2020 oli ennätyvuosi vastuullisille rahastoille

Vuosi 2020 oli erinomainen ESG-rahastoille. Kasvava kiinnostus Yympäristö-, sosiaali- ja hallintokysymyksiin nosti eurooppalaiset vastuulliset rahastot ennätyksiin nettomerkinnöissä, sijoitetussa varallisuudessa ja uusien tuotteiden lanseerauksessa.

Hortense Bioy, CFA 08.04.2021
Facebook Twitter LinkedIn

Fund flows

Vuosi 2020 oli erinomainen ESG-rahastoille. Kasvava kiinnostus Yympäristö-, sosiaali- ja hallintokysymyksiin nosti eurooppalaiset vastuulliset rahastot ennätyksiin nettomerkinnöissä, sijoitetussa varallisuudessa ja uusien tuotteiden lanseerauksessa.

Vuoden 2020 aikana eurooppalaisille sijoittajille saatavilla olevat vastuulliset avoimet rahastot ja ETF:t keräsivät 233 miljardin euron nettomerkinnät. Tämä on melkein kaksinkertainen summa verrattuna vuoteen 2019. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana uutta rahaa tuli nettona melkein sata miljardia euroa, mikä vastaa 45 % koko vuoden nettomerkinnöistä.

Fund flows

Morningstarin vastuullisten rahastojen universumi kattaa osake-, korkosijoitus-, yhdistelmä- ja vaihtoehtoiset rahastot, jotka ilmoittavat  omaavansa kestävyystavoitteen ja / tai jotka käyttävät sitovia ESG-kriteerejä sijoitusvalinnoissaan. Emme huomioi rahastoja, jotka käyttävät ainoastaan rajallisia poissulkevia kriteerejä kuten kiistanalaiset aseet, tupakka ja lämpöhiili. Emme myöskään laske tähän joukkoon rahastoja, jotka sisällyttävät ESG:tä perinteiseen sijoitusprosessiinsa ilman sitovaa tavoitteellisuutta. 

Useat tekijät voivat selittää viime vuoden korkeita lukuja. Alan sääntelyn potentiaalinen lisääntyminen on yksi syy, mutta sijoittajat ovat myös ymmärtäneet, että ESG-rahastot tarjoavat samantasoisia tai jopa parempia tuottoja kuin perinteiset rahastot. Alkuvuoden 2020 romahdus oli hyvä testi tässä suhteessa. Covid-19 pandemia on myös kasvattanut sijoittajien kiinnostusta vastuullisuutta ja erityisesti lisännyt huomiota ilmastonmuutosta kohtaan. Se on yksi pandemian harvoista hyvistä puolista.

Kasvavaa tietoisuutta ilmastonmuutoksen tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista kuvaa myös ilmastoteemaisten rahastojen menestys. Ne olivat viime vuoden parhaiten myytyjä rahastoja. Neljännessä kvartaalissa seitsemän ilmastorahastoa olivat nettomerkintöjen kymmenen parhaan joukossa. Johdossa olivat puhtaan energian rahastot, jotka kasvattivat myös tulostaan vuonna 2020. Parhaimmat rahastot tuottivat 100-200%, mikä johtui odotuksista vaihtoehtoisten energiamuotojen pitkän aikavälin kysynnän kasvusta.

Top 10 sustainable fund flows in fourth-quarter 2020

Samalla tuotekehittely oli aktiivista eurooppalaisten vastuullisten rahastojen joukossa. Markkinoille tuli ennätykselliset 505 uutta vastuullista rahastoa. Varainhoitajat kasvattivat tarjontaa omaisuusluokkien, sijoituskohteiden ja teemojen osalta.

Vaikka laaja-alaiset ESG-rahastot ovat edelleen suurin joukko, 13 % uusista tuotteista olivat ympäristöaiheisia ja niistä kaksi kolmasosaa kohdistuvat ilmastonmuutokseen. Rahastot kuten UBS (CH) IF Equities Global Climate Aware Fund ja RobecoSAM Smart Energy Equities fund antavat sijoittajille mahdollisuuden lievittää riskiä ja/tai saada altistusta yrityksille, jotka hyötyvät tai osallistuvat vähähiiliseen talouteen. Vuoden aikana julkaistiin myös yhdeksän passiivista rahastoa, jotka seuraavat Pariisin sopimukseen liittyviä indeksejä, mm. Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate ETF ja Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate ETF. Jotta rahasto voi saada Pariisin sopimukseen liittyvän luokittelun, sen täytyy sijoittaa yrityksiin, jotka vähentävät päästöjään keskimäärin 7% vuodessa ja rahaston koko hiilijalanjäljen tulee olla 50 % alle markkinakeskiarvon.

Muita viime vuonna relevantteja vastuullisuuteen liittyviä teemoja olivat sukupuoli, älykaupungit, meret ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Esimerkkejä rahastoista ovat RobecoSAM Global Gender Equality Impact Fund, Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) ETF, BNP Paribas Easy - ECPI Global ESG Blue Economy ja NT Europe Sustainable Select SDG Index Fund.

ESG funds

Uusien rahastojen perustaminen ei ole ainoa tapa, jolla varainhoitajat ovat vastanneet sijoittajien kasvaavaan kysyntään. Ne myös uudistavat olemassaolevia perinteisiä rahastoja muuttamalla rahastojen sijoitustavoitteita ja/tai sijoitusperiaatteita. Tässä yhteydessä rahastoja myös brändätään uudelleen. Viime vuonna tunnistimme 253 tällaista rahastoa, joista 87 % myös brändättiin uudelleen.

Vuoden 2020 ennätyksellinen määrä uusia ja uudistettuja rahastoja toi europpalaisten vastuullisten rahastojen kokonaismäärän 3196 rahastoon.

Ennätyksellisten tulovirtojen, uudistettujen sijoituskohteiden ja nousevien markkinoiden myötä europpalaisten vastuullisten rahastojen varallisuus kasvoi 5 2% ja nousi 1,1 biljoonaan euroon joulukuun lopussa. Vertailun vuoksi: koko eurooppalainen rahasto universumi kasvoi vain 3%.

Fund assets

Pandemian kiihdyttämä kiinnostus ESG-asioita kohtaan ja sijoitusalan sääntely tulevat jatkossakin nostamaan kysyntää vastuullisille rahastoille Euroopassa. Odotamme ESG:n siirtyvän valtavirtaan toden teolla vuonna 2021. Todennäköisesti muutokset MIFID II:n tulevat kannustamaan lisää yksityisijoittajia valitsemaan vastuullisia rahastoja, sillä sijoitusneuvojien on nyt lain mukaan pakko kysyä asiakkaidensa mielipidettä vastuullisuudesta.

Read the European Sustainable Funds Landscape Report

Get my Copy

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is global head of sustainability research at Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja