Eurovaalien vaikutus markkinoihin

Ensimmäistä kertaa oikeistopuolueet näyttävät olevan suosikkeja. Vähemmän ympäristöasioita, enemmän puolustusta, vähemmän rajoituksia ja lähestyminen Kiinan kanssa ovat joitakin mahdollisia kehityssuuntia

Valerio Baselli 06.06.2024
Facebook Twitter LinkedIn

Parlamento europeo

Kesäkuun 6. ja 9. päivän välillä noin 450 miljoonaa EU:n kansalaista äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa. Tämä vaalitapahtuma on harvoin herättänyt yhtä paljon kiinnostusta sijoittajien keskuudessa. Vaikka maanosan vaaleilla ei ole aiemmin ollut merkittävää vaikutusta rahoitusmarkkinoihin, tällä kertaa tilanne saattaa olla toinen, erityisesti keskipitkällä aikavälillä.

Euroopan poliittinen maisema ja sen sisäiset tasapainot voivat kokea ensimmäistä kertaa radikaaleja muutoksia, joilla on välittömiä vaikutuksia tärkeisiin politiikan aloihin, kuten vihreään talouteen, maahanmuuttoon ja EU:n budjettiin.

Oikeiston nousu

Mielipidemittaukset ovat melko yhtenäisiä: oikeistopuolueet (esim. Euroopan kansanpuolue) saavat todennäköisesti enemmän paikkoja ja vaikutusvaltaa kuin koskaan aiemmin. Ne ovat todennäköisiä voittajia useissa EU-maissa, kuten Ranskassa, Italiassa, Unkarissa, Itävallassa ja Alankomaissa. Vihreiden ja liberaalien odotetaan sen sijaan menettävän paikkoja. Näin ollen seuraava Euroopan parlamentti on polarisoituneempi ja hajanaisempi kuin koskaan aiemmin.

"Vaikka uskomme, että keskustalaiset kykenevät yhä säilyttämään enemmistön, emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että EPP saattaisi muodostaa enemmistön yhdessä äärioikeiston kanssa. Tämä antaisi heille huomattavaa vaikutusvaltaa kysymyksissä, jotka koskevat esimerkiksi maahanmuuttoa, ilmastopolitiikkaa ja EU:n yhdentymisprosessia," sanoi Wellington Managementin makrostrategi Nicolas Wylenzek 18. toukokuuta julkaisemassaan analyysissa.

”Se, miten mahdollinen uudelleenjärjestely vaikuttaa EU:n politiikkaan, riippuu useista seikoista. Näitä ovat muun muassa Euroopan komission kokoonpano, poliittiset muutokset jäsenvaltioissa sekä kansainväliset tapahtumat, kuten Ukrainan sota ja Yhdysvaltain vaalit”, Wylenzek toteaa.

Jo nyt on mahdollista hahmotella joitakin piirteitä, jotka todennäköisesti leimaavat tulevaa eurooppalaista politiikkaa. Wellingtonin strategiassa mainitaan viisi tällaista piirrettä:

  • Vähemmän vihreitä - Osa äänestäjistä on sitä mieltä, että ilmastotoimet ovat menneet liian pitkälle, varsinkin kun energian hintakriisi on hieman laantunut. Uskomme, että EU keskittyy jatkossakin energiaomavaraisuuteen, mutta edistyminen kohti nollapäästöjä on hitaampaa. Lisäksi jotkin pitkän aikavälin aloitteet - kuten vihreä vedyntuotanto - saattavat menettää vauhtia.

  • EU:n integraatioon kohdistuva huomio vähenee - Äärioikeistopuolueiden kasvava suosio osoittaa, että merkittävä osa Euroopan kansalaisista on yhä enemmän menettämässä luottamustaan valtiollisiin instituutioihin. Nämä äänestäjät katsovat myös, että EU:n integraatio etenee liian nopeasti ja ovat huolestuneita kansallisen itsemääräämisoikeuden säilymisestä. Tämä voi tarkoittaa, että kehitys tietyillä alueilla, kuten pääomamarkkinoiden unionissa, saattaa hidastua, ja uusien aloitteiden, kuten yhteisen puolustusrahaston, on vaikea saada tuulta alleen.

  • Maahanmuuton kiristäminen - EU:n äskettäin hyväksymät turvapaikka- ja maahanmuuttolakien uudistukset ovat tehneet turvapaikanhakijoiden pääsyn unioniin vaikeammaksi, ja äärioikeiston kasvava menestys saattaa johtaa entistä tiukempiin toimiin. Tämä voi edelleen kiristää jo valmiiksi tiukkoja työmarkkinoita.

  • Yritysmyönteisyys - Yleisenä kritiikkinä on esitetty, että nykyinen Euroopan parlamentti keskittyy liiaksi sääntelyyn yritysten kustannuksella. Erityisesti kansallisen turvallisuuden ja toimitusketjujen häiriönsietokyvyn kannalta tärkeillä aloilla, kuten puolijohteissa ja kriittisissä mineraaleissa, saatetaan harkita toimenpiteiden vähentämistä. Valtiontukisääntöjä saatetaan myös löysätä pysyvästi.

  • Mahdollisesti suotuisampi suhtautuminen Kiinaan - Tuleva Euroopan parlamentti saattaa olla entistä suotuisampi Kiinalle, mikäli äärioikeistopuolueet menestyvät hyvin. Ukrainan sodan seurauksena osa Euroopan äärioikeistosta on kääntänyt tukensa Venäjältä Kiinan suuntaan. Yhä Kiina-myönteisempi parlamentti saattaisi hankaloittaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta, koska Yhdysvallat pyrkii yhä etääntymään Kiinasta.

Hallinnollisen taakan keventäminen voi hyödyttää EU:n yrityksiä, mutta toisaalta yhdentymistä edistävät uudistukset, kuten pankki- ja pääomamarkkinaunioni, vahvistaisivat Euroopan talouden kestävyyttä ja edistäisivät kasvua.

Huomio kääntyy puolustussektorille

Yksi jo käynnissä oleva suuntaus, joka saattaa kiihtyä uuden parlamentin myötä, on EU:n poliittisten päättäjien painopisteen siirtyminen energiamurroksesta kohti yhteistä puolustusta.

Sektorit, joilla EU:n jäsenmaat pyrkivät tiivistämään yhteistyötään, sisältävät muun muassa laajamittaisten kehitysprojektien, kuten uuden sukupolven panssarivaunujen ja hävittäjien, koordinoinnin ja yhteistyön tehostamisen, hankintojen paremman koordinoinnin sekä Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisen tuontiriippuvuuden pienentämiseksi.

"Kasvavat puolustusmenot Euroopassa tarjoavat selkeän edun alueen puolustusteollisuudelle, joka hyötyy sekä vahvasta myötätuulesta että paremmasta kysynnän ennustettavuudesta keskipitkällä aikavälillä", Nicolas Wylenzek toteaa. "Toisin kuin energiasektorin toimijat, jotka ovat mukana energiamurroksessa, puolustusmateriaalitoimittajat nauttivat korkeista markkinoille pääsyn esteistä. Vaikka arvostustasot ovatkin nousseet, uskomme valikoitujen osakkeiden säilyttävän houkuttelevuutensa pitkällä tähtäimellä."

Eurooppalaiset osakkeet tuottavat hyvin

Euroopan osakemarkkinat ovat aloittaneet vuoden 2024 vahvasti, jatkaen edellisvuoden positiivista suuntausta. Vuoden alusta lähtien Morningstar Europe -indeksi on noussut 10,7 prosenttia.

Riippumatta uuden parlamentin kokoonpanosta, AXA IM:n Euroopan tietojohtaja Alessandro Tentori toteaa, että "Next Generation EU:n väliarviointi on sujunut hyvin, ja komission mukaan olemme hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme suunnitelmien investointien makrotaloudellisten vaikutusten maksimoinnin."

"Kulutus on elpymässä Euroopassa, energiashokki on hiipumassa ja olemme unohtamassa sen", kertoo Niall Gallagher, GAM:n Equity Europe -osaston sijoitusjohtaja. "Odotamme inflaation laskevan edelleen, mutta se pysyy korkeammalla ja epävakaammalla tasolla kuin aiemmin, vaikka se ei yltäisikään viimeisen kahden vuoden tasolle. Uskomme, että tämä edistää reaalipalkkojen kasvua, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti kulutukseen."

Sijoitusjohtaja kuitenkin varoittaa, että tietyt markkinasegmentit ovat tällä hetkellä yliarvostettuja, erityisesti kasvuosakkeet. Kasvuosakkeiden arvostukset ovat nousseet, sillä markkinat ovat ennakoineet korkojen laskua. "Mikäli korot eivät laske tai lasku ei tapahdu niin nopeasti kuin sijoittajat ennakoivat, on olemassa riski, että tietyt Euroopan kasvuosakkeiden arvostukset voivat puristua. Meidän on siis oltava varuillamme tämän riskin suhteen", Gallagher sanoo.

”Kaiken kaikkiaan, huolimatta muuttuvasta poliittisesta tilanteesta, jota pidämme hieman negatiivisena, suhtaudumme edelleen myönteisesti eurooppalaisiin osakkeisiin. Kasvuympäristö paranee ja finanssipoliittinen tuki on vahvaa. Suosimme erityisesti eurooppalaisia pankkeja ja kotimaista kulutusta, kuten matkailu- ja vapaa-ajan sektoria”, Wylenzek totesi.

"Katsomme puolustusteollisuutta suotuisana suhdannekehityksen kannalta ja terveydenhuoltoa, televiestintää sekä yleishyödyllisiä laitoksia defensiivisemmästä näkökulmasta. Viime aikojen vahva kehitys Euroopan osakemarkkinoilla, Iso-Britanniaa lukuun ottamatta, osoittaa, että globaalit sijoittajat ovat alkaneet uudelleenarvioida eurooppalaisia osakkeita Euroopan talouden elpymisen ja Yhdysvaltojen markkinoiden keskittymisriskin myötä. Uskomme vahvasti, että tämä trendi tulee jatkumaan", päättää Wellingtonin strategi.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja