) vaihtelee ajanjaksosta toiseen, sitä volatiilimpi sijoitus on.

Volatiliteetin lisäksi rahastojen riskiä voi arvioida erilaisten rahastovertailujen eli ratingien avulla.

Morningstar.fi käytää kansainvälisesti tunnustettua Morningstar-rahastovertailua, joka ottaa huomioon sekä rahaston tuoton että riskin vähintään kolmen vuoden ajalta. Vertailussa parhaiten menestyneet rahastot saavat viisi tähteä. Heikoimmat rahastot merkitään yhdellä tähdellä.

Sekä volatiiliteetin että rahastovertailujen kohdalla on hyvä muistaa, että nämä perustuvat sijoitusten historialliseen kehitykseen. Aikaisempi hyvä kehitys ei ole koskaan tae hyvästä tuotosta tulevaisuudessakin, vaikka antaakin viitteitä mahdollisesta kehityksestä.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja