Pohjoismaisista kultamitalistirahastoista valtaosa Norjassa

Pohjoismaisten välisen vertailun voittaja on Norja, jota seuraa Suomi kakkossijalla. Ruotsi ja Tanska jakavat kolmannen sijan.

Johanna Englundh 30.06.2023
Facebook Twitter LinkedIn

Rating

Morningstar Medalist Rating on kattava, eteenpäin katsova arvosana, jossa rahastot luokitellaan asteikolla Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative. Arvosana perustuu kolmeen pilariin: Tiimi, Prosessi ja Taustayhtiö. Kukin pilari pisteytetään asteikolla korkea - keskimääräistä korkeampi - keskimääräinen, keskimääräistä alhaisempi - alhainen.

Arvosana voidaan antaa kolmella eri tavalla: suoraan rahastoa tarkkailevan analyytikon toimesta, suoraan algoritmin avulla tai hybridinä, jossa analyytikoiden ja algoritmin antamia arvioita yhdistetään sen mukaan mitä arvioita on saatavilla. Mikäli analyytikko on arvioinut pilarin, sitä käytetään, mutta vaihtoehtona on algoritmin pisteytys.

Suurimmalla osalla pohjoismaisista rahastoista (tarkastelemme tässä analyysissa Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Suomea) on Medalist Rating. Tanskassa 84 prosentilla ja Suomessa 80 prosentilla rahastoista on Medalist Rating. Ruotsissa ja Norjassa tämä luku on vastaavasti 78 prosenttia ja 63 prosenttia.

Norjassa on eniten kultamitalistirahastoja

Norjassa on yhteensä 395 rahastoa, joista 26:lle on myönnetty korkein arvosana, Gold. Tämä tarkoittaa, että 10,3 prosenttia norjalaisista rahastoista on saanut Gold-arvosanan. Kultamitalistirahastojen listaa hallitsevat pääasiassa DNB ja Storebrand: DNB:llä on 11 kultamitalistirahastoa ja Storebrandilla 10. Suurin osa näistä rahastoista on saanut arvosanan algoritmin avulla.

Rahastojen keskimääräinen palkkio on 0,45 %. Kallein rahasto on C WorldWide Asia, jonka juoksevat kulut ovat 1,6 %, kun taas halvimpiin kuuluu kourallinen indeksirahastoja, joiden juoksevat kulut ovat 0,10 %. Suurin rahasto on DNB Teknologi, joka hallinnoi noin 45 miljardia Norjan kruunua, kun taas pienimmän rahaston DNB Telecomin hallinnoitavat varat ovat 250 miljoonaa Norjan kruunua.

Suomi perässä

Toisella sijalla on Suomi, jossa 504:stä rahastosta 40, eli 9,9 prosenttia on saanut Gold-arvosanan. Suomalaisten kultamitalistirahastojen joukossa on edustettuna lähinnä kolme rahastotaloa: Evli (14 rahastoa), LähiTapiola (14 rahastoa) ja Seligson & Co (8 rahastoa). Myös Suomessa suurin osa rahastoista on saanut arvosanan algoritmin avulla, mutta suomalaisilla rahastoilla on enemmän analyytikoiden arvioimia pilareita. Evlin rahastot ovat saaneet toiseksi korkeimman luokituksen Taustayhtiö-pilarin osalta.

Suomalaisten kultamitalistirahastojen keskimääräinen juokseva kulu on yli kaksinkertainen suhteessa norjalaisiin kultamitalistirahastoihin, 0,94  %. Rahastojen juoksevat kulut vaihtelevat 0,29 ja 1,89 prosentin välillä, joista Seligson & Co Euro Bond on edullisin ja Evli Global Multi Manager 50 Fund on kallein. Suurin rahasto on Evli Euro Liquidity, jonka hallinnoitavat varat ovat 1,8 miljardia euroa, kun taas pienin rahasto on Evli Nordic Small Cap, jonka hallinnoitavat varat ovat noin 1,6 miljoonaa euroa.

Ruotsi ja Tanska jaetulla kolmannella sijalla

Ruotsiin ja Tanskaan on rekisteröity suunnilleen yhtä monta rahastoa: Tanskassa on 776 rahastoa ja Ruotsissa 773 rahastoa. 44:llä Tanskaan ja 41:llä Ruotsiin rekisteröidyllä rahastolla on Gold-arvosana. Vaikka molemmissa maissa on huomattavasti enemmän kultamitalistirahastoja kuin Suomessa ja Norjassa, niiden osuus suhteessa rahastojen kokonaismäärään on huomattavasti pienempi (6,8 %).

Ruotsalaisten kultamitalistirahastojen alhaisimmat kulut ovat kolmella Nordnetin Ruotsiin, Norjaan ja Suomeen keskittyvillä kuluttomilla indeksirahastoilla. Kallein rahasto on PriorNilsson Evolve Global, jonka juoksevat kulut ovat 2,10 %. Ruotsalaisten kultamitalistirahastojen keskimääräiset juoksevat kulut ovat 0,55 %. Kyseinen rahasto on myös joukon pienin, sillä sen hallinnoitavat varat ovat vain 14 miljoonaa kruunua. Suurin rahasto on AP7 Aktiefond, joka hallinnoi 876 miljardia Ruotsin kruunua. Sen kokoero on valtaisa suhteessa seuraavaksi suurimpaan kultamitalistirahastoon, Länsförsäkringar Global Indexiin, jonka hallinnoitavat varat ovat noin 58 miljardia kruunua.

Kultamitalistirahastoja on eniten AMF:llä (10), Spiltanilla (6) ja Länsförsäkringarilla (5).

Tanskalaisten kultamitalistirahastojen keskimääräinen palkkio on 0,75 %. Kallein rahasto on BLS Invest Danske Aktier Akk (1,96 %), kun taas edullisimmat ovat Nykredit Invest Engros Lange Obl ja Nykredit Invest Engros Lange Obl Fonde (0,16 %). Suurin rahasto, Nykredit Inv Engros Aktier Akk hallinnoi 11 miljardia Tanskan kruunua. Pienin rahasto, C WorldWide Asia Akkumulerende, hallinnoi puolestaan 19 miljoonaa Tanskan kruunua.

Nykredit on tanskalaisten rahastotalojen selkeä voittaja, sillä 61 prosenttia tanskalaisista kultamitalistirahastoista on sen hallinnoimia.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Johanna Englundh  on Morningstarin toimittaja Ruotsissa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja