Ehdokkaamme Euroopan parhaiksi 2016

Morningstar palkitsee seitsemättä kertaa Euroopan parhaat salkunhoitajan. Ehdokkaat ovat analyytikoidemme suosikkeja omissa luokissaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar julkistaa 26. huhtikuuta voittajat Euroopan parhaiksi salkunhoitajiksi. Jo ehdokkaaksi pääseminen on kuitenkin haastavaa, koska palkinnot jaetaan vain kolmessa luokassa: Eurooppa- ja globaalit osakkeet sekä korkosalkunhoitajat.

Valinnan tekevät Morningstarin ympäri Eurooppaa istuvat rahastoanalyytikot, jotka tutkivat ehdolla olevien rahastojen laatua viidestä näkökulmasta: salkunhoitajien laatu, sijoitusprosessin vahvuus, taustayhtiön kulttuuri ja laatu, tuotto sekä kulut.

Ehdokkailla tulee olla takanaan hyvä 2015, mutta heidän tulee olla osoittanut myös pystyvänsä huolehtimaan kunniakkaasti rahastojen osuudenomistajien varoista pitkällä tähtäimellä. Ehdokkailla on jokin Morningstarin positiivisista analyytikkoarvosanoista Gold, Silver tai Bronze.

Ehdokkaat:

Eurooppalaiset osakkeet

Romain Burnand, Moneta Multi Caps & Moneta Micro Entreprises

Romain Burnand on osaava rahastonhoitaja ja yksi ranskalaisen Moneta Asset Management -rahastoyhtiön perustajista. Hän on johtanut small cap -yrityksiin keskittyvää Moneta Micro Enterprises -rahastoa ja laajasti eri kokoisiin yrityksiin sijoittavaa Moneta Multi Caps -rahastoa niiden perustamisesta alkaen. Micro Enterprises aloitti toimintansa 2003 ja viimeksi mainittu 2006. Burnand on taitava valitsemaan osakkeita ja edustaa varsin opportunistista sijoittamistyyliä. Hän tuntee Ranskan osakemarkkinat kuin omat taskunsa mutta on myös sijoittanut menestyksekkäästi euroalueelle (jopa 25 % Moneta Multi Capsin varoista).  Molempien rahastojen riskikorjattu pitkän aikavälin tuotto on ollut erinomainen, ja ne ovatkin olleet perustamisestaan lähtien kärkirahastoja omassa luokassaan. Molempien vuoden 2015 tulos oli huippuluokkaa teollisuusosakkaiden onnistuneen valinnan ansiosta. Moneta Multi Caps hyötyi myös energiasektorin alipainotuksesta.

Burnand ei ole ainoastaan lahjakas sijoittaja vaan myös joukkuepelaaja, joka on luonut yhden Ranskan markkinoiden vahvimmista analyytikkotiimeistä. Sen jäsenet suhtautuvat työhönsä intohimoisesti ja ovat yhtä sitoutuneita työhönsä kuin Burnandikin. He ovat myös henkilökohtaisesti sijoittaneet hoitamiinsa strategioihin, ja myös Burnandilla itsellään on merkittäviä sijoituksia omissa rahastoissaan. Monetan yhtenä perustajana hänellä on ollut merkittävä rooli yhtiön erinomaisen toimintakulttuurin luomisessa. Esimerkiksi hän ei ole yrittänyt kasvattaa hallinnoitavien varojen määrää tolkuttomasti laajentamalla tuotevalikoimaa. Sijoittajien varojen turvaamiseksi Micro Enterprises -rahasto ei enää ota vastaan uusia merkintöjä. Tämä hyvä käytäntö on korostaa Burnandin sijoituspolitiikan linjakkuutta entisestään.

Matthias Born, Allianz Euroland Equity Growth

Matthias Born on osaava ja kokenut rahastonhoitaja. Sen lisäksi, että hän on menestyksekkäästi johtanut Allianz Euroland Equity Growth Fund -osakerahastoa ja sen Saksassa toimivaa sisarrahastoa Allianz Wachstum Eurolandia (vuoden 2009 lokakuusta lähtien), Born on vuodesta 2007 osoittanut kyntensä myös Saksan osakemarkkinoilla suuriyrityksiin sijoittavan Concentran (Morningstar Analyst Rating: pronssi) johdossa. Yhdessä Thorsten Winkelmannin kanssa Born johtaa Allianz Global Investorin European Growth -tiimiä, johon kuuluu viisi rahastonhoitajaa. Born on ollut AGI:n palveluksessa jo noin 15 vuotta.

Allianz Euroland Equity Growth Fund -rahastossa Born soveltaa fundamenttivetoista osakkeiden valintastrategiaa hakien yrityksiä, joiden kasvu on rakenteellista ja jotka ovat laadultaan keskimääristä parempia. Prosessi perustuu kaikkien kasvutiimin jäsenten perusteelliseen tutkimustyöhön ja muistuttaa luonteeltaan Eurooppaan keskittyneitä strategioita. Rahaston toimintaa eivät rajoita vertailuindeksit, joten Born voi varsin vapaasti konkretisoida näkemyksensä salkunhoidossa. Hän on jo vuosia sitten osoittanut kykynsä soveltaa investointiprosessia taitavasti ja johdonmukaisesti. Tämä on johtanut erinomaiseen tulokseen Morningstarin Eurozone Large-Cap Equity -rahastoluokassa ja myös Eurozone Large-Mid Growth -indeksillä mitaten. Rahasto on pärjännyt hyvin sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla, ja sen negatiivinen riski on tyypillisesti paljon alhaisempi kuin verrokeilla. Vuosituottonsa perusteella rahasto on kuulunut luokkansa parhaaseen prosenttiin siitä lähtien, kun Born otti ohjakset vuoden 2009 lokakuussa.

Alexei Jourovski ja tiimi, Uni-Global - Equities Europe

Alexei Jourovski on erittäin kokenut rahastonhoitaja, jonka ura Unigestionissa alkoi 2001. Hänet nimitettiin yhtiön osakesijoitustiimin vetäjäksi vuonna 2010. Rahaston johtaminen on todella joukkopeliä, ja Jourovskilla onkin apunaan tehokas ryhmä, johon kuuluu kuusi muuta rahastonhoitajaa ja seitsemän analyytikkoa. Arvostamme, että ryhmän resursseja on asteittain lisätty sitä mukaa kuin hallinnoitavien varojen määrä on kasvanut. Meistä tämä on osoitus Unigestionin vahvasta huolenpidon kulttuurista. Myös tiiminvetäjän roolissaan Jourovski on mielestämme tehokkaasti viestinyt yhtiön vahvoja arvoja. Esimerkkinä voidaan mainita politiikka, jonka mukaan osa rahastonhoitajien bonuksista sijoitetaan rahaston osuuksiin kolmeksi vuodeksi. Unigestion omaksui käytännön paljon ennen kuin siitä tuli pakollista.

Tiimi toteuttaa tiivistä sijoitusprosessia, joka perustuu kvantitatiivisiin optimointitekniikoihin ja jonka tavoitteena on rakentaa mahdollisimman alhaisen volatiliteetin hajautettu salkku. Työryhmän panoksen laatu on ratkaisevaa rahaston menestyksen kannalta. Strategiaa kehitetään jatkuvasti pienin askelin pyrkimyksenä hallita riskejä entistä paremmin. Aivan kuten tällaisesta riskitietoisesta lähestymistavasta voisi päätelläkin, tavoitteena ei ole päihittää kilpailijoita kaikissa markkinatilanteissa, ja yleensäkään rahasto ei ole ensimmäisenä sijoittamassa nouseville markkinoille. Vahva sijoitusohjelma yhdistettynä omistaja-arvoon on johtanut erinomaisiin pitkän aikavälin tuloksiin. Vuoden 2016 helmikuun lopussa rahasto sijoittui 3, 5 ja 10 vuoden vertailussa omassa luokassaan parhaaseen neljännekseen. Rahaston volatiliteetti on alhainen ja kestää hyvin kurssilaskuja. 

Globaalit osakkeet

Jeremy Podger, Fidelity Global Special Situations

Vaikka Jeremy Podger nimitettiin Fidelityn johtoon vasta vuoden 2012 maaliskuussa, hänellä oli jo taloon tulleessaan vankkaa kokemusta maailmanlaajuisista osakemarkkinoista. Hänen johdollaan sekä  Threadneedle Global Select- että Investec Global Free Enterprise -rahastot on selättäneet kilpailijansa. Astuttuaan tehtäväänsä Podger muokkasi sijoitusprosessin oman mielensä mukaiseksi ja on soveltanut sitä johdonmukaisesti. Tavoitteena on löytää yrityksiä, joilla on hänen määritelmänsä mukaan jokin seuraavasta kolmesta erityispiirteestä: poikkeuksellinen arvo, ainutlaatuinen liike-idea tai ne ovat muutostilassa.

Podgerin käytännössä koetellut menetelmät yhdessä Fidelityn mittavien analyytikkoresurssien kanssa ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Vuoden 2015 lopussa rahasto kuului Morningstar-rahastoluokassaan parhaimpaan kuuteen prosenttiin  ja päihitti siten useimmat verokkinsa sekä MSCI World Indexin selvällä erolla. Tulos on seurausta erittäin onnistuneesta sijoituskohteiden valinnasta eri toimialoilla. Myös toimiala- ja aluekohtainen allokointi ovat vaikuttaneet tuottoon myönteisesti. Tämä vastaa hyvin rahaston tuottoprofiilia Podgerin aikana vuodesta 2012 lähtien ja on osoitus taidosta valita aliarvostettuja osakkeita ja kyvystä rakentaa sijoitussalkku, jossa voidaan hyödyntää hänen vankkaa kokemustaan globaalien osakesalkkujen hoidosta.

Christopher Hart, Robeco BP Global Premium Equities

Christopher Hartilla on mittava kokemus sekä analyytikkona että salkunhoitajana. Toimittuaan ensin 10 vuotta eri toimialojen analyytikkona Fidelityssä hän siirtyi vuonna 2002 Robeco Boston Partnersille, jossa hän aloitti analyytikkona ennen nimitystään yhtiön small cap -rahaston hoitajaksi vuonna 2004. Hart on vastannut kansainvälisistä osakesijoituksista vuoden 2008 heinäkuusta lähtien ja ollut keskeisessä asemassa toteuttamassa Robeco Boston Partnersin huolellisesti harkittua sijoitusprosessia, joka perustuu arvostustasoihin, liiketoiminnan fundamentteihin ja markkinoiden liikkeiden seurantaan.

 

Hart on myös osoittanut taitonsa osakkeiden valinnassa. Hyvät tulokset perustuvat johdonmukaisuuteen sijoituskohteiden valinnassa, minkä ansiosta sijoitusten arvo on kasvanut lähes kaikilla toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla sekä markkina-arvolla mitaten. Aloitettuaan vuonna 2008 Hartin rahasto on 12-kuukauden jatkuvalla mittausjaksolla pysytellyt rahastonluokan keskiarvon yläpuolella 89 % ajasta, ja 3 ja 5 vuoden tuotolla mitaten rahasto sijoittuu luokkansa parhaaseen kymmenykseen. Myös riskikorjatut tuotot ovat olleet vaikuttavia. Toinen kiinnostava seikka on Hartin henkilökohtaiset sijoitukset omaan strategiaansa, mikä on mielestämme hyvää keino vahvistaa omien ja sijoittajien etujen yhteneväisyyttä.

Thomas Schüssler, DWS Top Dividende, Deutsche Invest I Top Dividend

Yli 15 vuoden kokemuksellaan varainhallinnasta Thomas Schüssler on veteraani osinkotuottoja metsästävien sijoittajien joukossa. Vuoden 2005 toukokuusta lähtien hän on johtanut DWS Top Dividende -yhtiötä ja sen sisaryritystä  Deutsche Invest I Top Dividendia sen vuonna 2010 tapahtuneesta perustamisesta alkaen. Thomas Schüssler vastaa yhdestä maailman suurimmista globaaleista osinkostrategioista, jossa hallinnoitavien varojen määrä on lähes 20 miljardia euroa. Sijoittamisessa Schüssler suosii kassavirraltaan vahvojen megaluokan suuryritysten osakkeita ja löytää haluamiaan kohteita suhdanteista riippumattomia kulutushyödykkeitä valmistavien yritysten joukosta sekä terveydenhuolto- ja tietoliikennealalta. Vaikka Schüssler rahastonhoitajana pyrkii tasapainoon näiden vakaata, kohtalaista tuottoa tuovien ja suurempia osinkoja maksavien yritysten välillä, salkku on kuitenkin defensiivisesti painottunut.

Schüsslerin hyväksi havaittu lähestymistapa ja Deutsche Asset Managementin mittavat tutkimusresurssit ovat toistaiseksi tuottaneet hyvää tulosta. Tiimin varovaisuus on toisinaan ollut koetuksella varsinkin silloin, kun markkinat elävät voimakkaasti, mutta pitkän ajan kuluessa tällä asenteella on saavutettu riskiin nähden erittäin vakuuttavia tuloksia Morningstar Global Equity Income -rahastoluokassa. Viime vuosi ei ollut poikkeus: molemmat rahastot sijoittuivat kärkiviidennekseen selvästi edellä vertailuindeksejään. Ne olivatkin yksi harvoja osinkorahastoja, jotka saattoivat raportoida positiivisesta tuotosta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, jolloin volatiliteetti äkillisesti kasvoi.

Korot

Michael Krautzberger, BGF Euro Bond

Michael Krautzberger on johtanut rahastoaan vuoden 2005 lokakuusta lähtien astuttuaan yhtiön palvelukseen vähän aiemmin samana vuonna. Krautzberger johtaa BlackRockin 13 hengen  Euro Fixed Income -tiimiä, johon kuuluu yhdeksän salkunhoitajaa ja joka toimii leimallisesti kollegiaalisena joukkueena.  Hänellä on ollut keskeinen rooli ryhmän sijoitusfilosofian luomisessa. Siinä pyritään rakentamaan hajautettu salkku ja kehittämään lisäarvoa johdonmukaisesti ja asteittain hyödyntämällä erilaisia suhteellisen arvon strategioita.

Ylituottoa on syntynyt lukuisista lähteistä mukaan lukien valtioiden velkakirjoista sekä arvopaperistetuista ja inflaatiosuojatuista velkakirjoista. Lisäksi salkunhoitaja on onnistunut valuutta-, duraatio- ja korkokäyräpainotuksissaan. Krautzbergerin kaudella rahasto on horjumattoman linjansa ansiosta toistuvasti suoriutunut verrokkejaan paremmin ja päihittänyt vertailuindeksinsä. Lähes kaikkien strategioiden kattavasti tuottama lisäarvo on vaikuttava näyttö ja korostaa tiimin ideoiden laatua ja Krautzbergerin kykyä yhdistää ne yhtenäiseksi sijoitussalkuksi, jonka riskit ovat hallinnassa.

Michel Antonas, HSBC Euro Government Bond

Michel Antonas on ollut HSBC Euro Government Bond -rahaston ruorissa vuodesta 2008. Hän on tehnyt koko uransa HSBC:ssä, ja hänellä on tukenaan kokenut ja erittäin vakaa työryhmä. Antonasilla on alaisenaan seitsemän Pariisissa ja Düsseldorfissa toimivaa salkunhoitajaa, jotka keskittyvät maa-analyysiin, korkostrategioihin ja kvantitatiiviseen analyysiin. Antonas johtaa rahastoa tukeutuen perinteisiin, euroalueen valtionlainoihin keskittyvän rahaston käytettävissä oleviin välineisiin, kuten duraatio- ja  korkokäyräpainotuksiin, maavalintoihin, inflaatiosuojaukseen sekä yksittäisten velkakirjojen valintaan ylikansallisten toimijoiden emissiosta.

Anotonasin johtajakautena rahasto on toistuvasti suoriutunut kilpailijoitaan paremmin, mikä on erinomainen suoritus EUR Government Bond -luokassa, jossa marginaalit ovat erittäin ohuita. Strategia osoitti jälleen kerran toimivuutensa vuonna 2015, jolloin duraatioita hienosäädettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja inflaatiosuojatuista velkakirjoista otettiin tuotto oikealla hetkellä. 

Sander Bus ja Roeland Moraal, Robeco High Yield Bonds

Sander Bus ja Roeland Moraal ovat erittäin kokeneita alallaan ja työskennelleet yhdessä Robeco High Yield Bonds -rahastossa vuodesta 2003. Johtava rahastonhoitaja on ollut mukana rahastossa sen perustamisesta lähtien (1998) ensin yhtenä perustajista ja vuodesta 2001 johtavana rahastonhoitajana. Bus onkin yksi pisimpään toimineita rahastonhoitajia globaaleilla high yield -velkakirjamarkkinoilla. Arvostamme myös sitä, että rahastonhoitajat sijoittavat itse omiin rahastoihinsa, jolloin omien ja sijoittajien intressit ovat pitkälle yhteneväisiä. Myös kaksikon taustatukena toimivaa toimiala-analyytikkojen ryhmää pidetään kokeneena ja valmiuksiltaan erinomaisena. Robeco on sitoutunut lisäämään tutkimusresursseja hallinnoitavan varallisuuden kasvun myötä, mikä on selkeä osoitus huolenpidon kulttuurista.

Rahastonhoitajat soveltavat linjakasta sijoitusprosessia, joka perustuu syvälliseen ja käytännönläheiseen tutkimukseen.   Lisäksi riskitietoisuus on hyvin kehittynyt organisaation kaikilla tasoilla. Rahastolla on pitkä ja vakaa tuottohistoria. Rahaston filosofian mukaisesti toiminnan peruspilareita ovat arvopapereiden valinta ja yrityslainariskibeta. Siitä lähtien, kun Sander Bus nimitettiin johtavaksi rahastonhoitajaksi syyskuussa 2001, rahasto on keskimääräisellä riskiprofiililla päihittänyt Global High Yield Bond EUR Hedged Morningstar Category -indeksin 1,56 %:lla vuosittain vuoden 2016 helmikuun loppuun asti.

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Allianz Euroland Equity Growth A EUR263,24 EUR-1,01Rating
BGF Euro Bond A226,48 EUR-0,37Rating
DWS Invest Top Dividend LC273,59 EUR0,14Rating
Uni-Global Equities Europe SA-EUR3 719,87 EUR0,43Rating

Tietoja kirjoittajasta

Thomas Lancereau, CFA

Thomas Lancereau, CFA  vastaa Morningstarin rahastotutkimuksesta Ranskassa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja