Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

Etf-rahastoille analyytikkoarviot

Morningstar arvioi jatkossa myös etf-rahastoja aktiivisten rahastojen tavoin. Nyt on julkaistu arviot 250 rahastosta.

Ben Johnson 02.11.2016

Morningstar on julkistanut 1. marraskuuta yli 250 pörssinoteeratun etf-rahaston analyysit ja arvosanat asteikolla Gold, Silver, Bronze (positiiviset arvosanat), Neutral ja Negative. Samaa asteikkoa käytetään arvioitaessa aktiivisia rahastoja. Euroopasta on jo nyt arvioitu yli sata rahastoa.

Nyt julkaistut raportit kattavat yli 1750 miljardin dollarin pääomat, mutta aiomme pidentää listaa seuraavina kuukausina edelleen.

Analyytikkoarviomme katsovat eteenpäin. Ne kuvastavat analyytikkojemme näkemystä rahaston kyvystä lyödä kilpailijansa markkinasyklin aikana, kun kustannukset ja riskit huomioidaan. 

Uskomme, että Morningstar Analyst Rating auttaa sijoittajia tekemään parempia päätöksiä, mitä etf-rahastoja valita tai välttää. Koska käytämme samaa asteikkoa kuin tavanomaisten sijoitusrahastojen arvioinnissa, sijoittajilla pitäisi olla vähemmän vaikeuksia verrata etf-rahastoja ja vastaavia sijoitusrahastoja.

Miten etf-arviot eroavat muiden rahastojen arvioista?
Kuten muidenkin rahastojen arvioissa, analyysimme kohdistuu viiteen "pilariin": rahaston tiiimiin, sijoitusprosessiin, tuottoon, taustayhtiöön ja kuluihin. Niitä painotetaan kuitenkin etf-analyyseissä hieman eri tavalla:

Kulujen pitäminen minimissä on olennaista, kun puhutaan indeksiä seuraavasta rahastosta. Kyse on niin rahaston näkyvistä kuluista (laskutetut palkkiot) kuin piilokuluista (kaupankäyntipalkkioista).

Kulut eivät ole kuitenkaan kaikki kaikessa. Tutkimme myös, miten etf-rahastto on pärjännyt Morningstar-luokkansa verrokkeihin nähden.Prosessin osalta meilel on tärkeää ymmärtää, miten etf:n vertailuindeksi rakentuu, miten salkku rakennetaan, ja millä tekniikoilla etf yrittää seurata indeksiään.

Suosimme yhtiöitä, jotka laittavat asiakkaittensa edun oman kaupallisten etujensa edelle. On myös tärkeää, että salkunhoitajien ja osuudenomistajien edut ovat yhteneväiset. Salkunhoitajan taito ja kokemus ovat myös olennaisia; etf-rahaston tuotossa jokaisen prosentin sadasosakin on tärkeä.

Etf-rahastojen analyytikkoarviot eivät vielä ole näkyvillä morningstar.fi-sivuilla, vaan näytämme tällä hetkellä edelleen rahastoja kuvaavia raportteja, joissa ei ole arvosanoja. Lisäämme sivuillemme etf-rahastoja koskevaa Analyst Rating -tietoa myöhemmin. Raportit ovat luettavissa Morningstarin instituutiotyökalu Morningstar Directissä.

Lisätietoa

Lista Yhdysvaltoihin rekisteröidyistä etf-rahastoista morningstar.com-sivuilla:
http://news.morningstar.com/articlenet/article.aspx?id=777726

Morningstar Analyst Rating for Funds Methodology Document: http://corporate1.morningstar.com/ResearchArticle.aspx?documentId=678227

Morningstar Analyst Rating for ETFs and Index Mutual Funds Methodology Document: http://corporate.morningstar.com/US/documents/PR/Methodology_Morningstar_Analyst_Rating_for_ETFs_and_Index_Mutual_Funds.pdf

Morningstar Analyst Ratings for ETFs FAQ: http://corporate.morningstar.com/US/documents/PR/ETF_Analyst_Rating_Launch_QA_090216_external.pdf

Explainer Video: Morningstar Analyst Rating for Funds: http://news.morningstar.com/Cover/videoCenter.aspx?id=747175

Explainer Video: Morningstar Rating for Funds: http://news.morningstar.com/Cover/videoCenter.aspx?id=747188

 

AVAINSANAT

Tietoja kirjoittajasta

Ben Johnson  Ben Johnson is Morningstar’s Director of European ETF Research.