Matalan ESG-riskin salkut tuottavat paremmin kriisiaikoina

Aikaisempien kriisien markkinamallit osoittavat, että ESG-riskien minimointi on järkevää

Valerio Baselli 27.06.2024
Facebook Twitter LinkedIn

Bird's eye shot of people in a square


Kestävä sijoittaminen on tienhaarassa: ESG:tä vastaan suunnatun vastareaktion seurauksena kestäviin osakkeisiin sijoittavat rahastot kokivat vuonna 2023 ensimmäiset vuotuiset nettoulosvirtauksensa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Tästä huolimatta saattaa olla liian aikaista sanoa hyvästit kestävälle sijoittamiselle. Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 'vaaleanvihreisiin' SFDR 8 artiklan mukaisiin rahastoihin suuntautuneet virrat kääntyivät Euroopassa kasvuun. Morningstarin tietojen mukaan uutta rahaa tuli 14 miljardia euroa. Toisaalta 'tummanvihreät' 9 artiklan rahastot menettivät rahaa jo toista peräkkäistä vuosineljännestä. Niiden nettomääräiset ulosvirtaukset olivat lähes 4 miljardia euroa.

Tämä viittaa siihen, että vaikka sijoitukset tiukkoja ESG-kriteerejä noudattaviin rahastoihin ovat vähenemässä, sijoittajat haluavat edelleen sijoittaa varoja rahastoihin, jotka sulkevat pois riskialttiit arvopaperit.

Morningstar Sustainalytics ja Natixis Investment Managers Solutions ovat yhdessä analysoineet eri ESG-riskiluokkiin kuuluvien varojen tuotto- ja riskikäyttäytymistä. Analyysissään he havaitsivat, että salkut, joilla on alhainen ESG-riski, yleensä tuottavat parempia raakatuottoja ja riskikorjattuja tuottoja kuin korkean ESG-riskin salkut. Lisäksi ne osoittavat parempaa kestävyyttä finanssikriiseissä.

ESG tarjoaa suojan markkinakriisien aikana

Sustainalytics käytti Morningstar Directin skenaarioanalyysityökalua suorittaakseen stressitestejä ESG-rakenteisille salkuille kolmen aikaisemman kriisin aikana: vuosien 2007-2009 subprime-kriisi, Kreikan kriisi vuonna 2010 ja Yhdysvaltojen velkakattokriisi vuonna 2011. Kaikilla alueilla ja kaikissa kolmessa skenaariossa alhaisen ESG-riskin salkut tuottivat paremmin.

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että alhaisen ESG-riskin salkuille yhteiset tekijät, kuten volatiliteetti, taloudellinen terveys, arvostukseen liittyvä epävarmuus ja taloudelliset olosuhteet, tarjoavat suojaa laskusuhdanteessa ja epäsuotuisammissa taloudellisissa skenaarioissa. Tämä viittaa siihen, että alhaisen ESG-riskin salkut kestävät finanssikriisejä paremmin.

Matala ESG-riski johtaa parempaan riskikorjattuun tuottoon pitkällä aikavälillä

Keskimääräinen tuotto tarkastelujaksolla (joulukuu 2014 - huhtikuu 2023) osoittaa, että alhaisen ESG-riskin salkut tuottavat paremmin kuin vastaavat alueelliset korkean ESG-riskin salkut kaikilla kolmella alueella.

 

 

Bar chart comparing returns of low and high ESG-risk portfolios

 

Tarkastellaan näitä tuottoja alueittain:

  • Eurooppa on ollut alhaisen ESG-riskin salkkujen johdonmukaisin alue tammikuusta 2015 lähtien. Ero matalan ja korkean ESG-riskin salkkujen välillä on kasvanut joka vuosi lähes viiden peräkkäisen vuoden ajan, lukuun ottamatta pientä laskua marraskuun 2016 ja tammikuun 2017 välillä.
  • Pohjois-Amerikassa näiden kahden salkkutyypin tuotot ovat olleet hyvin lähellä toisiaan. Matalan ESG-riskin salkun merkittävä ylituotto tapahtui markkinoiden laskiessa vuonna 2015, mutta ero kaventui pian sen jälkeen ja kääntyi jopa negatiiviseksi jonkin aikaa markkinoiden noustessa vuonna 2018.
  • Aasian ja Tyynenmeren alueella ESG-riskipreemio oli vahva vuonna 2015, mikä auttoi säilyttämään tuottoja myöhempinä vuosina. Kuten Euroopassa, strategia hidastui joulukuusta 2017 tammikuuhun 2018, mutta elpyi COVID-19-pandemian yhteydessä maaliskuussa 2020.
  • Tähän lisätuottoon ei yleensä liittynyt korkeampaa riskiä. Alla olevasta kaaviosta käy ilmi, että verrattuna korkean ESG-riskin salkkuihin, matalan ESG-riskin salkkujen keskihajonnat ovat joko pienempiä, kuten Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa, tai vertailukelpoisia, kuten Aasian ja Tyynenmeren alueella.

 

Vaikka yllä olevassa kaaviossa Yhdysvaltojen ja Kanadan positiivinen tuottoero on pienempi, alla esitetty volatiliteettiero on merkittävämpi, mikä korostaa matalan ESG-riskin salkkujen tarjoamaa suojaa laskusuhdanteessa.

Keskimääräinen vuotuinen keskihajonta alueittain

Standard deviations of low- and high ESG risk portfolios

Kaikki alat eivät palkitse matalasta ESG-riskistä

Tulokset osoittavat, että sijoittaminen alhaisemman ESG-riskin salkkuihin on erityisen kannattavaa terveydenhuollon, kulutustavaroiden, yleishyödyllisten palvelujen ja perusmateriaalien aloilla. Näillä aloilla alhaisen ja korkean ESG-riskin salkkujen tuotot eroavat positiivisesti kaikilla alueilla. Teollisuussektorilla alhaisempi ESG-riski tuottaa hyvin Euroopassa, mutta näyttää olevan neutraali Yhdysvalloissa ja Kanadassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Teknologiasektorilla matala ESG-riski tuottaa erinomaisesti Euroopassa (25,9 % vuodessa) ja on jonkin verran tehokas Aasian ja Tyynenmeren alueella (2,1 %), mutta alisuorittaa Yhdysvalloissa ja Kanadassa (6,9 %).

Kumulatiivisen tuoton ero sektoreittain matalan ja korkean ESG-riskin salkkujen välillä

Annualized return spread by sector

Tämä saattaa johtua siitä, että monet menestyneimmät yhdysvaltalaiset teknologiayritykset saavat huonot pisteet ESG-mittareilla. Esimerkiksi Amazon.comin [AMZN], Metan [META] ja Alphabetin [GOOG] kaltaisten suurten nimien ESG-riskiluokitukset ovat korkeita. Useimmissa tapauksissa tämä johtuu siitä, että yritykset ovat olleet osallisina kiistoissa ja konfliktitilanteissa.

Lataa koko raportti: ESG Risk Around the World

Paina tästä

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Alphabet Inc Class C179,22 USD-1,86Rating
Amazon.com Inc183,75 USD-2,22Rating
Meta Platforms Inc Class A476,18 USD3,07Rating

Tietoja kirjoittajasta

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja