Päivän sana on kloonaus

Facebook Twitter LinkedIn
Hyvä sijoittaja, haluathan olla trendikäs ja elää aallon harjalla? Unohda alfa, siitä ei puhu enää kukaan. Beta ja kloonaus ovat tänään paljon mehevämpi tarina, ja vielä yhdistettynä hedge-rahastoon.

Sijoitusmaailman uusin suuntaus on hedge-rahasto, joka kloonaa markkinoiden parhaimpien hedge-rahastojen tuottoja. Tutkijat ovat nimittäin havainneet, että jopa 80 prosenttia hedge-rahastojen tuotoista voidaan selittää niin sanotuilla vaihtoehtoisilla riskipreemioilla.

Riskipreemio tarkoittaa sijoittajan saamaa lisätuottoa siitä, että hän sijoittaa vaikkapa osakemarkkinoille täysin riskittömien kohteiden sijaan. Nyt rahoitusalan tu

tkijat uskovat, että salkun hajauttaminen osakkeisiin, korkoihin ja muihin instrumentteihin on vanhanaikaista.

Suurimmat tuotot saadaan, kun yhdistellään erityyppisiä markkinariskejä johdannaisten avulla.

Keisarin uudet vaatteet

Parhaimpien hedge-rahastojen kloonauksessa on kyse tarinasta keisarin uusista vaatteista. Hedge-rahastot jos mitkä, ovat niitä instrumentteja, joiden markkinoinnissa on ratsastettu tähtisalkunhoitajilla.

Kun rahastojen sijoituksia on pöyhitty, onkin paljastunut, että ylituotto ei perustukaan fantastiseen kykyyn tehdä upeita kauppoja. Loistotuotto syntyy pikemminkin siitä, että otetaan erityyppisiä riskejä, joiden keskinäinen korrelaatio on pieni.

Tällaisia vaihtoehtoisia markkinariskityyppejä ovat esimerkiksi pelaaminen johdannaisten avulla suurilla ja pienillä yhtiöillä, tai vaikka raaka-ainemarkkinoilla bensiinin jalostamisella suhteessa raakaöljyyn.

Hedge-rahastojen performanssia pintaa syvemmältä ovat tutkineet erityisesti rahoitus- ja investointialan professorit Naryan Naik, Bill Fung ja David Hsieh. He ovat löytäneet parhaiten menestyneistä hedge-rahastoista yhteisiä piirteitä.

Maailman suurimmat investointipankit ovat jo perustaneet kolmikon oppeja mukailevia rahastoja. Suomessa rahastoja on kaksi.

Toukokuussa aloittaa Blue White Alternative Beta. Tämän rahaston valttina on se, että vaihtoehtoisen betan -mallia kehittäneet professorit ovat rahaston tiimissä mukana. Käytännön salkunhoidosta vastaa heidän kanssan maailmalla mainetta niittänyt professori Jaakko Kärki. Rahaston kaupankäynnistä vastaa Estlander & Rönnlund Oy.

ICECapital Alternative Beta on aloittanut maaliskuussa ja sen salkunhoitajana on Mikael Simonsen. Rahasto on vienyt mallia himpun eteenpäin. Siinä ei kloonata pelkkiä hedge-rahastoja, vaan sen osakeriski on häivytetty kokonaan.

Ja lopuksi tiivistäen

Ihan kertauksena niille, joilla termit menevät sekaisin. Alfa on riskikorjattu tuottomittari. Jos sijoituskohteen alfa on positiivinen, sijoitus on tuottanut keskimäärin enemmän kuin vastaavan riskitason muut sijoituskohteet.

Beta taas mittaa arvopaperin markkinariskiä eli yksittäisen arvopaperin herkkyyttä markkinoiden muutoksille. Tätä riskiä ei voi hävittää hajauttamalla salkkua. Siksi sillä on tärkeä merkitys sijoittajalle.

Hedge-rahasto on puolestaan markkinariskeiltä tehokkaasti suojautumaan pyrkivä rahasto, jonka tavoitteena on tuottaa kaikissa markkinaolosuhteissa - ja tietenkin enemmän kuin markkinat keskimäärin. Korkeaan tuottoon yritetään yltää käyttämällä esimerkiksi johdannaisia ja muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita.

Vanha varoitus, ettei milloinkaan kannata sijoittaa sellaiseen, mitä ei ymmärrä, kannattaa pitää mielessä tämänkin jutun luettuaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja