IT ja infra tuottavat Intiassa

Intian talouskasvu houkuttelee rahavirtoja Intian osakemarkkinoille myös tänä vuonna. FIMin mukaan tällä hetkellä tiedossa uutta rahaa on jo 3-4 miljardia dollaria. Pelkästään viime kalenterivuonna ulkomaalaiset nettoinvestoinnit Intiaan olivat 10,7 miljardia dollaria.

Facebook Twitter LinkedIn
Intian talouskasvua viime vuosina on vauhdittanut investointien kasvun jatkuminen sekä yritys että julkisella sektorilla.

Rahastosijoittajan ei kannata kuitenkaan haaveilla viime vuoden kaltaisista tuotoista. Intian osakemarkkinoista tuottoa voi tänä vuonna saada noin 10-15 prosenttia, kun viime vuonna parhaat Intia-rahastot tuottivat yli 30 prosenttia. Jotkut sijoittajat ovat odottavalla kannalla, koska arvioiden mukaan osakkeiden arvostustasot ovat korkealla.

- Nettotulokset odotetaan kasvavat Intiassa noin 15 prosenttia huhtikuussa alkavalla tilikaudella. Kasvuvauhti on Aasian kovinta, toteaa FIM India -osakerahaston salkunhoi

taja Taina Eräjuuri.

Vertailun vuoksi Euroopassa tuloskasvuksi arvioidaan tänä vuonna keskimäärin noin 8 prosenttia.

Sijoitustuottojen valossa mielenkiintoisimmat kohteet löytyvät teknologiasta ja rakentamisesta.

Eräjuuri aikoo jatkossakin suosia teknosektoria. Salkunhoitajalla on myös positiivinen näkemys intialaisista rakennus- ja insinöörialan yhtiöistä, jotka toimivat koti- ja ulkomailla. Rakentamisen buumi heijastuu myös sementti- ja metalliyhtiöihin.

Ajoneuvoteollisuus kuuluu myös Eräjuuren suosikkeihin ja etenkin moottoripyörien menekki sisämarkkinoilla on vakuuttanut. Pienille lääkefirmoille löytyy tilaa salkussa.

Intian talouskasvun puolesta puhuu hyvin koulutettu, englanninkielinen työvoima ja muita kehittyviä maita suotuisampi aikavyöhyke. Dynaamisuudesta kertoo työikäisen työvoiman määrän lisääntyminen muuta väestönkasvua nopeammin. Se merkitsee myös kuluttavan keskiluokan kasvun jatkumista.

Lisäksi taloudellinen tehostaminen on Intiassa helpompaa kuin aiemmin vauhtiin päässeillä kehittyvillä mailla, sillä Intia on monien laskelmien mukaan vielä alisuoriutuja.

Öljyn hinta riski

Kehittyvistä maista Kiinalla on selkeä etumatka Intiaan nähden. FIMin Eräjuuri muistuttaa, ettei Intiaa ja Kiina voi vertailla, koska Intia on keskittynyt jalostettuihin it-palveluihin ja Kiina pelaa ison mittakaavan bulkkituotannolla.

Kiina on myös elimellisesti riippuvainen Yhdysvaltojen kasvusta. Intia ei esimerkiksi haavoittuisi Yhdysvaltojen taantumasta johtuen viennin rajallisuudesta. Eräjuuri ei myöskään vertailisi Intiaa kehittyvänä markkina-alueena Venäjään, sillä Venäjän tuotanto on hyvin raaka-ainepainotteista.

Intian kasvua mahdollisesti hidastavat uhkat ovat osin samat kuin muuallakin maailmassa: öljyn kalleus voi hidastaa kasvua. Intia tuo öljystään 75 prosenttia.

Omistamiensa öljy-yhtiöiden kautta Intian valtio suitsii inflaation kiihtymistä sääntelemällä raakaöljyn hintaa. Toimenpiteet tosin näkyvät korkeana budjettivajeena.

Muita uhkia ovat epätasapaino osavaltioiden kehitystasossa, mikä voi aiheuttaa poliittista jännitettä. Pysyvä uhka on myös Intian ja Pakistanin suhde.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja