Sopiiko minulle aktiivinen vai indeksirahasto?

Ymmärrys omista mieltymyksistä tai taipumuksista auttaa päättämään, millaiset rahastot sopivat parhaiten omaan salkkuun.

Facebook Twitter LinkedIn

Mikäli sijoitat rahastoihin, voit valita aktiivisista tai passiivisista rahastoista. Aktiivisissa rahastoissa salkunhoitaja tai joukko salkunhoitajia sijoittaa rahat näkemyksensä mukaan jotakin sijoitusprosessia seuraten. Passiivisissa indeksirahastoissa salkku muodostetaan niin, että rahasto seuraisi mahdollisimman tarkkaan jotakin indeksiä eli markkinoiden yleisen kehityksen kuvaajaa.

Morningstarin analyytikkojen näkemys on, että sijoittaja voi pärjätä hyvin niin keskittymällä aktiivisiin, indeksirahastoihin kuin yhdistelmällä näitä kahta.

On paljolti kyse itse kunkin mieltymyksistä ja taipumuksista, mitä painottaa. Seuraavassa on seitsemän kysymystä, jotka auttavat päättelemään, millainen sekoitus sopii sinulle parhaiten.

1) Haluatko voittaa markkinat vai kelpaa sinulle markkinatuotto vähennettynä sijoittamisen kuluilla?

Haluan voittaa: Satsaa aktiivisiin rahastoihin
Markkinatuotto miinus kulut riittää: Indeksirahastot

On epävarmaa, pystytkö aktiivisia rahastoja valitsemalla voittamaan markkinat, mutta indeksirahastoilla se ei onnistu. Jos tämä on sinulle tärkeää, sinun on löydettävä markkinat voittavia aktiivisia rahastoja tai jos olet osakesijoittaja, valittava markkinat lyöviä osakkeita.

Markkinoiden voittaminen kuulostaa helpommalta kuin se todellisuudessa on. Se ei johdu vain rahastojen kuluista tai salkunhoitajien taidoista, vaan myös siitä, että piensijoittajat vievät usein mattoa altaan yrittämällä ajoittaa ostoja ja myyntejä. Olemme ajoituksessa huonoja.

2) Onko riskienhallinta sinulle tärkeää?

Kyllä: Suosi laskumarkkinoissa pärjääviä aktiivisia rahastoja
Ei: Suosi indeksirahastoja

Kyky hallita riskiä on minusta parhaiden aktiivisten salkunhoitajien taito. Aktiiviset rahastot voivat pitää salkussa käteistä jarruttaakseen laskua ja ne voivat välttää kaikkein ylikuumentuneimpia sektoreita. Sen sijaan indeksirahastot laskevat niin paljon kuin markkinatkin, ja vielä kulujen vuoksi hieman päällekin.

Morningstarin selvitykset ovat lisäksi osoittaneet, että kun rahaston salkunhoitaja pystyy hidastamaan rahaston laskua, sijoittajat malttavat paremmin olla myymättä juuri huonoimpaan aikaan.

Kannattaa toki muistaa, että vain osa aktiivisista salkunhoitajista satsaa "puolustukseen", ja keskimäärin aktiiviset rahastot tulivat esimerkiksi 2008 laskussa yhtä lujaa alas kuin markkinatkin.

3) Kuinka hyvin osaat valita rahastoja (tai osakkeita)?

Olen onnistunut: Satsaa aktiivisiin rahastoihin (ja/tai osakepoimintaan)
Ei ole mennyt hyvin: Paino indeksirahastoihin

Älä usko tunteeseesi vaan tarkista tilastojen kautta, miten olet pärjännyt. Voit esimerkiksi laittaa sijoituksesi Morningstarin Salkku-palveluun ja verrata saamaasi tuottoa sopivan vertailuryhmän tuottoon. Jos et ole useidenkaan vuosien ajalla synnyttänyt lisäarvoa rahastovalinnallasi, kannattaa satsata indeksirahastoihin.

Vaikka olisit pärjännytkin rahastovalinnassa, indeksiomistusta kannattaa ehkä siltikin olla. Laajan indeksirahaston kautta saat salkkuusi hajautusta.

4) Kuinka hyvin siedät isoja tuottoeroja markkinoihin?

En juurikaan: Paino indeksirahastoissa
Hyvin: Paino aktiivirahastoissa

Yksikään salkunhoitaja ei vuodesta toiseen lyö indeksiä tai vertailuryhmäänsä. On ajanjaksoja, jolloin hänen tyylillään ei kerta kaikkiaan pärjää markkinoille. Omintakeisella, vahvasti näkemyksellisellä tyylillä sijoittava rahasto saattaa jäädä vuosienkin ajan muille, mutta kun ylituottoa syntyy, se saattaa enemmän kuin maksaa tuskan takaisin. Niinpä aktiivisten rahastojen kanssa on oltava kärsivällinen. Kannattaa katsoa peiliin ja miettiä, miten hyvin on valmis sietämään salkunhoitajan huonoja aikoja.

5) Hoidatko salkkuasi säännöllisesti?

Katselen harvoin: Indeksirahastot sopivat paremmin
Kyllä, tutkin salkkua verraten usein: Aktiivisissa mieltä

Laajat markkinaindekseihin sijoittavat rahastot ovat vaivattomampia kuin aktiiviset rahastot. Niiden analysointi vie vähemmän aikaa, eikä niiden seuraaminen ole juuri tarpeen. Salkun tasapainottaminen on yksinkertaista. Siksi suosittelen etenkin niitä sijoittajia, joita ei kiinnosta tutustua tarkemmin sijoittamiseen ja seurata salkkuaan, satsaamaan indeksirahastoihin ja pitämään vain muutamia rahastoja salkussa.

6) Pidätkö mieluiten vain muutamia sijoituksia salkussasi?

Kyllä: Laajat indeksirahastot
Ei: Aktiiviset rahastot sopivat

Jos ostat esimerkiksi koko maailmaan varansa hajauttavaa indeksirahastoa ja toisena rahastona koko maailmaan sijoittavaa korkorahastoa, saat äärimmäisen laajan salkun kahdella ostoksella. Mitä laajempaa indeksiä indeksi- tai etf-rahasto seuraa, sen paremmin mukana on myös pienempiä ja keskisuuria yrityksiä.

Jos taas haluat hajauttaa aktiivisten rahastojen kautta, muista varmistua siitä, että salkussasi on eri tyyleillä sijoittavia rahastoja eikä salkkuun synny pahoja päällekkäisyyksiä.

7) Haluatko tietää tarkasti, mitä salkussasi tapahtuu?

Hyvin tarkkaan: Indeksirahastopainotus
En niinkään: Aktiiviset hyviä

Indeksirahastoissa ei ole käytännössä käteistä. Ne eivät hypi yllättävästi mandaattinsa ulkopuolelle vaan sijoittavat aina etukäteen ilmoitettujen sääntöjen mukaisesti. Jos siis haluat olla varma siitä, että kaikki sijoitukset voi jatkuvasti lokeroida etukäteissuunnitelman mukaisesti, indeksirahastot ovat sinulle iistuvampi vaihtoehto.

Samalla menetät aktiivisten rahastojen mahdollisuuden olla esimerkiksi sijoittamatta markkinaindeksin mukaan silloin, kun indeksi heijastaa nurinkurisia arvostuksia (kuten it-kuplan aikaan). Esimerkiksi valtionlainojen korkojen ollessa alhaisia sijoittavat saattavat hyötyä korkorahastoista, jotka voivat haalia salkkuun myös muunlaisia sijoituksia, vaikka pääpainon rahastossa pitäisikin olla valtionlainoissa.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Christine Benz

Christine Benz  on Morningstarin yksityistalouden kysymyksistä vastaava johtaja.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja