Indeksien tuotoissa voi olla suuria eroja

Indeksin lopussa oleva kirjainyhdistelmä kertoo, miten osingot ja korot on huomioitu.

Adam Zoll 21.11.2013
Facebook Twitter LinkedIn

Kysymys Morningstarille: Sivustollanne indekseissä on erilaisia kirjainyhdistelmiä kuten TR, NR ja PR. Mitä lyhenteet tarkoittavat?

Vastaus: Kirjainlyhenteet viittaavat tapaan, jolla indeksin arvo on laskettu.

Indeksin tarkoituksena on kuvata jonkin markkinan kehitystä. Indeksiin kuuluu ennalta määrätyin säännöin valittu joukko arvopapereita, joiden painot on määritelty säännöissä määritellyin perustein. Esimerkiksi S&P 500 kuvaa Yhdysvaltain suurimpien yritysten hintaliikkeitä 500 yhtiön osakkeiden kautta. Yhtiöt on painotettu niiden markkina-arvon perusteella.

Kattavin tapa laskea tuotto on sisällyttää lukuun niin osakkeiden hintojen muutos kuin osingotkin (tai korkopapereiden hintojen muutos ja korot). Indeksi joka ynnää hinnan ja osingon/koron on tyypiltään ”TR” (total return). TR-tyyppinen indeksi mittaa tuottoa, jonka sijoittaja saa ennen veroja. TR-indeksin laskennassa oletetaan lisäksi, että saadut osingot ja korot sijoitetaan takaisin markkinoille. MSCI-yhtiö käyttää termiä GR (gross return).

Myös hintaindeksejä (PR) käytetään paljon. Ne kertovat, miten osakkeiden tai korkopapereiden hinnat ovat kehittyneet. Osingot tai korkokupongit eivät kuitenkaan sisälly laskelmaan.

Kumpi indeksi on mielekkäämpi?
Kokonaistuotto (TR) on mielekkäämpi mittari kuin hintamuutokset (PR), jos kyseessä on sijoittaja, joka sijoittaa saadut osingot ja korot takaisin markkinoille. Jotkut sijoittajat kuitenkin pitävät korot ja/tai osingot itsellään; yksityishenkilöt saattavat käyttää niitä elinkustannuksiin, esimerkiksi säätiöt taas stipendien ja toimintakulujen kattamiseen. Kun osinkoja ja korkoja ei sijoiteta takaisin markkinoille kokonaistuottoindeksin kuvaamia lukuja on vaikeampi saavuttaa.

Kannattaa huomata sijoituksista saadut tuotot kuten osingot tai korot selittävät hyvin voimakkaasti kokonaistuottoa. Esimerkiksi vuonna 2011 S&P 500 -hintaindeksi päätyi nollatuottoon. Indeksi lukema oli sama (1257) vuoden alkaessa ja päättyessä. Kuitenkin indeksiin kuuluvat yritykset maksoivat 2,1 prosenttiyksikköä vastaavan summan verran osinkoja ja niin kokonaistuotto oli kaksi prosenttia plussalla.

Morningstarin omistaman Ibbotson-tutkimusyhtiön selvitys kertoo S&P 500:n tuottaneen 9,98 % vuositasolla vuodesta 1926 syyskun loppuun 2013. Hintatuotto on kuitenkin ollut vain 5,72 % eli noin 57 prosenttia koko tuotosta.

Miten verot huomioidaan?
Etf- ja tavalliset sijoitusrahastot saavat useimmiten osingot kotimaansa yrityksistä verovapaasti. Monista muista maista saaduista osingoista tulee kuitenkin maksaa lähdeveroa, vaikka EU:n sisällä oikeuskäytäntö onkin tässä suhteessa muuttumassa. (Lue artikkelimme ”Suomalaisten veroedulle loppu?”)

Lähdeverot huomioidaan nettotuottoindekseissä (NR). Esimerkiksi MSCI käyttää indeksiensä laskennassa suurinta mahdollista lähdeveroa, joka voidaan periä kunkin yhtiön kotimaan lainsäädännön mukaan ulkomaiselta institutionaaliselta sijoittajalta. Indeksin laskennassa oletetaan että sijoittaja saa osinkonsa nettona ja sijoittaa tämän summan takaisin markkinoille.

Esimerkki: Euroopan MSCI-osakeindeksien tuotto kolmen vuoden ajalla ennen 20.11.2013:

MSCI Europe GR 9,81 %
MSCI Europe NR 9,13 %
MSCI Europe PR 5,76 %

Morningstar on koonnut tälle sivulle indeksien tuottoja.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Adam Zoll  Adam Zoll is an assistant site editor with Morningstar.com  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja