Mitä on faktorisijoittaminen?

Osakkeiden tuottoa selitetään usein arvo- ja kasvutyyleillä. Mutta kertovatko ne kaiken?

Fernando Luque 01.04.2022
Facebook Twitter LinkedIn

värikynät

Faktorisijoittaminen on suhteellisen tuore ilmiö. Sitä hyödyntävät ETF-rahastot tunnetaan yleisesti nimellä strateginen beeta (tai smart-beeta). Vaikka näitä rahastoja hoidetaankin ennalta sovittujen sääntöjen avulla, niiden tavoitteena on tehdä osakeindeksejä suurempaa tuottoa tai saavuttaa indeksejä pienempi riskitaso hyödyntämällä faktoreita eli tuotontekijöitä.

Vaikka faktorisijoittaminen saattaa vaikuttaa täysin uudelta konseptilta, sen perusta on ollut tiedeyhteisön tiedossa jo pidemmän aikaa.

Tuoton lähteet

Faktorisijoittamisessa pyritään eristämään yksi tai useampi tuoton lähde, ns. faktori (uusin trendi on eristää useampi kuin yksi faktori). Tiedeyhteisö on melko yksimielinen siitä, että osakkeiden tuottoa voidaan selittää kuudella faktorilla: sijoitustyyli, momentum, yhtiön koko, volatiliteetti, laatu ja osinkotuotto.

Faktoreihin voidaan sijoittaa samalla tavoin kuten esimerkiksi tiettyihin alueisiin, valtioihin tai sektoreihin. Salkunhoitaja voi esimerkiksi sijoittaa fundamenteiltaan halpoihin yhtiöihin (sijoitustyyli), lyhyellä aikavälillä suhteellisen hyvin tuottaneisiin yhtiöihin (momentum), pieniin yhtiöihin (koko), alhaisen volatiliteetin yhtiöihin tai korkeaa osinkotuottoa tarjoaviin yhtiöihin.

Alla oleva taulukko esittää eri faktoreita seuraavien indeksien tuottoja eri aikaväleillä.

faktoreita seuraavien indeksien tuottoja

Miten faktoreita voidaan tunnistaa?

Morningstar julkaisi vuonna 1992 osakkeiden style boxin, jonka avulla osakerahastoja voidaan jaotella niiden omistusten markkina-arvolla painotetun koon (pieni, keskisuuri ja suuri) ja sijoitustyylin (arvo, seka ja kasvu) mukaan.

Osaketuottoa selittäviä faktoreita on myöhemmin löydetty lisää. Vaikka koko- ja tyyli-faktorit selittävät osakerahastojen pitkän aikavälin tuottoa, ne eivät kuitenkaan kerro kaikkea. Siksi olemme lanseeranneet uuden työkalun, Faktoriprofiilin, täydentämään Style Boxia. Faktoriprofiili ottaa huomioon useampia osakerahaston tuottoa selittäviä faktoreita.

Faktoriprofiili kuvaa rahaston altistumista seitsemälle faktorille (aikaisemmin mainitut sekä likviditeetti), jotka yhdessä selittävät osakerahaston pitkän aikavälin tuottoa entistä kattavammin. Faktorien taustalla on akateemista tutkimusnäyttöä ja ne ovat osa sijoitusammattilaisten työkalupakkia.faktoriprofiili

Miten sijoittajat voivat hyödyntää Faktoriprofiilia?

Morningstarin Faktoriprofiililla voidaan selvittää, kuinka vahvasti osakerahaston tuotto heijastelee eri faktoreita. Kun tarkastellaan yksittäistä rahastoa, Faktoriprofiilia voidaan hyödyntää ns. valvontatyökaluna. Sijoittaja voi esimerkiksi tarkistaa, vastaavatko rahaston faktorilataukset rahastonhoitajan mukailemaa strategiaa.

Faktoriprofiili voi olla vielä hyödyllisempi vertailtaessa samankaltaisia rahastoja.

Faktorit muistuttavat meitä siitä, että osaketuottojen taustalla on muitakin faktoreita kuin pelkästään arvo- tai kasvutyyli.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja