Arvostusmittarimme mukaan yliarvostus piinaa Suomea edelleen

Kvantitatiivisen mittaristomme mukaan Helsingin pörssin osakkeet ovat hieman yliarvostetut.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstarin luoma kvantitatiivinen mittaristo kertoo Suomen osakemarkkinoiden arvostuksen olevan edelleen kireähkö. Riippuen katsantotavasta Helsingissä listatut osakkeet ovat tyypillisesti 3-7 prosenttia yliarvostettuja.

Keskimääräinen yhtiö oli maaliskuun viimeisen päivän kursseilla 5,0 prosenttia yliarvostettu. Tämä on tasapainoilla kootun salkun arvostustaso. Keskiarvoa nostavat yksittäiset vahvasti yliarvostetut yhtiöt. Kun katsotaan mediaania eli laitetaan yhtiöt arvostuksella järjestykseen, 123 yhtiöstä keskimmäinen on noin kolme prosenttia yliarvostettu. Erityisen raju Helsingin ylihinnoittelu ei siis ole.

Luvuissa ovat mukana Nordea ja TeliaSonera.

Suuret suomalaisyhtiöt ovat jossakin määrin pieniä korkeammissa arvostuksissa. Markkinapainoilla laskettu arvostustaso on seitsemän prosenttia yli Morningstarin kvantitatiivisen metodiikan mukaisten käypien arvojen eli sen arvon, jota voi pitää mielekkäänä yhtiön kilpailuedun ja odotettujen kassavirtojen perusteella. Ilman Nordeaa ja TeliaSoneraa arvostustaso Helsingissä on peräti kymmenen prosenttia yli Morningstarin laskemien käypien arvojen.

Yksittäisten yhtiöiden tasolla yliarvostettuja on Morningstarin mittarien mukaan 54, mielekkäässä arvostuksessa 49 ja aliarvostettuja 20.

Morningstarin kvantitatiivinen metodiikka perustuu olemassaolevaan tilinpäätösdataan ja vertailuun muun muassa saman sektorin yhtiöihin. Kvantitatiivinen malli pyrkii imitoimaan sitä, millaisen arvostuksen Morningstarin analyytikko antaisi yhtiöille.

Lue lisää metodiikastamme (englanninkielinen dokumentti).

Lue lisää viime syksyn eurooppalaisesta vertailustamme.

Aiemmat analyysimme:
Tammikuussa 2014 keskimääräinen yhtiö oli noin kuusi prosenttia yliarvostettu.

Viime vuoden kesällä kerroimme, että markkinapainotettu yliarvostus oli kolme prosenttia, keskimääräinen yhtiö oli seitsemän prosenttia ja mediaaniyhtiö viisi prosenttia yli käypien arvojen.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja