Metson arvostus kohdillaan

Kaivosteollisuus määrää jatkossa, miten Metsolla menee, kun paperiteollisuus on erotettu Valmetiin.

Facebook Twitter LinkedIn

Metsoa seuraava analyytikkomme Jeffrey Stafford, CFA, julkisti tämän analyysin 15. tammikuuta 2014:

Analyysi
Metso tunnetaan sellu- ja paperiteollisuuden laitetoimittajana ja palveluyhtiönä. Paperiteollisuus jatkuva vastatuuli on kuitenkin saanut Metson keskittymään kaivosalaan ja rakentamiseen. Metso (MEO1V) jakaantui vastikään kahdeksi listatuksi yhtiöksi. Kaivosala sisältyy Metsoon ja paperiteollisuus Valmetiin (VALMT). Odotamme kaivosalan määrittävän jatkossa voimakkaimmin Metson suunnan.

Metso on erikoistunut laitteisiin, joiden avulla käsitellään ja erotellaan maasta nostettua ainesta. Sen asiakkaina ovat monet keskeiset kaivosalan toimijat. Metson arvion mukaan kaksi kolmannesta sen myynnistä menee laitteisiin ja palveluihin joilla työstetään rautamalmia, kuparia tai kultaa. Kaivosteollisuuden kasvanut rooli sitoo yhtiön kohtalon raaka-aineiden hintoihin aiempaa selvemmin, koska sen asiakkaat päättävät investoinneistaan mineraalien hintakehityksen ja kysynnän ennusteiden perusteella. Kaivosyhtiöt katsonyt nyt tarkkaan investointibudjettejaan, ja uskommekin Metsolla olevan haasteita uusien kaivoslaitteiden myymisessä. Perusmateriaalien kysynnästä pitkään pääroolin ottanut Kiina muuttaa taloutensa rakennetta investoinneista kulutukseen, mikä on toinen trendi, joka ei pelaa Metson pussiin.

Metson palvelubisnes tasoittaa yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden vaihteluita. Jakaantumisen jälkeen palvelut vastaavat noin puolta yhtiön myynnistä. Yhtiö palvelee asiakkaitaan ympäri maailmaa. Metson laitteita on käytössä runsaasti ja niinpä osien vaihdoista tulee liikevaihtoa tasaisesti; kaivoslaitteiden kuluminen on rajua.

Jakaantumisestaan huolimatta Metson liikevaihdosta vajaa kymmenen prosenttia tulee edelleen metsäteollisuudsta automaatiobisneksen kautta. Paperiteollisuuden vastatuuli jatkuu.

Arvostus, kasvu, kannattavuus
Arviomme yhtiön osakkeen käyvästä arvosta on 23 euroa. Se perustuu diskontattuun kassavirtamalliin ja vastaa EV/EBITDA-mittarilla 7,5:ä vuoden 2013 ennusteiden perusteella. Odotamme myynnin hidastuneen viime vuonna edellisvuoden 2012 vahvasta 13 prosentin kasvusta. Taustalla on kaivosteollisuuden investointien hiljeneminen. Olemme laskeneet arvioitamme Metson kaivosalan pitkän tähtäimen tuotoista, koska laitteiston kysyntä ei näytä erityisen vahvalta. Odotamme yhtiön operationaalisen voiton olevan noin 12 prosentin tasolla viiden vuoden tarkastelujaksomme lopulla. Olemme käyttäneet analyysissämme 10 prosentin pääomakustannusta (cost of capital, olennainen muuttuja diskontatussa kassavirtamallissa).

Metso
Käypä arvo, Morningstarin arvio 23 e
Harkitse myymistä: 35,65 e
Harkitse ostamista: 13,80 e
Kilpailuetu/"moat": Ei ole
Epävarmuus: Suuri

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Valmet Corp25,57 EUR-0,62

Tietoja kirjoittajasta

Jeffrey Stafford, CFA  Jeffrey Stafford, CFA, is an equity analyst for Morningstar, covering agriculture and chemical companies.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja