Suosittua osaketta ei kannata suosia

Väittämä suuremman riskin tuomasta suuremmasta tuotosta ei päde, kertovat sijoitusalan veteraanin Roger Ibbotsonin tuoreet tutkimukset. Epäsuosio on parempi selittäjä.

Facebook Twitter LinkedIn

Sijoitusalan kirjallisuudessa ja markkinointimateriaaleissa esiintyy usein väittämä, jonka mukaan suurempi tuotto edellyttää suurempaa riskiä. Väittämää ei kuitenkaan kannata ottaa täytenä totuutena.

On toki niin, että omaisuuslajeittain osakkeet ovat pitkän koron sijoitukset jotka taas ovat pärjänneet paremmin kuin käteissijoitukset.

Mutta kun katsotaan tarkemmin osakkeiden välisiä tuottoeroja, huomataan, että itse asiassa alhaisemman riskin osakkeet ovat tuottaneet riskipitoisia paremmin pitkällä tähtäimellä riskikorjatusti. Matalan beetan eli alhaisen markkinariskin ja volatiliteetin omaavat osakkeet ovat olleet korkean beetan syklisiä sijoituksia parempia riskikorjatulla tuotolla.

Yalen yliopiston professori Roger Ibbotson sanoo, että parempi selittäjä sijoituksen tuotolle on suosio. Mitä suositumpi sijoituskohde, sitä korkeammaksi sen hinta nousee ja tuleva tuotto pienenee. Morningstarin institutionaalisten sijoittajien konferenssissa Amsterdamissa Ibbotson kertoi uusimmista tuloksista, jotka koskevat Yhdysvaltain, Ison-Britannian ja Japanin osakemarkkinoita vuosina 1996–2014.

Vain halpaa uskalletaan ostaa
Pienten yhtiöiden pitkän aikavälin ylituotto juontuu Ibbotsonin mielestä sijoittajien taipumukseen vältellä markkina-arvoltaan pieniä yhtiöitä. Erityisesti institutionaaliset sijoittajat etsivät ennemmin turvaa ja likviditeettiä suurista yhtiöistä. Pienten yhtiöiden osakkeiden täytyy halventua niin alas, että sijoittajat kiinnostuvat. Alhainen hinta korottaa tuotto-odotusta.

Lisäksi Ibbotson huomauttaa, että on tärkeää puhua oikein termein. Liikevaihdoltaan pienet yhtiöt eivät ole tuottaneet isoja paremmin, vaan markkina-arvoltaan pienet, mikä kertoo, että kyse on hyljityistä osakkeista eikä niinkään siitä, miten laajaa ja vakaata yhtiön liiketoiminta on.

Arvo-osakkeiden hinta on alhainen suhteessa yhtiöiden tulokseen (P/B, P/E), kun taas kasvuosakkeilla on korkeat hinnoittelukertoimet. Arvo-osakkeet ovat historiallisesti lyöneet kasvuosakkeet. ”Arvo-osakkeita vältellään, koska niihin ei sisälly hyviä tarinoita. Ne eivät ole hyviä yhtiöitä, johdon kanssa on usein ongelmia, eikä niitä näy uutisotsikoissa”, Ibbotson tiivisti.

Ibbotson mittaa tutkimuksessaan suosiota yhtiön osakkeen kiertonopeudella eli kuinka suuri osa yhtiön osakkeista myydään tietyssä ajassa suhteessa koko osakekantaan. Jos osakkeella käydään kauppaa vähän, sen odotettu tuotto on tilastollisesti korkeampi, Ibbotsonin tutkimukset kertovat.

Linkkejä tutkimuksiin:

Ibbotson-Kim (2015): Risk and return Within the Stock Market: What Works Best?

Ibbotson-Idzorek (2014): Dimensions of Popularity. Journal of Portfolio Management, vol. 40, no. 5 (Special 40th Anniversary Issue, 2014), p. 68-74

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja