Miten salkunhoitajat vaikuttavat yrityksiin käytännössä

Rahastonhoitajat puhuvat usein siitä, miten he pyrkivät vaikuttamaan yrityksiin. Mutta miten vaikuttaminen tapahtuu käytännössä? Kaivaudumme syvemmälle vastuullisuuden maailmaan Sustainalyticsin kanssa.

Johanna Englundh 19.05.2023
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Johanna Englundh: Sustainalytics on osa Morningstar-perhettä, ja useimmat teistä ovat varmasti tietoisia vastuullisuusratingista, mutta Sustainalytics tekee paljon muutakin kuin arvioi rahastojen ESG-riskejä. Tänään saamme katsauksen asiaan, josta monet sijoittajat ovat kiinnostuneita, mutta joka on osoittautunut vaikeaksi ymmärtää. Sitä kutsutaan hyväksi hallinnoinniksi (engl. stewardship) ja Hanna Roberts on täällä kanssani tänään kertomassa siitä.

Hanna, aloitetaan perusasioista. Mitä hyvä hallinnointi tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Hanna Roberts: Kiitos. Termillä tarkoitetaan pääoman vastuullista kohdentamista, hallinnointia ja valvontaa, jolla luodaan pitkäaikaista arvoa asiakkaille sekä edunsaajille, mutta myös kestävää kehitystä taloudelle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Se sisältää sekä sitoutumistoimia että äänestämistä. Se on tärkeää siksi, koska siinä käsitellään ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia, mutta myös tapahtumia, joita voidaan hyödyntää valtakirjaäänestyksiin liittyvissä päätöksissä. Se voi auttaa tiedottamaan yrityksen ESG-suorituskyvystä, ja se voi tukea turvallisuuteen liittyvissä päätöksissä. Sitä voidaan käyttää potentiaalisena varoitusmerkkinä tai signaalina positiivisesta liikehdinnästä. Vaikuttaminen (engl. engagement) ja hyvä hallinnointi ovat keskeinen osa erilaisia vastuullisia sijoituksia koskevia oppaita ja erilaisia säännöstöjä, kuten UK Stewardship Code. Sijoittajia pyydetään siis sitoutumaan. Näin ollen vaikuttaminen voi myös auttaa sijoittajia viestimään edistyksistä ja tuloksista. Vaikuttaminen on pitkälti tulevaisuuteen suuntautuvaa, joten sillä pyritään puuttumaan tämän ja huomisen päivän ongelmiin. Vaikuttamisen ja hallinnon parissa työskentelystä on siis monia etuja.

Englundh: Selvä. Voisitko kertoa meille hieman Sustainalyticsin roolista tässä ja siitä, ketä te edustatte?

Roberts: Meillä on noin 115 hyvä hallinnointi -ohjelman asiakasta. Asiakkaat jakautuvat eri puolille maailmaa. Suuri osa asiakkaista on tietenkin Euroopassa, ja määrä kasvaa Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaamme jakautuvat suurelta osin omaisuuden haltijoihin ja varainhoitajiin, noin 50 prosenttia molempiin. Asiakkaillamme on suuri jalanjälki. Olemme laskeneet, että asiakkaidemme hallinnoimat varat ovat noin 4,2 biljoonaa euroa. Toteutamme sitoumuksia asiakkaidemme kanssa ja heidän puolestaan.

Englundh: Sen sijaan, että kaikki nämä eri varainhoitajat kävisivät omia keskustelujaan yrityksen kanssa, ne voivat toimia Sustainalyticsin kautta. Onko näin?

Roberts: Se on yhteistoiminnallista resurssien yhdistämistä.

Englundh: Tämä kaikki kuulostaa teoriassa hyvältä, mutta tiedän, että monien sijoittajien on vaikea ymmärtää tätä. Voitko antaa meille esimerkin siitä, miten se käytännössä tapahtuu?

Roberts: Ehdottomasti. Alkuun päätetään, millainen sitoutuminen on yrityksen kohdalla tärkeää. Mietitään siis, onko kyseessä riski ja mahdollisuus, onko tapahtunut jokin vaaratilanne vai onko jokin systeeminen asia, joka halutaan ottaa huomioon, kuten nollapäästöt tai luonnon monimuotoisuus. Sitten hyödynnämme sisäistä tutkimustamme määritelläksemme puutteet. Kehitämme yritykselle sitoutumissuunnitelman, strategian, ja otamme yhteyttä yrityksiin aloittaaksemme sitoutumisen. Laadimme esityslistat. Olemme hyvin avoimia asiakkaillemme, kutsumme heidät mukaan kokouksiimme, ja he voivat joko osallistua kokouksiin niin paljon kuin haluavat tai antaa meidän hoitaa vaikuttamisen heidän puolestaan. Ja kun aloitamme vaikuttamisen, me mittaamme edistymistä ja vastauksia. Mittaamme tuloksia ja raportoimme niistä avoimesti asiakkaillemme. Meillä on myös erilaisia mittareita, kuten erilaisia työkaluja siihen, jos sitoutuminen ei suju niin nopeasti kuin haluaisimme, tai jos tulokset eivät ole niin hyviä kuin odotimme.

Esimerkkinä mainittakoon Vale, jonka vuonna 2019 Brumadinhossa Brasiliassa sattunut pato-onnettomuus johti padon sortumiseen, jossa kuoli noin 270 ihmistä. Tapahtumasta tehtiin lukuisia tutkimuksia ja sovintosopimuksia, ja aloimme olla mukana jo vuoden 2019 alussa. Muutostavoitteena oli, että yhtiön olisi teetettävä ulkopuolinen tekninen selvitys syiden ymmärtämiseksi ja että sen olisi vahvistettava rikastushiekan varastointilaitostensa hallintaa parhaan käytettävissä olevan tekniikan avulla. Sen oli otettava käyttöön politiikka, jossa laitokset suunniteltaisiin ensisijaisesti turvallisuuden eikä kustannusten perusteella. Yrityksen oli varmistettava korjaavan ohjelman toteutus, ja sen oli myös parannettava johtokunnan teknistä tietämystä, jotta voitaisiin varmistua, että mahdollisiin huolenaiheisiin puututaan asianmukaisesti. Neljän vuoden ajan olemme olleet tekemisissä yrityksen kanssa lukuisissa kokouksissa, konferenssipuheluissa ja käyneet vierailulla. Olemme järjestäneet pyöreän pöydän keskusteluja heidän kanssaan. Nyt voimme todeta, että Vale on suorittanut korvaukset 99-prosenttisesti ja korjaussopimuksen täytäntöönpanon noin 60-prosenttisesti.

Lopuksi meidän on varmistettava, että yrityksen kulttuuriin puututaan niin, että myös yrityskulttuuri muuttuu yrityksen sisällä. Tämä on esimerkki siitä, miten puutumme tapaukseen ja varmistamme, että se on hoidettu. Mutta mielestäni tärkeää on myös se, että katsomme tulevaisuuteen ja kysymme, miten voidaan varmistaa, että yritys on hyvässä kunnossa, jotta tapaus ei toistuisi.

Englundh: Erittäin mielenkiintoista. Kiitos paljon, Hanna, että liityit seuraamme tänään ja annoit meille hieman tietoa tästä vaikuttamis-palvelusta. Seuraavaan kertaan, olen Johanna Englundh Morningstarilta.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Vale SA ADR216,00 MXN0,47

Tietoja kirjoittajasta

Johanna Englundh  on Morningstarin toimittaja Ruotsissa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja