Erikoissijoitusrahastot ahtaassa raossa

Suomen 65 erikoissijoitusrahastoista osa saattaa vaihtaa ylimääräiset joustot vähäisempään paperityöhön.

Facebook Twitter LinkedIn

Hallituksen esittämä uusi lainsäädäntö pakottaa Suomen lukuisten erikoissijoitusrahastojen pyörittäjät miettimään, kannattaako omien rahastojen erikoisasemaa pitää yllä myös jatkossa. Osa rahastoista saattaa mieluummin muuttaa sääntönsä tiukemmiksi ja välttää siten uudet EU:sta tulevat vaatimukset muun muassa paperityölle.

Suomessa oli kesäkuun lopussa Suomen Pankin pitämän rekisterin mukaan 65 erikoissijoitusrahastoa, jotka toimivat Suomen kansallisen lainsäädännön alaisina. Nämä rahastot poikkeavat tavallisista, EU:n UCITS-direktiivin alaisista rahastoista pääosin kolmella tavalla:

-Osa on vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita hyödyntäviä ns. hedge-rahastoja, jotka on helppo mieltää "erikoissijoitusrahastoiksi".
-Osa sijoittaa tavallisten rahastojen tapaan osakkeisiin ilman johdannaisia, mutta säännöt mahdollistavat korkeammat panokset yksittäisiin osakkeisiin. Tällainen on esimerkiksi suosittu Suomi-rahasto OP-Focus. Myös esimerkiksi Fourtonin osakerahastot ovat erikoissijoitusrahastoja.
-Kolmantena ryhmänä ovat muihin rahastoihin sijoittavat rahastojen rahastot.

Pienikin muutos pakottaa hakemaan toimilupaa
Hallituksen syyskuussa antama lakiesitys lupaa, että suomalaiset erikoissijoitusrahastot voivat jatkaa nykyisellä statuksellaan, jos ne eivät tee mitään muutoksia sääntöihinsä. Ne raportoivat edelleen toiminnastaan Finanssivalvonnalle säännöllisesti ja esimerkiksi avaavat salkkunsa säännöllisesti, mutta eivät joudu EU:n uuden AIFMD-sääntelyn alaiseksi.

Kuitenkin pelkkä detaljin kuten säilytysyhteisön muuttaminen säännöissä johtaa siihen, että rahastoyhtiön on haettava lupaa tarjota AIFMD-tuotteita. Mikäli rahastoa halutaan jatkossakin markkinoida yksityishenkilöille, tulee rahastoyhtiön hakea AIFMD-toimilupaa. Kullekin rahastolle tulee laatia avaintietoesite, KIID, ja sen tulee raportoida toiminnastaan laajemmin kuin mitä erikoissijoitusrahastojen nyt.

Rahasto voidaan myös suunnata vain ammattimaisille sijoittajille. Silloin riittää rekisteröityminen AIFMD:n alaisuuteen. Tämä on mahdollista myös pienille varainhoitotaloille.

Mitä vaikutuksia?
On vielä epäselvää, mitä kaikkia vaikutuksia rahastoyhtiöille siirtyminen AIFMD:n piiriin tulisi. Osan suursijoittajista pelätään karsastavan AIFMD-rahastoja, koska ne saatetaan mieltää monimutkaisiksi ja huonosti toiminnastaan informoiviksi. Direktiivi takaakin AIFMD-varainhoitajille hyvin vapaat kädet jos vain rahaston säännöt ovat väljät.

Myös säilytysyhteisöinä toimivat pankit saattavat pyytää AIFMD-rahastolta korkeampaa maksua, koska tuote nähdään lähtökohtaisesti riskipitoisempina ja sen säilytykseen liittyy enemmän rajoituksia.

Miksi sääntely kiristyy?
AIFMD-sääntelyn taustalla on finanssikriisin herättämä huoli rahoitusjärjestelmän kestävyydestä. Erityisesti ns. hedge-rahastojen on EU:ssa pelätty toiminnallaan voivat aiheuttaa vaaroja järjestelmälle ja siksi valvojien halutaan olevan hyvin perillä niiden riskikeskittymistä ja sijoituksista.

Osa rahastoyhtiöistä on muuttanut rahastojaan tavallisiksi erikoissijoitusrahastoista. LähiTapiola kertoi muuttaneensa kaksi rahastoaan, Kehittyvät Korkomarkkinat ja Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahastoista tavallisiksi UCITS-rahastoiksi.

Pienistä rahastoyhtiöistä esimerkiksi JOM pyörittää kahta erikoissijoitusrahastoa, joissa erityispiirteenä on, että rahastot ovat auki vain kahdesti kuussa. Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Juuso Mykkänen kertoo JOM:n harkitsevan, kannattaisiko rahastot pyrkiä muuttamaan UCITS-sääntelyn alaisiksi ennemmin kuin hakea mahdollisesti AIFMD-lupaa,. JOM ottaa asiaan kuitenkin kantaa vasta kun lain muoto ja soveltamisala varmistuvat.

Suomalaiset erikoissijoitusrahastot
Rahasto Rahastoyhtiö
Erikoissijoitusrahasto Elite PYN Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Populus PYN Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Emerging Markets Debt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Europe Enhanced Index Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest North America Enhanced Index Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Eliksir Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest High Yield Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Raaka-aine Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Kulta Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Trans-Balkan Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Sp-Yhdistelmärahasto Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocation Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto POP Eurooppa Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto POP Suomi Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto POP Vakaa Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto POP Optimi Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto POP Pohjoismaat Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto POP Maailma Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto Aktia Bond Allocation Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkku Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto Aktia High Conviction Aktia Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Hedge eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ High Yield eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Globaali Sektorit eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahsto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Afrikka eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Raaka-aine eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Euro Valtionobligaatio Indeksi eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Euro Investment Grade Indeksi eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Eurooppa Indeksi eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Japani Indeksi eQ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ USA Indeksi eQ Rahastoyhtiö Oy
OP-Japani -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Focus-erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Intia -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Pääomaturva 2017 -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Kehittyvä Aasia -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Absoluuttinen Salkku -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-EMD Local Currency Short Term -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Pääomaturva 2015 (95) -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Afrikka -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP - Equity Hedge -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto OP-Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Evli Ilmasto Evli-Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto SEB European Index SEB Fondbolag Finland Ab
Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index SEB Fondbolag Finland Ab
Erikoissijoitusrahasto SEB Räntehedge Alpha SEB Fondbolag Finland Ab
Erikoissijoitusrahasto Fourton Odysseus Fourton Oy
Erikoissijoitusrahasto Fourton Stamina Fourton Oy
Erikoissijoitusrahasto Fourton Hannibal Fourton Oy
Erikoissijoitusrahasto Fourton Fokus Suomi Fourton Oy
Erikoissijoitusrahasto FOURTON Fiesta Fourton Oy
Erikoissijoitusrahasto FOURTON Tempo Fourton Oy
FIM Euro High Yield Erikoissijoitusrahasto FIM Varainhoito Oy
FIM Korko Optimaattori Erikoissijoitusrahasto FIM Varainhoito Oy
FIM Kehittyvä Korko Erikoissijoitusrahasto FIM Varainhoito Oy
FIM Top Yield Erikoissijoitusrahasto FIM Varainhoito Oy
FIM Orient Alpha Erikoissijoitusrahasto FIM Varainhoito Oy
Erikoissijoitusrahasto Phoebus Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co Kehittyvät markkinat Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Ålandsbanken Fondbolag Ab
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat LähiTapiola Varainhoito Oy
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield LähiTapiola Varainhoito Oy
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Japani LähiTapiola Varainhoito Oy
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri LähiTapiola Varainhoito Oy
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Suoja LähiTapiola Varainhoito Oy
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat LähiTapiola Varainhoito Oy
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 LähiTapiola Varainhoito Oy
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 LähiTapiola Varainhoito Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea Takuuturva 100 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea Osakesalkku Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea Korkosalkku Plus Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea II Takuuturva 100 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea III Takuuturva 100 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea Turva 75 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea Suomi 130/30 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea V Takuuturva 100 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea Private Banking Focus Suomi Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea Private Banking Focus Nordic Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Erikoissijoitusrahasto Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto SP-Rahastoyhtiö Oy
Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto SP-Rahastoyhtiö Oy
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto SP-Rahastoyhtiö Oy
Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahasto SP-Rahastoyhtiö Oy
Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahasto SP-Rahastoyhtiö Oy
Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto SP-Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Estlander & Rönnlund Global XL Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto AJ Value Hedge AJ Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Quorum Nordic Special Situations+ Quorum Rahastoyhtiö Oy
JOM Silkkitie -erikoissijoitusrahasto JOM Rahastoyhtiö Oy
JOM Komodo -erikoissijoitusrahasto JOM Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkki Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy
Sijoitusrahasto Taaleritehdas Korkoallokaatio Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto UB View UB Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto VISIO EM Multi Strategy UB Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto UB Nordic UB Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto UB Russia UB Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto VISIO Allocator UB Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku UB Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT UB Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto HCP Black Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto HCP Focus Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy
Front Struktuuri Erikoissijoitusrahasto Eufex Rahastohallinto Oy
Front Strategia Erikoissijoitusrahasto Eufex Rahastohallinto Oy
Eufex Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Eufex Rahastohallinto Oy
Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto Eufex Rahastohallinto Oy
Eufex Aegis Erikoissijoitusrahasto Eufex Rahastohallinto Oy
EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Eufex Rahastohallinto Oy
Erikoissijoitusrahasto Titanium Trendi Titanium Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto Titanium Kiinteistö Titanium Rahastoyhtiö Oy
Finlandia Bric+ Erikoissijoitusrahasto Finlandia Rahastoyhtiö Oy
Finlandia Osakevarainhoito Erikoissijoitusrahasto Finlandia Rahastoyhtiö Oy
Finlandia Tasapainoinen Erikoissijoitusrahasto Finlandia Rahastoyhtiö Oy
Finlandia Likvidi Erikoissijoitusrahasto Finlandia Rahastoyhtiö Oy
Finlandia High Yield+ Erikoissijoitusrahasto Finlandia Rahastoyhtiö Oy
Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt Finnreit Rahastoyhtiö Oy

Lähde: Suomen Pankki

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat A11,21 EUR0,32Rating
LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat B  

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja