Kuinka tehdä hyvää rahoillasi

Yhä useampi sijoittaja miettii kuinka sisällyttää ESG:tä salkkuihinsa. Tässä vinkkejä siihen.

Sara Silano 25.05.2021
Facebook Twitter LinkedIn

ESG

Kasvava huoli ympäristö-, sosiaalisista ja hallinnollisista tekijöistä haastaa meitä vähentämään jätettä ja päästöjä, välttämään kertakäyttömuoveja ja elämään ympäristöystävällisemmin. Tätä kutsutaan vastuulliseksi elämäntavaksi, eli elämäksi maapallon rajattujen luonnonvarojen mukaan. Käytännöt kattavat laajan valikoiman toimintoja, mukaan lukien energian ja veden säästämisen, jätteiden kierrätyksen, "vihreän" kulutuksen, matkailun ja matkailukäyttäytymisen. Me yritämme noudattaa näitä käytäntöjä ja olla vastuullisia kuluttajia, mutta voisimmeko olla myös vastuullisia sijoittajia?

Vastuulliset rahastot ovat yhä suositumpia ja niiden varallisuus oli ennätykselliset 1258 miljardia dollaria syyskuun 2020 lopussa. Euroopassa sijoitukset vastuullisiin rahastoihin ylittivät biljoonan dollarin rajan. Hortense Bioy, Morningstar EMEAn kestävän tutkimuksen johtaja, kertoo: “Voimakkaat tulovirrat kertovat sijoittajien kasvavasta kiinnostuksesta ESG-asioihin, erityisesti COVID-19-kriisin myötä. Pandemian aiheuttamat häiriöt ovat korostaneet kuinka tärkeää on rakentaa kestäviä ja joustavia liiketoimintamalleja, jotka huomioivat eri sidosryhmät. Vastuullisten rahastojen keskimääräisesti parempi tulos vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana on myös auttanut lievittämään joidenkin sijoittajien huolta vastuullisten strategioiden mahdollisesta tulos kompromissista.”

Rahastoyhtiöt ovat kiirehtineet vastaamaan tähän kiinnostukseen, sekä julkaisemalla uusia ESG-tuotteita että suunnittelemalla uudelleen olemassa olevia tuotteita. Monet sijoittajat voivat olla hämmentyneitä laajemmasta ja kasvavasta valikoimasta. Miten voimme erottaa toisistaan sijoituskohteet, jotka perustuvat ESG-periaatteisiin, ja ne jotka eivät?

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa

Vastuullinen sijoittaminen voidaan määritellä pitkäaikaisena sijoitustapana, joka integroi ympäristö-, sosiaaliset ja hallintotekijät (Environment, Social, Governance = ESG) sijoitussalkun arvopapereiden tutkimukseen, analysointiin ja valintaan.

Lyhenne “ESG” kattaa siis kolme aluetta. Ensimmäinen on ympäristö, joka sisältää ilmastonmuutoksen ja hiilidioksidipäästöt, ilman ja veden saastuttamisen, luonnon monimuotoisuuden, energiatehokkuuden ja jätehuollon. Toinen sisältää tietosuojan ja yksityisyyden, sukupuolen ja kulttuurisen monimuotoisuuden, ihmisoikeudet, työnormit ja yhteisösuhteet. Kolmas kattaa muun muassa yhtiön hallituksen kokoonpanon, lahjonnan ja korruption, johdon palkkiot, lobbauksen ja poliittisen tuen.

Kuinka tunnistaa vastuulliset rahastot

Useat varainhoitajat tarjoavat tarkoituksellisesti vastuullisia rahastoja: niiden kuvataan keskittyvän vastuullisuuten, vaikuttavuuteen tai ympäristö-, sosiaalisiin ja hallinnollisiin tekijöihin esitteissään tai muissa sääntelyhakemuksissa. Lähestymistapoja on erilaisia: jotkut rahastot sisällyttävät ESG-tekijät sijoitusprosessiin, kun taas toiset (vaikuttavuusrahastot) pyrkivät tuottamaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavissa olevia vaikutuksia tiettyihin kysymyksiin tai aiheisiin, kuten sukupuolten moninaisuuteen, vähähiiliseen toimintaan tai yhteisön kehitykseen. "Ympäristösektorin rahastot" ovat strategioita, jotka investoivat ympäristöystävällisiin teollisuuksiin, kuten uusiutuvaan energiaan tai veteen.sustainable investing

Ekskluusiota käyttävät rahastot

“Ekskluusio” strategiat poissulkevat salkusta tietyt sektorit (kiistanalaiset aseet, lämpöhiili, tupakka, yms.), yritykset tai toiminnot (ihmisoikeusloukkaukset, lapsityövoima, yms.).

exclusion funds

Aktiivinen omistajuus

Varainhoitajilla on tärkeä rooli "taloudenhoitoekosysteemissä". Ne edustavat yhdessä suurta pääomaa, mikä antaa heille ison roolin taloudellisina sidosryhminä. Heillä on oikeus äänestää johtajista, palkkakäytännöistä ja muista aiheista, mukaan lukien ympäristö- ja sosiaalikysymykset. He voivat myös keskustella yrityksen johdon ja hallituksen jäsenten kanssa yrityksen hallinnoinnista ja muista huolenaiheista.

Kuinka tarkistaa ESG-riskit

ESG-asioilla voi olla merkittävä taloudellinen vaikutus sijoitussalkkuun. Morningstar vastuullisuusrating ("Maapallot") uvaa kuinka hyvin salkun yritykset hoitavat olennaisia ESG-kysymyksiä, joita he kohtaavat sekä suhteessa omiin toimialoihinsa että eri toimialoilla. Maapallot perustuvat Sustainalyticsin (Morningstarin omistava yritys) ESG-riski ratingiin, joka kertoo jäljelle jäävän ESG-riskin kun yritysten ESG-toiminnot ovat huomioitu.

Vastuullisuusrating tarjoaa sijoittajille tavan arvioida rahastoja ESG-riskin perusteella. Sijoittajat voivat käyttää sitä arvioimaan omistamiensa rahastojen ESG-riskiä ja löytämään rahastoja, joilla on  vähäisempi ESG-riski (5 tai 4 maapalloa). Tarkoituksellisesti vastuullisilta rahastoilta voi odottaa suhteellisen alhaista ESG-riskiä.

Morningstar vastuullisuusrating

ESG investing

Ottaako varainhoitajani ESG:n tosissaan?

Jos haluamme ymmärtää miten ja kuinka paljon ESG-tekijät ovat huomioitu omistamiemme arvopapereiden strategioissa, täytyy arvioida varainhoitoyhtiön kantaa asiaan. Meidän tulisi kysyä itseltämme: kuinka tärkeää ESG on yritykselle? Mitä ESG-resursseja (erikoistunut tiimi, ESG data, yms.) yrityksellä on? Onko olemassa selkeitä ympäristö- ja sosiaalivaltuutettujen äänestysohjeita? Morningstarin analyytikot arvioivat yritysten ESG-sitoutumista ja asettavat varainhoitajat yhdelle neljästä tasosta: Leader, Advanced, Basic, ja Low. Esimerkiksi Leader-yrityksille ESG on usein yrityksen identiteetin ydin, kun taas Advanced-yritykset ovat alansa parempia ESG-toimijoita, mutta niillä on yleensä rajoitetumpi soveltamisala kuin Leadereillä.

Morningstar antaa myös yksittäisille rahastoille ESG-sitoutumistason, käyttäen analyytikoiden kvalitatiivista arviota siitä, missä määrin ESG-tekijät ovat huomioitu sijoitusstrategioissa. Esimerkiksi Leader-strategiat ovat aidosti ja täysin sitoutuneet ESG-sijoittamiseen, kun taas Low-tason strategiat eivät joko tee mitään tai tekevät vain vähän vastuullisuuden suhteen.

Kuinka oppia aiheesta lisää

Aikaisemmin vastuullisia sijoituksia koskevat tiedot olivat saatavilla vain ammattisijoittajille, mutta nykyään ne ovat paljon helpommin saatavilla. Morningstarin verkkosivut sisältävät tietoja rahastotasolla, mukaan lukien vastuullisuusratingin. Sijoittajat voivat myös käyttää ESG-screener työkalua löytääkseen rahastoja, jotka täyttävät heidän ESG-kriteerinsä. Nykyään sijoittajilla on enemmän mahdollisuuksia kuin ennen, tarkistaa onko sijoitusstrategia linjassa heidän näkemyksiensä kanssa.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja