Pohjoismaiden aliarvostetuimmat osakkeet

Morningstarin kattamista 42 pohjoismaisesta osakkeesta puolet katsotaan aliarvostetuiksi. Niistä 18 on ruotsalaisia ja tanskalaisia osakkeita.

Johanna Englundh 03.10.2023
Facebook Twitter LinkedIn

pohjoismaisia lippuja

Analyytikkojemme maailmanlaajuisesti kattamista 1 740 osakkeesta 42 sijaitsee Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa tai Norjassa. Näille osakkeille on annettu tähtiluokitus sen perusteella, onko osake analyytikon mielestä yli- vai aliarvostettu. Aliarvostetuiksi katsotut osakkeet saavat tähtiluokituksen 4 ja 5 välillä, kun taas yliarvostetut osakkeet saavat tähtiluokituksen 1.

Analyytikkomme arvioivat osakkeita käyttämällä hinta/käypä arvo -suhdetta. Hinta/käypä arvo -suhde 1 tarkoittaa, että yhtiö on niin lähellä käypää arvoa kuin se voi olla, kun taas 2 tarkoittaa, että yrityksen markkina-arvo on kaksinkertainen suhteessa sen käypään arvoon (ja siten osake on yliarvostettu).

Suurimmalla osalla pohjoismaisista osakkeista hinta/käypä arvo -suhde on alle 1, lukuun ottamatta 11 osaketta, joiden arvostus on 1 tai hieman yli. Yliarvostetuimpia osakkeita ovat Epiroc (1,38), Novo Nordisk (1,37), Atlas Copco (1,24) ja Wartsila (1,21).

Morningstarin luokitusjärjestelmä ottaa huomioon myös epävarmuuden yrityksen kassavirroissa tai voitoissa seuraavien 5–10 vuoden aikana. Tämä tunnetaan nimellä Fair Value Uncertainty Rating, joka on käytännössä osakkeen "riskiluokitus”. Vain kahden pohjoismaisen yhtiön, Handelsbankenin ja Koneen, Fair Value Uncertainty Rating on ”alhainen”, kun taas Swedbank ja Danske Bank ovat ainoat, joiden luokitus on "erittäin korkea".

Morningstarin analyytikot pitävät seuraavaa 21 osaketta aliarvostettuina:

Listalla on yhdeksän ruotsalaista, yhdeksän tanskalaista, kaksi suomalaista ja yksi norjalainen yritys. Näistä yrityksistä kuusi on saanut viisi tähteä, tehden niistä aliarvostetuimpia. Tarkastelemme aliarvostetuimpia yhtiöitä tarkemmin alla:

Elekta B
Morningstar Rating: ★★★★★
Taloudellinen vallihauta: Leveä
Käypä arvo: 127 SEK
Fair Value Uncertainty Rating: Keskiverto

Elekta kehittää, valmistaa ja jakelee hoidon suunnittelujärjestelmiä neurokirurgiaan ja sädehoitoon, kuten stereotaktiseen radiokirurgiaan ja brakyterapiaan. Morningstarin Euroopan osaketutkimuksen johtaja Alex Morozov toteaa tuoreessa analyysissään, että vierailu yhtiön äskettäisessä pääomamarkkinapäivässä antoi "lisää luottamusta yhtiön ohjelmistotarjontaan".

"Elekta keskittyy edelleen liikevoittoprosentin parantamiseen, ja yhtiö viimein onnistui siinä ensimmäisellä neljänneksellä. Vahva myynti auttoi, mutta Elekta hallitsee myös toimintakulujaan huolellisesti. Yhtiön positiivinen liikevoittoprosentin kehitys vahvistaa luottamustamme keskipitkän aikavälin tavoitteiden suhteen, etenkin kun inflaatio ja rahtikuljetusten ongelmat hellittävät", Morozov sanoi 6.9.2023 päivätyssä analyysissä.

Kun otetaan huomioon nykyinen osakekurssi, joka on noin 76 kruunua, Morozovin arvioima 127 kruunun käypä arvo vastaa noin 67 prosentin nousuvaraa.

Nokia
Morningstar Rating: ★★★★★
Taloudellinen vallihauta: Ei ole
Käypä arvo: 6 EUR
Fair Value Uncertainty Rating: Keskiverto

Nokia on televiestintäalalla toimiva monikansallinen yhtiö. Se tarjoaa ratkaisuja IP-, laajakaista-, digitaalisen terveydenhuollon ja pilvipohjaisten järjestelmien alalla. Morningstarin osakeanalyytikko Matthew Dolgin kertoo, että vuoden 2023 ennusteella kuuden euron käypä arvo tarkoittaa yhdeksän EV/EBITDA-kerrointa ja 17:n P/E-kerrointa.

"Uskomme myynnin kasvavan 1–2 prosenttia vuodessa koko viisivuotis ennusteemme ajan. Uskomme orgaanisen kasvun olevan epävakaata. Yhtiö hyötyy 5G:n päivityssyklin jatkumisesta sekä sen vahvasta verkkoinfrastruktuuriliiketoiminnasta, jotka muodostavat kiinteiden verkkojen rakennuspalikat. Kuitenkin kulutustaso vaihtelee kaikissa maanosissa, joissa Nokia toimii. Myös Nokian patenttiriidat useiden yritysten kanssa heikentävät Nokian teknologiasegmentin myyntinäkymiä siksi heikentävät ennustettamme. Emme odota yhtiön palaavan vuoden 2021 myyntitasolle kyseisessä segmentissä. Ennustamme myynnin kasvavan ennusteemme lopussa vain noin yhden prosentin vuodessa, mikä on mielestämme kohtuullista ottaen huomioon Nokian syklisen liiketoiminnan", Dolgin perusteli analyysissään heinäkuun lopulla.

Dolginin arvioima 6 euron käypä arvo vastaa noin 54 prosentin nousuvaraa suhteessa syyskuun lopun noin 3,9 euron osakekurssiin.

Ørsted
Morningstar Rating: ★★★★★
Taloudellinen vallihauta: Kapea
Käypä arvo: 670 DKK
Fair Value Uncertainty Rating: Keskiverto

Ørstedin käyttökatteesta noin 75 prosenttia tulee merituulipuistoista. Sen liiketoiminta on ainutlaatuinen yhdistelmä eurooppalaisten energiayhtiöiden ja uusiutuviin energialähteisiin keskittyvien toimijoiden joukossa. Käytössä oleville tuulipuistoille myönnettävien runsaiden tukien painotettu keskimääräinen käyttöikä ennen päättymistä on noin 13,5 vuotta.

"Tämä takaa pääoman tuoton, joka tulee ajan mittaan ylittämään keskimääräisen pääomakustannuksen, mikä tukee konsernin kapeaa vallihautaa", kirjoittaa Morningstarin vanhempi analyytikko Tancrede Fulop elokuun lopun analyysissä.

Yhtiön ilmoitettua mahdollisista arvonalennuksista tuulivoimahankkeissa Yhdysvalloissa, analyytikko korjasi käypää arvoa 700 Tanskan kruunusta 670 Tanskan kruunuun.

Ørstedin nykyinen osakekurssi on noin 381 Tanskan kruunua, mikä tarkoittaa osakkeella olevan noin 76 prosentin nousupotentiaali.

GN Store Nord 
Morningstar Rating: ★★★★★
Taloudellinen vallihauta: Kapea
Käypä arvo: 270 DKK 
Fair Value Uncertainty Rating: Korkea

Morningstarin analyytikot näkevät lääketieteellisen teknologian yritykselle GN Store Nordilla 120 prosentin nousupotentiaalin suhteessa nykyiseen noin 123 Tanskan kruunun osakekurssiin. Analyytikko kuitenkin alensi yhtiön käypää arvoa maaliskuun lopussa:

"Laskemme GN Store Nordin käypää arvoa 348 Tanskan kruunusta 270 Tanskan kruunuun, koska päivitimme malliamme viimeaikaisten tapahtumien perusteella, jotka liittyvät lähinnä audiosegmentin kasvun hidastumiseen, kuuloliiketoiminnan normalisoitumiseen, sekä kuulosegmentin Livelyn ja audiosegmentin SteelSeriesin yritysostoihin", totesi Alex Morozov, Morningstarin Euroopan osaketutkimuksen päällikkö Euroopassa.

Ericsson
Morningstar Rating: ★★★★★
Taloudellinen vallihauta: Ei ole
Käypä arvo: 95 SEK
Fair Value Uncertainty Rating: Korkea

Ericsson tuottaa ohjelmisto- ja IT-infrastruktuuriratkaisuja mobiili-, laajakaista- ja pilvipalveluihin, sekä niihin liittyviä teknisiä palveluja. Sen asiakkaat sijoittuvat pääasiassa sähköisen kaupankäynnin, tietotekniikan ja viestinnän toimialoille.

"Lyhyellä aikavälillä uskomme, että Ericsson voi hyötyä 5G:n päivityssyklistä, joka etenee merkittävästi suurimmassa osassa maailmaa. Emme kuitenkaan odota silmiä hiveleviä lukuja, sillä uskomme, että Pohjois-Amerikassa, joka on Ericssonin suurin maantieteellinen alue, on jo nähty 5G-verkkoihin suunnattujen investointien huippuarvo. Cradlepointin ja Vonagen yritysostojen myötä odotamme yritysasiakkaiden muodostavan noin kymmenen prosenttia yhtiön liikevaihdosta ennusteemme lopussa", perusteli Morningstarin analyytikko Matthew Dolgin 14.7.2023 päivätyssä analyysissä.

Ericssonilla käydään kauppaa noin 55 kruunulla, mikä merkitsee noin 73 prosentin nousupotentiaalia suhteessa Dolginin arvioimaan 95 kruunun käypään arvoon.

Millicom
Morningstar Rating: ★★★★★
Taloudellinen vallihauta: Kapea
Käypä arvo: 315 SEK
Fair Value Uncertainty Rating: Korkea

Pääasiassa kehittyville markkinoille suuntautuvalla teleyhtiö Millicomilla arvioidaan olevan noin 82 prosentin nousupotentiaali suhteessa nykyiseen 173 kruunun osakekurssiin.

"Taloudelliset ja poliittiset haasteet joillakin markkinoilla sekä heikko Kolumbian peso ovat haitanneet viimeaikaisia tuloksia. Uskomme silti, että älypuhelinten ja laajakaistan jatkuva käyttöönotto mahdollistaa yhtiön vakaan kasvun ja kassavirran tuottamisen tulevina vuosina", kirjoittaa Michael Hodel, Morningstarin osaketutkimuksen johtaja media- ja televiestintäalalla.

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Elekta AB Class B82,25 SEK-0,60
GN Store Nord A/S221,30 DKK3,27
Millicom International Cellular SA SDR255,00 SEK0,47
Nokia Oyj3,60 EUR0,28
Orsted A/S419,50 DKK-2,98
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B61,46 SEK0,75

Tietoja kirjoittajasta

Johanna Englundh  on Morningstarin toimittaja Ruotsissa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja