Kotimainen taipumus: hyvät, pahat, ja rumat

Älä anna salkkusi olla liian paikallinen.

Ian Tam, CFA 29.10.2020
Facebook Twitter LinkedIn

Home bias

Kotimainen taipumus (home bias) tarkoittaa sijoittajien salkkujen liiallista altistumista kotimaisille osakkeille. Tässä artikkelissa tarkastellaan tätä ilmiötä, sen hyviä ja huonoja puolia, sekä pahimpia tapauksia mitä tämä taipumus voi salkussasi aiheuttaa.

Miten kotimainen taipumus tapahtuu?

Kun katsotaan historiakirjoja, ennen internetin yleistymistä sijoittajilla ei aina ollut tarpeeksi tietoa yrityksistä heidän kotimaansa ulkopuolelta. Niinpä on luonnollista, että konservatiivinen sijoittaja ostaa yrityksiä tai arvopapereita, joista heillä on eniten tietoa, mikä johtaa liialliseen altistumiseen kotimaisille osakkeille.

Nopeutetaan 20-30 vuotta eteenpäin ja tilanne on päinvastainen. Sijoittajilla on epäilemättä nykyään liikaa tietoa, mutta vaikutus on silti sama. Hakukoneoptimoinnin ja uutissyötealgoritmien, jotka tarjoavat lukijoille sisältöä olemassaolevien taipumusten mukaan, takia sijoittajille voidaan edelleen tarjota suurelta osin tietoa paikallisista markkinoista, mikä johtaa jälleen perusteettomaan mukavuuteen sijoittaa paikallisesti.

Voidaan myös sanoa, että kotimaisiin yrityksiin sijoittamiseen liittyy myös tunneside. Sillä voimme kokea ja nähdä jokapäiväisessä elämässämme sijoituksiemme tulokset, mikä voi tuoda sijoittamiseen mukavuuden ja jopa ylpeiden tunnetta.

Hyvät

Valuuttariskin välttäminen

Missä tahansa asuu, täytyy käyttää paikallista valuuttaa. Kun sijoitetaan yrityksiin kansainvälisesti, paikallinen valuutta täytyy ensin vaihtaa sen markkinan valuuttaan johon ollaan sijoittamassa. Sijoitusta myydessä valuutta täytyy taas vaihtaa paikalliseen, jotta sitä voi käyttää. Näiden kahden tapahtuman välillä valuuttakurssi ehtii muuttua. Lisäksi kurssin muutos on riippumaton ostetusta arvopaperin hinnasta, mikä tarkoittaa, että vaikka osakkeen arvo nousi, sijoittaja saattaa päätyä menettämään kauppaa valuuttakurssimuutosten vuoksi. Tätä kutsutaan valuuttariskiksi ja se voi toimia sijoittajaa vastaan tai hänen puolesta. Ammattilaiset salkunhoitajat voivat kompensoida tätä riskiä (kustutaa myös nimellä hedging) sijoittamalla johdannaismarkkinoille minimoidakseen altistumisen valuuttakurssimuutoksille.

Mahdolliset verohyödyt

Jotkut markkinat ympäri maailmaa tarjoavat veruhyötyjä sijoittajille, jotka pitävät sijoituksensa paikallisina. Tämä on erityisen merkityksellistä osinkosijoittajille, koska osinkotuloja voidaan verottaa eri tavoin riippuen siitä, onko osingon myöntänyt yritys rekisteröity kotimaassa vai kansainvälisesti. Nopea internet haku, tai katsaus viimeisimpään tutkimukseen Morningstar Global Investor Experience verotuksesta ja regulaatiosta, voi kertoa lisää paikallisten markkinoiden verotuksesta. Tulopainotteisille sijoittajille on hyödyllistä ymmärtää, miten ulkomaisia tuloja verotetaan, ennen kuin he päättävät sijoittaa paikallisesti tai kansainvälisesti, koska tämä vaikuttaa suuresti tulokseen.

Globalisaatio ja markkinoiden korrelaatiot

Viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana maailman talouksista on tullut globaalimpia ja yhtenäisempiä. Näin ollen suurten osakemarkkinoiden väliset korrelaatiot ovat ajan myötä lisääntyneet, mikä näkyy myös globaalissa COVID-19-pandemiassa. Tällaisissa äärimmäisissä markkinatilanteissa voimme nähdä korrelaatioiden lisääntyvän jyrkästi, mikä voi kumota maantieteellisen monipuolistamisen vaikutukset ainakin lyhyellä aikavälillä. Alla oleva kaavio korostaa tätä ajatusta havainnollistamalla eri maiden Morningstar indeksien viimeisen kuuden kuukauden korrelaatiota Morningstar US Market -indeksiin. Toisin sanoen se kuvaa, missä määrin eri maiden osakeindeksit liikkuvat yhdensuuntaisesi Yhdysvaltain indeksin kanssa.

Bias correlation

Vaikka tämä ei ole tilanne kaikissa maissa, voimme nähdä, että korrelaatio useiden suurten kehittyneiden maiden välillä on lisääntynyt Yhdysvaltojen markkinoihin nähden erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Tästä näkökulmasta monipuolistaminen maailmanlaajuisesti (maasta riippuen) ei välttämättä anna etuja, joita se antoi kymmenen vuotta sitten. Lisäksi kun kansainvälisiä mega-cap yhtiöitä syntyy edelleen, voimme nähdä, että nämä suuret yritykset itse hajauttavat tulovirtaansa alueiden välillä ja välittävät hyödyt suoraan sijoittajille. Kaikilla sijoittajilla ei kuitenkaan ole suurta monikansallista yritystä listautuneena paikallisilla markkinoilla.

Pahat

Monipuolistaminen sektorien läpi

Paikallisten markkinoiden koosta riippuen, yhä enemmän yhteydessä olevan maailmantalouden kaikkia osia ei voi edustaa joukko laadukkaita julkisesti noteerattuja yrityksiä. Morningstar ja muut määrittelevät 11 alaa, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa valittujen maaindeksien sektori-altistuksen kanssa.

home bias

Esimerkiksi, jos asut Isossa-Britanniassa tai Etelä-Afrikassa, mahdollisuudet sijoittaa paikallisesti laadukkaaseen teknologiayritykseen ovat pienemmät verrattuna Yhdysvaltoihin. Asia on kaksinkertainen (1) jos rajoitat itsesi paikallisille markkinoille, et voi paljastaa mahdollisuuksia aloilla, jotka menestyvät parhaiten (tekniikka, esimerkiksi viime aikoina), ja (2) sijoittaminen vain paikallisille markkinoille ei kaikissa tapauksissa mahdollista monipuolistamista koko talouden alueella. Esimerkiksi Kanadan osakkeet ovat viime aikoina menestyneet huonommin, johtuen suuresta altistumisesta energialle ja alhaisemmista öljyn hinnoista.

 

Esimerkki julkisista eläkerahastoista

Jos sinulla on onni asua maassa, jossa on pakollinen eläkemaksujärjestelmä, on todennäköistä, että suuri julkinen eläkerahasto hoitaa osaa eläkevaroistasi. Jos tarkastelet paikallisen julkisesti hoidetun eläkerahaston omistuksia, on erittäin todennäköistä, että kotimaisten arvopaperien osuus kyseisessä salkussa on paljon pienempi kuin omassasi. Julkiset eläkkeet ymmärtävät hyvin monipuolistamisen edut ja riskin välttämisen vähentämällä altistumista sille taloudelle, jota varten he hoitavat eläkettä (tarkemmin tästä seuraavassa osassa).

Rumat

Tupla-whammy

Inhimillisen pääoman (ts. Kykymme työskennellä ja ansaita rahaa) ja taloudellisen pääoman (ts. Omistamamme ja sijoittamamme varat) suhteen konservatiivisen sijoittajan ei ole järkevää sijoittaa 100% molemmista samalle maantieteelliselle alueelle.

Niin paljon kuin maailma onkin yhä tiiviimmin yhteydessä, suurimpaan osaan meistä vaikuttaa silti eniten paikallinen talous, sillä työskentelemme usein paikallisissa yrityksissä tai mahdollisesti globaalien yritysten satelliittitoimistoissa. Näin ollen meillä on vähemmän päätösvaltaa inhimillisen pääomamme sijoittamisessa. Meillä on kuitenkin päätösvalta siihen, mihin sijoitamme rahoituspääomamme.

Kun sekä inhimillinen pääoma että rahoituspääoma sijoitetaan samoille markkinoille, altistumme potentiaaliselle ''tupla-whammylle'', mikä on pahin tapaus jos menetämme samanaikaisesti työpaikkamme huonojen taloudellisten olosuhteiden vuoksi (inhimillisen pääoman lamauttaminen) vain nähdäksemme, että myös salkkuarvomme kärsii samasta syystä (vähentää pääomaa). Ihannetapauksessa sijoittajat voivat vähentää tätä vaikutusta varmistamalla, että kaikki munat eivät ole samassa korissa, eli vähentämällä altistumista kotimarkkinoille.

Tämä artikkeli ei tarjoa taloudellista neuvontaa. On aina suositeltavaa keskustella rahoitusalan ammattilaisen tai neuvonantajan kanssa ennen arvopapereiden ostamista tai myyntiä.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Ian Tam, CFA  Iam Tam, CFA is Director of Investment Research at Morningstar Canada. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja