Tuuli puhaltaa turbiinien kannalta oikeaan suuntaan

Tuulivoima ei ole ainoastaan ympäristöystävällistä, vaan sillä on myös taloudellista ja geopoliittista vetovoimaa.

Sunniva Kolostyak 15.11.2022
Facebook Twitter LinkedIn

tuuliturbiini

Fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat nousussa, mutta vihreä siirtymä on silti yhä lähempänä. Uusiutuvista energialähteistä on tulossa hallitseva puheenaihe seuraavaksi 30 vuodeksi.

Monista uusiutuvista energialähteistä tehdään parhaillaan tutkimusta. Yksi tärkeimmistä niistä on tuuli, jonka Morningstar uskoo olevan optimaalinen energianlähde sekä ympäristön että talouden kannalta.

Miksi? Tuulivoima on 40 kertaa puhtaampaa kuin kaasuvoima ja 75 kertaa puhtaampaa kuin hiilivoima, jotka yhdessä muodostavat 55 prosenttia maailman energiankulutuksesta. Se on myös monissa maissa halvin energianlähde.

Aika on kuitenkin käymässä vähiin. Maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt saavuttivat ennätyslukemat vuonna 2021, joten tavoitteeseen saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä (Pariisin sopimuksen tavoite) on vielä pitkä matka.

Morningstar arvioi maailmanlaajuisen tuulivoimakapasiteetin kasvavan 2,7-kertaiseksi (eli jopa 165 gigawattia vuodessa) vuoteen 2030 mennessä. Jotta nettonollapäästöt saavutettaisiin vuoteen 2050 mennessä, vuotuisten kapasiteetinlisäysten tulisi olla yli kaksi kertaa suuremmat (noin 390 gigawattia vuodessa) vuoteen 2030 mennessä.

Tuulivoimakapasiteetin kasvattaminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia tuulivoiman tuotantoon osallistuville yrityksille ja niiden sijoittajille.

Energiavarmuus ohjaa investointeja

Morningstarin tuoreessa tuulivoimaa käsittelevässä raportissa tuulivoimakapasiteetin on arvioitu kasvavan 11 prosenttia vuodessa vuoteen 2030 asti.

Osakeanalyytikko Matthew Donen perustelee analyytikkoryhmän optimismia tuulivoimaa kohtaan energiavarmuuteen liittyvän epävarmuuden vuoksi toteutetuilla toimilla, ennemmin kuin kunnianhimoisilla ympäristötavoitteilla.

Energiariippumattomuuden tavoitteleminen on paljon konkreettisempaa kuin keskittyminen ympäristötavoitteisiin, joiden saavuttamiseksi ei yleensä ole esitetty kovin selkeitä keinoja.

Donenin mukaan tuulivoimalla on ratkaiseva rooli energiariippuvuuden vähentämisessä erityisesti Ukrainan sodan ja nykyisen energiakriisin jälkeen.

"Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista rajoitti maanosan roolia Ukrainan sodan estämisessä."

"Vähähiiliset vaihtoehdot, kuten tuulivoima, ovat paras pitkän aikavälin ratkaisu energiavarmuuden ja -riippumattomuuden kannalta. Ne voidaan myös toteuttaa öljyä ja hiiltä puhtaampia energianlähteitä, kuten ydinvoimaa, nopeammin."

Lisätoimet ovat tarpeen

Poliittiset päättäjät ovat tunnustaneet, että tuulivoimalla voi olla tärkeä rooli energiariippumattomuuden saavuttamisessa. Maatuulivoimaloiden rakentamisen lupamenettelyjä nopeutetaan, mikä on tervetullutta epävarman sääntelyn jälkeen. 

Tuulivoimaloiden lisääminen ei kuitenkaan riitä siihen, että uusiutuvilla energialähteillä saataisiin kompensoitua muita energialähteitä kasvihuonekaasupäästöjen eliminoimiseksi. Lisäksi Eurooppa on edelleen erittäin riippuvainen ulkoisista energianlähteistä: vuonna 2020 noin 58 prosenttia Euroopassa kulutetusta energiasta tuotiin muualta. Suurin energianlähde oli Venäjältä tuotu fossiilinen polttoaine (24,4 prosenttia energian kokonaistarpeesta).

Myös suuripäästöisten hiilivoimaloiden poistaminen käytöstä on tarpeen, ja se on noussut energiaosastojen asialistalla korkeammalle. YK:n ilmastonmuutosta käsittelevässä tärkeimmässä päätöksentekoelimessä COP26:ssa 46 maata sitoutui luopumaan kotimaisen hiilen käytöstä 2030- ja 2040-luvuilla.

Tuulivoimaosakkeet

Morningstar osakeanalyytikot suosittelevat sijoittamaan tuulen megatrendiin mieluiten sellaisten yleishyödyllisten laitosten ja rakennuttajien kautta, jotka tarjoavat sijoittajille laadukasta kasvua ja samalla hyötyvät energiamurroksesta. Pidämme yrityksistä, jotka joko pysyvät johtajina tuulivoimaan siirtymisessä, kuten Orsted, RWE ja NextEra Energy, tai joilla on merkittävä kasvumahdollisuus, kuten American Electric Powerilla.

Odotamme tuuliturbiinivalmistajien kannattavuuden olevan jatkossakin heikko, koska alan hinnoittelukilpailu, tuotteiden samankaltaisuus ja pitkät investointisyklit rajoittavat alan kannattavuutta.

Analyytikkomme valinnat maailmanlaajuiseen tuulivoimateemaan Euroopassa ovat Orsted ja RWE sekä Yhdysvalloissa American Electric Power ja NextEra Energy. Donenin mukaan turbiinivalmistajat eivät ole onnistuneet luomaan taloudellisia vallihautoja. Kilpailun odotetaan jatkuvan, koska yrityksillä on paineita pitää tuulivoiman tasoitetut sähkökustannukset (LCOE) alhaisina ja koska Kiina on lisännyt turbiinivalmiuksiaan.

Orsted (Orsted)

"Orsted on markkinajohtaja merituulivoimassa. Yritys on sidottu merituulivoimateemaan vahvasti, sillä se oli Iso-Britannian viimeisimmän merituulivoimasta järjestetyn huutokaupan suurin voittaja. Yrityksellä on hyvät edellytykset hyötyä tuulivoimakapasiteetin kasvusta, ja sillä on suuria tavoitteita kasvattaa kapasiteettiaan entisestään tulevien vuosikymmenten aikana."

RWE (RWE)

"RWE saa merkittävää hyötyä tuulivoimaan siirtymisestä, sillä se on toiseksi suurin merituulivoiman kehittäjä. RWE:n tuulivoimakapasiteetti tulee kasvamaan entisestään, sillä yritys teki hiljattain menestyksekkään tarjouksen New York Bightin merituulivoimahuutokaupassa.

Americal Electric Power (AEP)

"American Electric Power on yksi Yhdysvaltojen suurimmista säännellyistä yleishyödyllisistä laitoksista, joka tuottaa, siirtää ja jakaa sähköä yli viidelle miljoonalle vähittäisasiakkaalle 11 osavaltiossa. AEP:n siirto- ja jakeluinfrastruktuuri, joka muodostaa suurimman osan sen tuloista, on avainasemassa puhtaaseen energiaan siirtymissä.

"Lisäksi AEP on tekemässä muutoksia sen tuotantokantaan. AEP odottaa asentavansa vuoteen 2030 mennessä noin 15 gigawattia uusiutuvaa energiaa, mikä on lähes kaksinkertainen vuonna 2020 ehdotettuun tavoitteeseen nähden. Tämä koostuu 8,2 gigawatin tuulivoimatuotannosta tuulivoimarikkailla palvelualueilla ja 6,8 gigawatin aurinkovoimatuotannosta. Yhtiö myös suunnittelee vuosien 2022 ja 2028 välisenä aikana poistavansa lähes 5,3 gigawattia hiilivoimatuotantokapasiteettia."

NextEra Energy (NEE)

"NextEra Energy tarjoaa sijoittajille laadukkaan säännellyn yleishyödyllisen laitoksen ja kasvussa olevan uusiutuvan energian liiketoiminnan. Uskomme, että yhdelläkään yhdysvaltalaisella energialaitoksella ei ole parempia mahdollisuuksia hyötyä uusiutuvan energian siirtymästä ja Bidenin hallinnon puhtaaseen energiaan keskittymisestä kuin NextEralla. Yhtiö on hankkinut itselleen joitakin maan halutuimmista tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoalueista, ja sillä on tuulivoimassa Pohjois-Amerikan suurin markkinaosuus."

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
American Electric Power Co Inc92,67 USD0,14
NextEra Energy Inc76,09 USD-0,42
Orsted A/S419,50 DKK-2,98
RWE AG Class A34,71 EUR-1,92

Tietoja kirjoittajasta

Sunniva Kolostyak  is data journalist for Morningstar.co.uk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja