Varo riskien kasaantumista

Erottelemme 12 riskiä, jotka heiluttavat osakesalkkua. Minkään yhden riskitekijän ei kannata antaa hallita salkun kohtaloa.

Facebook Twitter LinkedIn

Sijoittajan tavoitteena ei tulisi olla riskin täydellinen välttäminen. Mikä tahansa salkku, jonka sijoitusten avulla pyritään vähintäänkin inflaation voittamiseen, sisältää riskiä. Ilman riskiä ei voi saavuttaa mielekkäitä tuloksia.

Kun sijoittaa yksittäisiin osakkeisiin, tulee helposti kiinnitettyä huomiota kunkin yhtiön tarinaan ja erityispiirteisiin. Riskejä kannattaa kuitenkin hahmottaa myös hieman laajemmalla pensselillä.

Morningstarin osakesijoittamista käsittelevän StockInvestor-lehden päätoimittaja Matt Coffina on erotellut 12 tällaista osakkeisiin liittyvää riskiä, joita hän seuraa ylläpitämissään salkuissa.

Hajautetussa salkussa kannattaa enemmän huolehtia siitä, että mitkään yksittäiset laajemmat riskitekijät eivät ohjaa salkkua liian voimakkaasti.

Taloussykliriski. Heiluuko usean omistamasi yhtiön arvo voimakkaasti sen mukaan, mihin Suomen tai maailmantalouden sykli menee? Yhtiöiden riippuvuus taloussyklistä on hyvin eri vahvuista. Esimerkiksi monet teollisuus- ja kestokulutusyhtiöt ovat voimakkaan syklisiä. Siksi defensiivisten yhtiöiden hakeminen salkkuun on järkevää hajauttamista.

Toimialan sykli. Kunkin yhtiön menestys on osin riippuvaista sen toimialan syklistä, joka voi poiketa maailmantalouden syklistä. Esimerkiksi puolustusteollisuuden sykli seuraa geopolitiikkaa. Maataloustuoteyhtiöille taas sääolot voivat olla merkittävä tekijä. Kunkin yhtiön toimialan tyypillinen sykli on tärkeä hahmottaa ennen sijoittamista, vähintäänkin jotta ei hermostu turhaan jos osake liikkuukin täysin eri suuntaan kuin osakemarkkinat.

Teknologisen murroksen riski. Erityisesti teknologia- ja kuluttajayhtiöt ovat joutuneet rajuun turbulenssiin, kun teknologinen muutos on tehnyt yhtiöiden tuotteista tai toimintatavoista vanhanaikaisia. Entä jos sama teknologinen murros, esimerkiksi mobiili maksaminen, pääseekin huojuttamaan useita salkkusi yhtiöitä?

Kilpailuriski. Kaikki yhtiöt kohtaavat jonkinlaista kilpailua. Raju kilpailuasetelma voi nopeastikin purra yhtiön voittomarginaaleja. Millä tekijöillä salkkusi yhtiöt pyrkivät erottautumaan tai pitämään marginaalejaan yllä? Kilpailluilla aloilla on tärkeää, että yhtiöllä on muitakin etuja kuin halvat tuotantokustannukset, esimerkiksi vahva brändi.

Regulaatioriski. Viranomaisten asettamat reunaehdot voivat vaikuttaa voimakkaastikin yhtiön arvostukseen alkaen veroista, hintarajoituksista, kilpailulain tulkinnoista ja niin edelleen.

Korkoriski. Defensiiviset, korkeaa osinkoa maksavat yhtiöt ovat haavoittuvaisimpia korkojen nousulle, sillä ne ovat salkuissa osin korkopapereiden korvikkeina.

Rahoitusmarkkinariski. Finanssialan yhtiöillä menee usein hyvin silloin kun rahoitusmarkkinoilla menee kovaa, ja päinvastoin.
Toinen kanava rahoitusmarkkinariskille tulee velan hinnan kautta: mikäli yhtiö tarvitsee jatkuvasti markkinoilta rahoitusta, sen elämä on huomattavasti helpompaa silloin kun korkomarkkinoilta on saatavissa rahaa helposti ja halvalla.

Hyödykkeiden hintariski. Esimerkiksi energia-alalla öljyn ja kaasun hinnat ohjaavat pitkälti energiayhtiöiden investointihalukkuutta ja heijastuu näiden yhtiöiden alihankkijoiden liikevaihtoon, esimerkiksi öljynporausteknologian kysyntään. Yhtä lailla muidenkin hyödykkeiden hintataso ja hintanäkymät ohjaavat näiden alojen yhtiöiden halua investoida.

Valuuttariski. Yhtiöiden tuotantopanosten ja myyntitulojen valuutat voivat heilua voimakkaastikin ja tuoda etua tai haittaa. Ovatko omassa salkussasi yhtiöt erityisen riippuvaisia esimerkiksi euron heikkoudesta eli vientituloista euroalueen ulkopuolelta?

Osakkeenomistajien oikeudet. Jos osakkeenomistajat kokevat, että yhtiön johto tai sen pääomistaja eivät toimi osakkeenomistajien etujen mukaisesti, onko heillä aito mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja muuttaa asioita? Nämä riskit ovat hyvin yhtiökohtaisia. Osa sijoittajista välttää tällaisia yhtiöitä, koska eivät halua ottaa riskiä siitä että joutuvat suuromistajan tai johdon "panttivangiksi".

Sattuma. Tämä riskien luokka sisältää ennustamattomat tapahtumat, "mustat joutsenet". Jokainen yhtiö on jollain tavalla haavoittuvainen tällaisille sattumille, mutta toisten elämään ne voivat vaikuttaa rajummin. Esimerkiksi jälleenvakuutusyhtiöt voivat joutua pahaan liriin suuren katastrofin sattuessa.

Arvostusriski. Kun osakkeen hinta on ollut ostettaessa kireä, sijoittajalle ei ole turvamarginaalia, joka suojaisi epämiellyttäviltä yllätyksiltä tai junnaavalta osakkeen hinnan kehitykseltä. Mitä optimistisempia odotuksia hintaan on leivottu, sitä suurempi vaara on että sijoittajat myöhemmin pettyvät.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matthew Coffina, CFA  on Morningstar StockInvestor-lehden päätoimittaja.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja