Suomalaisosakkeet edelleen kalliinpuoleisia

Morningstarin kvantitatiivinen analyysi kertoo enemmän kuin joka toisen yhtiön olevan yliarvostettu nykykurssillaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstarin kvantitatiivinen osakeanalyysi kertoo Helsingin pörssiosakkeiden olevan edelleen verraten kireästi arvostettuja. Tammikuun 20. päivän 2014 osakekurssien perusteella Helsingin pörssin keskimääräinen yhtiö oli noin kuusi prosenttia kalliimpi kuin yhtiön käypä arvo Morningstarin kvantitatiivisen analyysin perusteella.

Tarkasteltavista 122 yhtiöstä 68 eli yli puolet oli Morningstarin mittarien perusteella yliarvostettuja. 40 yhtiötä oli arvostettu maltillisesti. Vain 14 oli aliarvostettuja.

Tarkastelimme Helsingin arvostuksia artikkelissamme samoilla mittareilla viimeksi heinäkuussa 2013. Tuolloin mediaaniyhtiö oli viisi prosenttia yliarvostettu ja keskimääräinen yhtiö seitsemän prosenttia.

Suuret yhtiöt kallistuneet
Muutos viimekertaiseen on, että suuret yhtiöt näyttävät kallistuneen. Markkina-arvoilla painotettu arvostus on nyt noin 9 prosenttia kalliimpi kuin Morningstarin analyysin käypä arvo, kun viime heinäkuussa markkina-arvoilla painotettu keskiarvo oli kolme prosenttia yli fundamentaalisesti määritetyn käyvän arvon.

Markkina-arvoltaan suurimman kymmenen yhtiön arvostus oli keskimäärin 9,6 prosenttia yli yhtiöiden laskennallisen käyvän arvon. Yksikään suurimmista 20 yhtiöstä ei näyttäisi Morningstarin kvantitatiivisten mittarien perusteella olevan huokea nykykurssillaan.

Lukujen taustaa
Luvut perustuvat Morningstarin kvantitatiiviseen osakeanalyysiin, joka pohjaa mm. yritysten tilinpäätöshistoriaan ja vertailuun vastaaviin yhtiöihin. Numeroiden perusteella on laskettu koneellisesti kullekin yritykselle ns. käypä arvo eli osakkeelle mielekkäin hinta. Koneellinen laskenta noudattaa samaa metodologiaa, jolla Morningstarin osakeanalyytikot arvioivat yritysten käypää arvoa. Siinä tärkeässä roolissa on yhtiön kilpailuasema eli kyky tehdä markkinoita korkeampaa tulosta.

Morningstarin kvantitatiivisten arvostusten ei ole tarkoituksena toimia treidauksen työkaluina tai yksiselitteisinä myynti- tai ostosuosituksina. Taustalla oleva metodologia nojaa yhtiöiden arviointiin pitkän aikavälin sijoituskohteina.

Lue täältä lisää Morningstarin kvantitatiivisesta osakeanalyysistä (esite englanniksi).

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja