Ennuste osakkeille vuodelle 2014

Kuluvan vuoden tuottoja tuskin nähdään 2014, mutta vuodesta lupaa tulla osakesijoittajille mieluisa.

Andy Brunner 20.12.2013
Facebook Twitter LinkedIn

Kirjoittaja Andy Brunner on Morningstar OBSR:n osakestrategi Britanniassa.

Maailman osakemarkkinat ovat tuottaneet hyvin jo kaksi vuotta. Miten 2014 tulee käymään?

Kuluvan vuoden tuottoja voi olla vaikea päihittää vuonna 2014, mutta näyttää siltä, että maailman osakemarkkinoilla on edessään hyvä vuosi. Uskomme, että tuottoa voi odottaa toistakymmentä prosenttia. Näkemys perustuu siihen, että Yhdysvallat pystyisi jatkamaan talouskasvua ja vetämään maailmantaloutta ylöspäin. Oletamme USA:n elvyttävän rahapolitiikan jatkuvan, lyhyiden korkojen pysyvän suurissa kansantalouksissa nykytasollaan ja pitkien korkojen nousevan, kun talousennusteet kirkastuvat.

Taloussykli on nyt noin puolivälissään. Usko talouskasvuun vahvistuu ja epävarmuus vähenee. Inflaation uhka on olematon, koska kansantalouksissa on runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia. Makrotaloustilanne auttaa yrityksiä kiihdyttämään tuloskasvuaan. Tulosten on pakko nousta, jotta osakekurssit voivat kohota laajalla rintamalla, sillä arvostustasossa ei ole enää paljonkaan nousuvaraa. Tuloskehitystä auttaa ns. operationaalinen vipu eli liikevaihdon kasvaessa kiinteiden kustannusten merkitys pienenee.

Historiallisessa katsannossa osakkeet eivät ole enää halpoja. Joidenkin arvostusmittarien mukaan ne ovat jo täydessä arvossaan, mutta joukkovelkakirjoihin nähden osakkeet ovat edelleen halpoja. Pitkien korkojen sijoitusten heikot näkymät (vähäinen tai jopa negatiivinen tuotto) ja käteisvarojen olematon korkotaso ovatkin tärkeitä tekijöitä osakkeiden tuotto-odotuksemme taustalla, ei niinkään osakkeiden käyvän arvon alhaisuus.

Mitä markkinoilla yleisesti uskotaan?

En muista milloin osakemarkkinoilla olisi oltu näin optimistisia uuden vuoden alkaessa. Lähes kaikkien tärkeimpien varainhoitajien näkemykset ovat yhdenmukaiset niin talouskasvun kuin korkosijoitusten odotetun tuoton osalta. Seuraamamme varainhoitotalot ennustavat keskimäärin 11 prosentin tuloskasvua yrityksille ensi vuodelle. EU:n ja Japanin tulostaso tullee ylittämään tämän luvun selvästi, kun taas Yhdysvallat jäänee hieman jälkeen.

Tunnelmaa kuvaa, että jopa monet pessimisteinä tunnetut arvosijoittajat ennustavat markkinoiden nousevan ensi vuonna. Lähes kaikki tärkeimmät sijoitustalot ennustavat yli 10 prosentin osaketuottoja ja joillekin markkinoille yli 15 prosenttia. Yhdysvaltojen tuoton ennustetaan jäävän hieman näistä luvuista. Ja koska Yhdysvallat vastaa lähes 50 prosentista maailman pörssipääomaa, vetää maa globaaleja lukuja alaspäin.

Mitä alueita kannattaa suosia?

Kehittyvissä maissa on odotettavissa epävarmuutta varsinkin vuoden alkupuolella. Jos Yhdysvaltain keskuspankki ryhtyy rajoittamaan elvytystään, saattavat kasvumaiden korko- ja valuuttamarkkinat ajautua hankaluuksiin. Kasvulukuja saatetaan leikata ja tuloskasvu jäädä toivotusta.

Yhdysvaltoja alipainotamme hieman, mutta kannattaa muistaa, että markkinat eivät voi nousta globaalisti vahvasti, mikäli Yhdysvallat ei ole mukana. Amerikkalaissijoittajat suosivat luultavasti omia osakemarkkinoitaan, koska katsovat siellä olevan vahvin talous, parhaassa kunnossa olevat yritykset ja ylipäänsä markkinoiden voittajat.

EU ja Japani ovat arvioissamme ylipainossa. Eurooppa on edelleen alipainossa monien suursijoittajien salkuissa. Euroopan talouden vahvistuessa globaalin nousun vanavedessä Euroopassa on tilaa 30-40 prosentin tuloskasvulle seuraavan kolmen vuoden aikana. Arvostukset ovat siedettävät ja hyvin huokeat joukkovelkakirjoihin nähden. Kun riskit väistyvät, osakkeiden kysynnän voi olettaa kasvavan. Japanilaiset yritykset hyötyvät erityisen paljon globaalin kasvun vahvistumisesta. Tulosennusteita reivataan ylöspäin, arvostukset ovat hyväksyttävät ja lisää korkoelvytystä on odotettavissa. Öljyn hinta näyttää putoavan ja voi olla, että Japanissa tulee merkittävä siirtymä pois korkosijoituksista, jos maa pääsee irti deflaation kehästä.

Mitä sektoreita ja yritysten kokoluokkaa suosia?

Sykliset yhtiöt tullevat olemaan vahvoilla ensi vuonna. Teknologian, rahoitusalan ja terveydenhuollon voi olettaa pärjäävän hyvin. Julkishyödykkeitä ja telealaa suosittelemme pitämään alipainossa. Pienten ja keskisuurten yhtiöiden nousuvahti näyttää pudonneen koska tuottoja on tullut jo erittäin hyvin. Suurimpien yhtiöiden arvostukset ovat vielä alhaiset, mutta emme ennusta niiden pärjäävät erityisen hyvin paitsi jos yhtiön kurssia auttaa esimerkiksi uudelleenjärjestely tai yrityskauppa. Uskommekin, että myös tulevana vuonna pienten ja keskisuurten yhtiöiden ylipainottaminen kannattaa, kun talouskasvu vahvistuu.

 

The information, data, analyses, and opinions contained herein are those of the author, include proprietary information of Morningstar, and may not be copied or redistributed unless agreed to otherwise. Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages, or other losses resulting from, or related to, this information, data, analyses, or opinions or their use. Indices mentioned are unmanaged and not available for direct investment.  Past performance is not a guarantee of future results. Morningstar OBSR is the brand name of Old Broad Street Research Limited and OBSR Advisory Services Ltd., which provide investment fund research and consulting services respectively.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Andy Brunner  on Morningstar:n sijoitusstrategi Britanniassa

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja